Indlæg fra læserne 18. marts: P8Jazz # Forkert sanktion # DR´s daglige ekstremt venstredrejede journalistik # Den danske velfærd

Stop lukningen af P8 Jazz!

Af Henning Petersen
Med udgangen af 2020 er det slut med DR P8 Jazz – en af de vigtigste kilder til kvalitets jazz og en oplagt opgave for public service. Der er stillet borgerforslag om annullering af denne beslutning. Du kan gøre dit til at vi jazzelskere fortsat kan nyde god jazz. Gå ind på borforslag her  og støt forslaget.
Det ville være rart hvis politikerne holdt sig til at skabe de overordnede rammer for public service og vise de mennesker der har forstand på emnet den tillid, at de kan bestemme indhold og placering i stedet for utiltalende forsøg på at købe lokale stemmer.

Forkert sanktion

Af Visti Christensen

 

Der er gået inflation i myndighedernes anstrengelser for at vise handlekraft og retsind, og ind imellem rammer de helt ved siden af i deres bestræbelser for at opnå et bedre image.

 

For nylig er Jaleh Tavakoli sigtet for at have delt et link til en video, hvor man en ung kvinde få halsen skåret over. Videoen er optaget i forbindelse med drabet på danske Louise Vesterager Jespersen.

 

Tavakoli er endnu ikke blevet afhørt af politiet eller tiltalt i sagen, men Socialtilsynet i hendes kommune har sagt, at man vil fjerne hendes og mandens plejebarn, som har været i familien i mange år.

 

Jaleh Tavakoli har været en markant debattør og blogger på Jyllandspostens hjemmeside i flere år. Hun er kendt for sin islamkritiske holdning, og hun var til stede i Krudttønden under terrorangrebet i 2015, og hendes adresse er beskyttet som følge af trusler og chikane mod hende i tidligere sammenhænge.

 

Indtil videre er hun den, der har givet os det sandeste, mest omfattende og mest troværdige indblik i den muhamedanske tro, teologi og levevis, og hvorfor den ytrer sig i bevidste, barbariske ondskabsfuldheder i islams kamp for et Sharia-verdensherredømme.

 

Selv forstår Jaleh Tavakoli ikke, hvorfor det skal gå ud over hendes plejebarn, at hun deltager aktivt i den offentlige debat. Og måske skal idømmes tre års fængsel for at dele videoen, som hun mente, at danske medier bevidst fortiede.  

 

Myndighederne henviser til tilsynspligten over for plejefamilier, hvis de begår kriminalitet, og Tavakoli svarer, at de sociale myndigheder både kan spille advokat, dommer og anklagemyndighed på en gang. ”Jeg bruger jo blot min ytringsfrihed, men ifølge myndighederne er jeg så åbenbart ikke god nok til at have med børn at gøre. Og det er jo at gå ind og være politiserende,” udtaler Jaleh Tavakoli.

 

Dansk Folkeparti vil rejse sagen over for socialministeren og justitsministeren, hvis myndighederne ikke kan komme med yderligere begrundelser, siger partiets værdiordfører Martin Henriksen, som mener, at videoen nok ikke burde have været delt, men at det ikke bør diskvalificere fra at have med børn at gøre.

Jaleh Tavakoli og hendes mand kan gøre indsigelse inden et par uger. Herefter vil Socialtilsynet træffe endelig afgørelse. De kan også klage til Ankestyrelsen. Mister hun sin godkendelse som plejemor, vil en eventuel klagesag betyde, at Socialtilsynets afgørelse dog først træder i kraft, når sagen er afgjort.


En læserkommentar til DR´s daglige ekstremt venstredrejede “journalistik”
Af Helle Andersen , jurist
DR´s grotesk tydelige venstredrejede neo-kommunistiske linie fornægter sig ikke:
I en artikel på DR´s APP i dag beskrives Alternativ for Sverige som et “svensk højrenationalistisk parti “, som er “kontroversielt. Der er i artiklen indsat billeder af personer, som holdes tilbage af politiet. Tydeligvis farlige mennesker.
Der skrives, at konferencecenteret, der huser et møde for Alternativ for Sverige får hug på Trustpilot. Det er da hele den røde hær af arbejdsløse samfundstabere, der ikke har andet at lave end at svine en privat virksomhed til på Trustpilot. Husk der er stadig ytringsfrihed og forsamlingsfrihed i Danmark.
Journalisten citerer det kommunistiske og anarkistiske Redox for at sige, at konferencecenteret siden det kom frem, at der holdes konference er faldet stødt i Trustpilot. Journalisten holder sig heller ikke tilbage fra at sige, at Redox er et “researchkollektiv”. Vi mangler bare, at Redox skal kalde sig “Institut for Reasearch”, så er endnu en antidemokratisk socialistisk neokommonistisk anakistisk organ blåstemlet på linie med (et stadig nogenlunde sagligt) bureau som Ritzau.
Journalisten opfordrer næsten til at folk skal gå på Trustpilot og modarbejde ytringsfriheden ved at rate en privat virksomhed med en dårlig udtalelse. Uhyrligt og man må opfordre konferencecenteret til at sagsøge DR.
Det er utroligt, at danskere skal være tvangsbetalere, til DDR (som alle kalder DR). Det er tydeligvis en journalist, der er ude i et politisk ærinde. Det er indoktrinering, der ikke engang overgås i Nordvietnams diktatur.
Lad os få DR halveret og placeret i Jylland. Lidt sønderjydsk nationalisme (= fædrelandskærlighed ) vil klæde dem.

Politikkerne voldtager den Danske velfærd

Af Thomas Jákup Braun

 

Politikerne, alle i kor, hover sig med hver deres tiltag i Danmarks velfærd. Ja Danmark klare sig godt. Vi er ikke under administration af EU. Eller nogen andre. Vi bliver kigget på, med et lille smil. ”Vores” fantastiske verden, er en lille brik, man i EU nikker anerkendende til. Når enten Lars Lykke Rasmussen eller Anders Samuelsen hopper op på skuldrene af Merkel eller Jean-Claude Juncker og råber, Vi mener altså også vi har en mening”.

 

Men hvor kommer begrebet ind, hvad har vi og hvad mener partierne i Danmark, der dækker for?

 

Vi finder nogle begreber der kan give os en ide om hvad velfærd er. Dem kan vi sidde i kontrast til hvad danske politikere udtrykker. Når de siger vi har et vældfærdssamfund.

 

Velfærd er vigtigt, men hvad er det egentlig for noget? Ifølge dansk filosofi, er velfærd en særlig form for lykke.

 

To udtryk, ”lyst og ønsket at ting går i opfyldelse”. Er også velfærd.

 

Ofte ses måden, når de politikerne udtrykker sig om velfærd på, som en måde at legalisere deres egen politik på området. Af gode grunde kan man ikke favne alle de ting, vi alle går og drømmer om, hvad velfærd er.

 

Men de idéer politikkerne har, er de så relevante, realistiske eller bare populisme.

 

Som vinduespudserne ville se ægte dansk voldtægt, af partierne egne partiprogrammer og det danske samfund.

 

V: Sundheden har fortsat den allerhøjeste prioritet for Venstre. Der skal være de nødvendige penge til den bedste medicin og den bedste behandling. Det skylder vi patienterne.

 

(Venstre har foreslået at reducere udviklingsbistanden, så vi giver det niveau, som FN anbefaler. Samtidig vil vi spare penge ved at gøre op med regeringens mange lempelser på udlændingepolitikken. Det giver i alt 20 mia. kr., som vi kan bruge på f.eks. sundhed i de kommende år.) Samtidig sviner de rundt med tilskud til meningsløse integrations projekter.

 

B: Det er uendelig fattigt, hvis vi bliver generationen, der bare administrerede velfærden uden at give et samfund videre i markant bedre stand. Den generationsgave skylder vi vores børn.

 

Velfærdssamfundet må bygge på økonomisk ansvarlighed hos den selvhjulpne og begunstigede del af befolkningen. Altså, jeg som Vinduespudser skal knokle bagdelen ud af bukserne. For at andre kan svindle sig til mine skattepenge.

 

(Det bemærkes at Radikale Venstre, I deres principprogram ikke har en økonomisk/finansiel politik).

”Hvor kommer pengene så fra?” Vides ikke, når man læser deres hjemmeside.

 

S: Vi vil investere i bedre dagtilbud og skoler for vores børn. I et sundhedsvæsen med de bedste og nyeste behandlinger. Og i en værdig ældrepleje for vores ældre.

 

En fingrene-væk-reform skal realisere med mål for udviklingen af den offentlige sektor.

 

Joh tak. Jeg husker godt da de var med til at indføre ”indkomstbeskatningen” 2013. Min kone der er på førtidspension måtte stramme godt på kostskruen. Samtidig måtte jeg se frem til efter som 64 år selv om jeg var blevet lovet 60 år samt min folkepension først som 67-årig. Av mine arme jeg orker ikke det vindue. DET ER FOR MEGET PORNO!

 

D: Nye Borgerlige vil vælges på deres vilje til at afskaffe regler og kontrol. Og de er overbevist om, at de ved at vende kolossen af en velfærdsstat i en anden retning vil få både en bedre og billigere offentlig service.

 

Vejen går gennem Mindre stat – mere menneske.

 

Vi ønsker: (Selskabsskat – 0 procent, Rente- og udbytteskat – 25 procent, Personskat – 37 procent)

 

Ikke dårligt. Men sikkert et helt klart et røveri ved højlys dag. Skøre kugler!

Men proces man aldrig vil kunne gennemføres i Danmark uden diktatur. Og med en så ambitiøs tankegang. Vil de varme hænder blive i mindretal. Omstrukturering og reduktion i den offentlige sektor, til og med en kraftig afskrabning i udlændingepolitikken. Vil der stadig komme til at mangle arbejdskraft (Tillige med mindre skatteindtægter fra virksomheder) og en opstarts kapital på mindst 300.000.000.000 kr.

 

Jeg er manden på ”glasset”. Min sunde fornuft stiller spørgsmålet?

Hvor starter vi på den ønskede forbedring, lyst til at forbedre velfærdssamfundet?

 

Mon ikke det ville være en god start at dykke ned til dem der sidder med problemerne. Opleve deres hverdag krone til krone. Der drejer sig såvel om ansatte, administration som brugere.

 

Bevares! Infrastruktur, byplanlægning, kultur oma. Er også velfærd. Men til tider har man fornemmelsen af at prioriteringen og rækkefølgen, mere skæmmer end gavner vores velfærdssamfund.

 

Prioriteringen og rækkefølgen, er synonym for ”Sund fornuft” og hånden på hjertet.

 

Venlig hilsen

Thomas Jákup Braun

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…