Indlæg fra læserne 14. maj: Journalistisk Venstreparti # Det grænseløse EU # Demonstrationer # Udlændinge

Hvorfor skal vi finde os i Journalistisk Venstreparti?

Af Kristian Hein

 

Journalistikken i Danmark mangler diversitet og kritisk dybde.

 

En venstreorienteret og politisk korrekt linje til stadighed ensretter nyhedsdækningen og skævvrider eller fortier meget væsentlige problemstillinger, og som så mange gange før ser vi nu denne tendens forstærket frem til et folketingsvalg.

 

Det er ikke nogen nyhed, sådan har det været i mange år, og det er endelig blevet systematisk afdækket for en bredere offentlighed i Den Korte Avis igennem flere år. Eksemplerne er mange, og mest afgørende er afdækningen af, hvor ukritisk og fortiende DR, TV2 og mange aviser forholder sig til de mere negative sider af den store ikke-vestlige og overvejende muslimske indvandring, og hvor ekstremt kritisk de samme medier forholder sig til politiske stramninger på området. Stramninger, som har et stort befolkningsmæssigt flertal bag sig, og som kun journalister og en begrænset politisk korrekt klasse er imod.

 

Men hvorfor bliver der ikke gjort mere ved denne journalistiske skævvridning politisk?

 

Er det set ud fra en politisk synsvinkel rimeligt at en lille gruppe venstreorienterede og politisk korrekte journalister, hvis holdninger ligger milevidt fra holdningerne hos størstedelen af befolkningen, i den grad har frit spil til at sætte deres egen politiske og ideologiske dagsorden – for vore penge?  

 

Hvorfor vågner flere borgerlige politikere ikke op?

 

Selvom der er ved at ske et folkeligt oprør – hvor mange vælger de traditionelle medier fra til fordel for alternative medier – så undervurderer mange borgerlige politikere stadig betydningen af Journalistisk Venstreparti (JV). Dets dominans er stadig overvældende, og det er som om, at en stor del af det borgerlige Danmark og de borgerlige politikere blot har lært at leve med den politiske skævvridning, og givet den lov til at stå på i årtier, selvom det både er et politisk og demokratisk problem. De er at sammenligne med et fodboldhold, der stiltiende accepterer altid at måtte spille på udebane.  

 

Der skal langt mere til end lidt besparelser på DR i ny og næ. Vi har brug for et borgerligt oprør mod JV. Langt flere borgerlige politikere bør langt højere og langt kraftigere fortælle befolkningen, at vi snarere bliver ført bag lyset – end oplyst – for vore egne penge. De borgerlige politikere bør til en forandring gå i offensiven og gøre mediernes politiske slagside til valgtema. Det er på tide at JV for alvor får modspil, og bliver holdt ansvarlig for politisering og fupjournalistik for vore penge.

 

Befolkningen har krav på det.

 

Det er sjovt at lege med tanken om, hvor meget de borgerlige partier faktisk kunne vinde på det. Hvordan ville det politiske landskab se ud, hvis vi rent faktisk i DR, TV2 og aviserne fik fortalt sandheden om de negative konsekvenser af indvandringen? Hvordan ville det se ud, hvis JV ikke blev holdt kunstigt i live gennem statslig mediestøtte, men selv måtte gøre sig relevant på markedsvilkår? Mon ikke det ville blive noget sværere at forestille sig rød blok komme til magten.

 

Vi har brug for et oprør mod JV, og de borgerlige politikere bør føre an her i valgkampen.

 

De har alt at vinde og intet at tabe.


 

Det grænseløse EU

Af Visti Christensen

 

Hvorvidt landegrænser er af det gode eller onde, har været debatteret siden Arilds tid. Apostelen Paulus og filosoffen Immanuel Kant mente det første, efterkrigstidens ledere i EU det sidste.

 

Stærkest er EU-kommissionsformand Jean-Claude Junckers udtalelse fra august 2016, hvor han sagde: ”Grænser er den værste opfindelse, som politikere nogensinde har gjort.”

 

Udtalelsen var et forsvar for Schengen-aftalen fra 1995, som skulle forme et Europa uden indre grænser, men som i praksis blev anfægtet, da Angela Merkel i 2015 tillod indvandring fra lande uden for EU.

 

Nu siger og gør Juncker jo ting, så selv menigmand klør sig i nakken. Men at påstå, at verdenskrigene skyldtes nationale grænser, svarer jo til, at man giver bilerne skylden for alle trafikulykker.

 

Selvfølgelig kan landegrænser af og til forårsage konflikter. Men tiderne har dog med al ønskelig tydelighed vist, at områder uden grænser kan være konfliktfyldt. Også uden traditionelle krige.

 

Ungarn mener, at en grænseløs og ukontrolleret indvandring fra især de muslimske kulturer, vil være nationalstaternes endeligt. Og hele EU-eliten er vrede over holdningen og vil bekrige Ungarn.

 

Tiden vil vise, om Ungarn er klogere end dyret i EU-åbenbaringen, når de ønsker grænser, og ikke ønsker kapitalens, arbejdskraftens, migranters og kriminalitetens frie bevægelighed henover landegrænserne.


 

Demonstrationer – Dansk Politi

Af Lene Andersen

 

Dumpede lige ind på TV2 News, hvor det blev oplyst, at Rasmus Paludan ville afholde demonstration på Christania og, at politiet var mødt talstærkt op, idet en moddemonstration var anmeldt.

 

Politiet ved, at en sådan moddemonstration består af bøller, der kun er ude på at lave ballade og forhindre personer med en anden mening end deres i at komme til orde.

 

Det er hver gang Rasmus Paludan har demonstreret slået fast, at politiet har ret til at forbyde en vis demonstration eller flytte den til et andet sted og formentlig også et andet tidspunkt.

 

Og så er det man undres og får en tanke om, at sådanne voldelige demonstrationer mod Paludan er helt i politiets linie, for så kan man overfor befolkningen få afløb for foragten for Rasmus Paludan og det danske system og vise sin forelskelse i muslimerne og hele venstrefløjen.

 

Hvorfor flyttes/forbydes kun Paludans demonstrationer og ikke bøllernes?

 

Uanset hvad, så er politiet ansat til at beskytte danskere og deres ejendom, og det er ved gud ikke det der foregår for øjeblikket.

 

Derfor kan man godt blive vred når man hører alle vore politikere, og jeg mener alle, stå i TV og rose politiet, for der er ved gud ikke noget at rose, tvært imod, de skulle skamme sig.


 

Hvert eneste valg bør være et udlændingevalg

Af Tobias Andersen

 

Medierne forsøger i øjeblikkeligt at signalere, at det kommende folketingsvalg ikke er et udlændingevalg. Jeg tror ikke, den danske befolkning er enig. Efter min opfattelse er det bydende nødvendigt, at alle folketingsvalg fra nu af handler om vores muligheder for at begrænse tilstrømningen af udlændinge fra ikke-vestlige lande, fordi tilstrømningen udgør den største negativt forandrende faktor i det danske samfund. Økonomisk, kulturelt og socialt.

 

Hvis vi skal efterlade et sammenhængende og frit samfund til vores børn og børnebørn, er det af afgørende betydning, at vi nu får standset indsivningen fra ikke-vestlige lande, der primært kommer til Danmark gennem asyl-systemet.

 

Statistisk set udgør gruppen af ikke-vestlige udlændinge en økonomisk belastning på 36 mia. om året, fordi de færreste er uddannelses- eller arbejdsparate, og de fleste modtager sociale ydelser i årtier. Tænk, hvor mange nedslidte murere, tømrere og sosu-asssistenter, der kunne gå tidligt på pension for de penge.

 

For det andet kommer gruppen med en kultur og nogle værdier, der ret beset (lad os nu bare erkende det efter 35 års erfaringer!) er uforenelige med det danske samfunds kultur og værdier. En modkultur, der giver sig udtryk i konkrete tanke- og handlemønstre, der ligger så fjernt fra det danske ideal om personlig frihed, demokrati og ligestilling mellem kønnene, at sameksistensen med det danske samfund reelt er en illusion og vil føre til dannelsen af et voldeligt og omkostningstungt muslimsk parallelsamfund. Vi har allerede set en del

 

Derfor er vinderen af folketingsvalget det parti, der for alvor kan levere løsningen på et totalt asylstop. Med et totalt asylstop skal vi ikke længere hele tiden begynde forfra med nyankomne, uintergrerbare udlændinge.

 

Vi kan begynde at fokusere på at arbejde med de store problemer, vi allerede har med den fejlslagne integration. Lad jer ikke spise af med, at tilstrømningen af asylansøgerere er faldet. Det er et spørgsmål om tid, før presset stiger igen, og Danmark har bare at tage imod. Selv få bliver til mange gennem de evige familiesammenføringer i mange, mange generationer efter.

 

Det er sådan, ulykken er skabt. Inden for førstehjælp er der en regel nr. 1: Stands ulykken! Det er lige præcis det, vi må og skal gøre med et asylstop. For Danmarks fremtids skyld.

 

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…