Indlæg fra læserne 14. januar: Familiesammenføring # Befolkningen udskiftes # Vær dig selv # Der var engang

Vedr. familiesammenføring

Af Jørgen Mejrup

 

Menneskerettighederne er sådan set gode nok, men det må være op til hver enkelt land selv at stå værn om nationens udlændingepolitik.

 

Danmark bør derfor tage en drøftelse med EU og Menneskerettighedsdomstolen, hvori det gøres gældende, at Danmark – som hovedregel – vil følge domstolens afgørelser med det forbehold, at afgørelserne ikke strider mod Danmarks Riges Grundlov og landets aktuelle nødvendige migrationspolitik.

 

Den politik er bestemt af et demokratisk valgt flertal i Folketinget og sigter mod at begrænse migrationen og ubegrundede asylansøgere fra ikke vestlige lande.

 

Danmark vil til gengæld – i samarbejde med EU – arbejde for, at familiesammenføringerne virkeliggøres i de lande, der er flygtet fra, eller andre humanitært indstillede lande i nærheden af de flygtendes hjemland.


 

Befolkningen udskiftes

Af Arne Olson

 

Statsministeren sagde i sin nytårstale, at mennesker af fremmed herkomst var vokset fra 50.000 i hans studentertid til 500.000 i dag, og han spurgte, om det var noget problem.

 

Jeg kan svare, ja det er Danmarks største problem. Den danske befolkning er under hurtig udskiftning med arabere og afrikanere, der hovedsagelig er muslimer.

 

Samme udskiftning foregår i Sverige, hvor det går endnu hurtigere. Befolkningstallene for 2002 og 2017 i Sverige er: Etniske svenskere faldt fra 7.028.802 til 6.927.553, mens udlændinge steg fra 1.911.986 til 3.193.089.

 

Jeg mener at kunne se, hvordan det ender; de fremmede bliver dominerende.

 

Om en generation kan de fleste nok også se det, men lige nu er det som om en stor del af danskerne ikke ønsker at vide, at det foregår, eller måske er det netop den udvikling, de ønsker?

 

For mig at se stemmer 80 % af danskerne på partier, der fremmer indvandring fra arabiske lande og Afrika. Kun ca. 20 % ønsker reelt at stoppe den igangværende udskiftning af danskerne.

 

(Statsministerens nytårstale kan læses i JP 2/1, side 10-11 og Sveriges befolkningstal kan læses på www.denkorteavis.dk 11/9-2018, hvor der er henvisning til omfattende statistik med originaltallene)


 

Nogle mennesker er til salg. De sælger deres

  • Krop
  • Land
  • Et familiemedlem

 

Ja, næsten hvad som helst for et øjebliks mæthed i

  • Mave
  • Lyst
  • Pengegriskhed

 

Igen for kun et øjebliks tilfredsstillese.

Kære medmenneske:

 

Vær Tro mod din Sjæl.

Hav Tillid til at alt bliver bedre.

Hav Tålmodighed til din dødsdag.

Vis respekt for andre.

Afbryd aldrig.

Tag ansvar for dine handlinger.

 

Du vil få respekt, accept og fred i hjertet.


 

Der var engang!

Af Niels V. Casse

 

Der var engang, sådan begynder alle gode eventyr, og det var da også tilfældet med EF/EU.  Medlemskab af EF/EU var frivillig, det vil sige at nationer på frivillighedens grundlag valgte at deltage i et økonomisk/politisk fællesskab! Således skete det også da Danmark, England og Irland i 1973 lod sig hverve som medlemmer af det der dengang hed EF, eller på engelsk EEC European Economic Community, (europæiske økonomisk fællesskab).

 

I eventyret går man først så meget grueligt igennem for til slut at opdage at!!!! Ja hvad er det så man opdager? Med EU opdagede man til sin rædsel, at man var blevet bondefanget, at skønmaleriet faktisk er et skræk billede med diktatur og slavebinding af de enkelte nationer som mål. Alt sammen grundet én enkelt nations skræk for sin egen skygge!

 

EU styres af en flok afdankede politikere og embedsmænd, der er mere optaget af at sikre egen position end noget andet. Det er frygtens ministerium, frygten for at det babelstårn som de har skabt skal bryde sammen og afsløre deres middelmådighed.

 

Yes Prime minister?

Alle kan huske den engelske TV-serie Yes minister/prime minister, i hvilken kampen om indflydelse over den stakkels minister/prime minister står mellem permanent under secretary Sir Humphrey Appleby og privat sekretæren Bernard Woolley. Serien er absolut ikke grebet ud af luften tværtimod, den er taget direkte ud af virkelighedens verden, også i Danmark, hvor kampen står mellem departement chefer og personlige rådgivere.

 

Embedsmænd er formodet at skulle være upartiske altså neutrale, men er de også det? Da Anders Fog Rasmussen overtog statsministerposten udskiftede han næsten hele gruppen af departement chefer med personer med samme holdninger som han selv, noget vi kun kender til fra USA, hvor hele administrationssektoren udskiftes når en ny præsident tiltræder. Er man permanent under secretary i England skal der mere end et jordskælv til for at fjerne dem, de sidder solidt på posten under skiftende premierministre, men med egne meninger jævnfør Sir Humphrey Appleby!

 

Kun lejlighedsvis lykkedes det Bernard Woolley at udmanøvrere Sir Humphrey Appleby, det er undtagelsen der bekræfter reglen. Reglen er også at embedsmænd ikke udtaler sig til offentligheden om verserende sager, det er derfor ret usædvanligt at en højtstående britisk embedsmand udtaler sig omkring den aftale som Theresa May har forhandlet sig frem til med EU omkring Brexit, ikke des do mindre er det det der er sket.

 

Denne unavngivne embedsmand har i en artikel udlagt Theresa Mays Brexit aftale. Hans konklusion er, at aftalen, hvis den godkendes i underhuset, vil slavebinde Storbritannien til EU også efter Brexit.

 

Bliver Storbritannien EU’s lænkehund?

I artiklen beskriver han de tre ’lænker’ som vil lænke Storbritannien til EU for evigt, ingen nuværende eller kommende regering vil kunne ændre det forhold. Storbritannien vil være knyttet til EU uden nogen som helst mulighed for indflydelse, men med pligt til at overholde de love og forordninger EU måtte iværksætte. EU er ikke mere noget man frivilligt er medlem af, det er blevet til et diktatur, med tvang som hovedmål og middel!

 

Overgangsperioden er den første lænke, under denne skal briterne betale 39 mia. pund til EU’s kasse der svarer til ca. 390 mia. kr. med mulighed for at dette beløb forhøjes. Dertil kommer at Storbritannien fortsat vil være underlagt EU’s regler, dog uden at have indflydelse på disse. Storbritannien skal også følge ordre udstedt af en ikke valgt kommitee der arbejder under den Europæiske domstols juristiktion. Aftalen om lige fri handel skal ratificeres af alle de resterende 27 EU stater, hvilket næppe vil ske. Alle godbidderne som de ønsker ligger i ’fremtidens partnerskab’ der befinder sig i det Nordirske ’back stop’ der automatisk træder i kraft hvis den ikke erstattes af en partnerskabsaftale, hvilket vil være noget af et mirakel da alle de resterende EU lande skal enes herom, selvom det hele forlænges med et par år. Det kan medføre at betalingen til EU fordobles til 80 mia. pund.

 

Den anden lænke er den såkaldte ’back stop’! Hensigten med den er, at den er uundgåelig. Den gør Storbritannien til en fast satellitstat. Det er utvivlsomt håbet at Storbritannien vil blive så træt af sin status son vasalstat, og ønsker at blive genoptaget i EU. Konsekvensen heraf vil sandsynligvis være endnu større bidrag til EU’s buget, en hel svada af nye love som Storbritannien skal overholde. Medens ørkenvandringen har stået på er Europas Forenede Stater kommet godt undervejs. Hvis briterne bliver fanget af denne aftale, vil man fortsat være underlagt EU’s regler med dårligere forhold og uden indflydelse, som nævnt ovenfor. De engelske fiskere kan frygte at de fiskekvoter der var tiltænkt dem går til EU fiskerne. Landbruget vil blive totalt ødelagt fordi det vil blive holdt fast i et tilskuds regime der er langt under det som EU landenes landmænd modtager, det vil undergrave britisk landbrugs økonomi.

 

Den tredje lænke er den værste. Den går ud på, at hvis Storbritannien ikke går med til et fremtidigt samarbejde, et samarbejde som EU reelt kan diktere, så forbliver Storbritannien under de skæve regler som er fastlagt under overgangsperioden.

 

Om Theresa May spiller et dobbelt spil er svært at vide, men det hele kan være spil for galleriet, det egentlige ville så være et Brexit uden aftale. May ved at det er næsten umuligt at få et flertal i underhuset for hendes aftale med EU, hun spille bare spillet ”keep a stif upper lip.” I 30ne nægtede Thorvald Stauning at Danmark skulle være nordens lænkehund. Vil Theresa May gøre Storbritannien til EU’s lænkehund? Vel! Yes or no prime minister!

 

Diktatur, tvang og bedrag!

Det hele ikke bare ligner, det er helskabt djævelsk diktatur, tvang og bedrag. Man blev lokket ind i et fællesskab, lullet ind i troen på at det skulle være et demokratisk fællesskab, at et dybest set kun var økonomi til gavn for landbruget, at det var frivilligt og at man, hvis man ønskede det, kunne forlade fællesskabet uden trusler fup og fiduser. Hele spillet omkring Brexit skal bruges til at skræmme andre EU medlemsstater fra at forsøge at slippe ud af fælden. Hvis Brexit ikke har bidraget med andet, så har det afsløret EU’s sande ansigt, sandeligt et djævelsk ansigt!

 

Som den unavngivne engelske embedsmand skriver, ”Det hele minder mest om, at man køber en dåse tomatsuppe der, når man åbner den, viser sig at indeholde et sammenkog af giftige natskyggeplanter”.

 

Der er kun eet svar på det hele. Lad os komme ud af EU før det går helt galt og babelstårnet styrter i grus og river os alle med ned i afgrunden, der er dyb, meget dyb!

 

Det moderne EU eventyr!

Ak ja! Der var engang! I dette moderne eventyr er der ikke nogen prins der kommer og vækker den sovende smukke prinsesse for derpå at ride mod solnedgangen på en kridhvid hest. I dette eventyr er der kun fanden selv og hans oldemor der er bange for sin egen skygge, og de ridder alle som en mare!

https://brexitcentral.com/dont-fooled-brexit-deal-creates-triple-lock-shackle-uk-brussels-forever/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…