Indlæg fra læserne 14. august: Kinesisk muslimpolitik # Bogerforslag fjernet

Kinesisk muslimpolitik

Af Visti Christensen 

 

Den muslimske kultur er bastant. Selv småbørn oplæres i koranens livs-, samfunds- og menneskesyn, der lærer, at alle andre end muslimer er vantro, urene og kun fortjener døden, medmindre de konverterer.

 

Dette bekræftes af, at kvinder og børn, der lever i flygtningelejre efter Islamisk Stats foreløbige nederlag, fortsat tror på, at det kun er et spørgsmål om tid, før det muslimske kalifat igen etableres på jorden.

 

Uhyggeligt nok hører man muslimske børn helt ned i 8 – 10 års alderen bekendtgøre med patos, at de vil være hellige krigere og martyrer, og at de vil følge i deres – måske afdøde – fars fodspor. 

 

Denne tro og indstilling er den samme blandt muslimer overalt på kloden. Men i Kina har man valgt at gøre noget ved problemet, selvom muslimer kun udgør et lille mindretal i det store land.

 

I erkendelsen af, at muslimske børn allerede med modermælken får påbegyndt indoktrinering i ensidig, muslimsk voldskultur, fratager man forældrene ansvaret med børneopdragelse og skolegang.

 

Adskillelsen af muslimske børn fra deres mor og far, sker for at forhindre, at ekstremistiske tanker og ideer, skal udmønte sig i forskellige former for samfundsskadelig adfærd.

 

Børnene placeres i lukkede statsskoler, som kalder institutioner. Bag høje mure med elektrisk hegn og overvågningskameraer, bliver børnene opdraget til at elske hjemlandet, dets love og regler. 

 

For nutidens opmærksomhedshungrende, vestlige journalister giver dette anledning til at sammenligne disse skoler med racerene og strenge genopdragelseslejre eller det, der er værre. 

 

Blandt journalister har nemlig endnu kun de færreste erkendt, at muslimkulturens verdensfjernhed er fravær af sund, alsidig opdragelse til en bredere frihed, viden og almen menneskelig mangfoldighed.

 

De kinesiske myndigheder beskriver statsskolerne som initiativer, der hjælper med at fastholde social stabilitet og fred, og at skolerne blandt andet træder i ekstremt religiøse forældrenes sted.

 

Statslige, kinesiske medier fortæller, at børnene bliver undervist i almindelig kinesisk lov og orden, så hjerne og tanker kommer på rette kurs, og at der nu sker markant færre terrorangreb i regionen.

 

Vestlige journalister mener, at overvågning i Kina også rammer turister, og at myndighederne låner deres smartphones og installerer en app i dem, som kan afsløre telefoners ”skumle” indhold. 

 

Nogle iagttagere hævder, at i statsskolerne er udtryk for et kulturelt folkedrab. Men det er nu nok at tolke andet og mere ind i kendsgerningerne end der er belæg for.

 

Velkendt er det, at de mange jødiske immigranter, som søgte til Israel efter statens oprettelse i 1948, blev samlet på lignende skoler, hvor der kun taltes hebraisk, og hvor man blev undervist i jødisk kultur. 

 

Det var ingen straf, men en hjælp til at blive almindelige, gode og velfungerende samfundsborgere.


 

Bogerforslag fjernet

Af Abelone Eriksen

 

Odense kommune skal lægge budget for næste år og der viser sig allerede nu et budgetunderskud på over ½ milliard kr. altså et beløb på mellem 500 og 600 millioner kroner. Ældre og nyfødte børn vil få brug for ca. 1100 nye medarbejdere for blot at holde det nuværende velfærdsniveau, oplyser borgmesteren. Når man tænker på de indvandrertætte områder, herunder Vollsmose som Odense huser, kan det ikke komme bag på nogen, at børnetallet stiger kraftigt. Det er mange gange slået fast at muslimske familier får mange flere børn end danskerne.

 

Odense kommune har derfor indkaldt til borgermøder, hvor man vil modtage og diskutere forslag til besparelser og der er allerede 1300 Odenseborgere, der har meldt sig til at deltage. Samtidig er der en gruppe på Facebook, hvor folk forinden, kan lufte deres forslag. Et forslag gik ud på at skatten blev sat op og det gav en ophedet diskussion og forslaget blev fjernet. Et andet forslag, der også blev fjernet var lagt op af en dansker der bor i Vollsmose. Han er vidende om at kommunen giver støtte til forskellige julearrangementer, samtidig med at de også giver økonomisk støtte til de såkaldte EID fester afholdt rundt om i byen. Han foreslog at, man lod de muslimske indvandrere selv afholde udgifterne til disse og så blot fortsætte med at støtte julearrangementerne. Dette forslag stod på Facebooksiden i to dage og så var det pludselig væk! Og det var ikke forslagsstilleren, der havde slettet det.

 

  

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…