Indlæg fra læserne 12. juni: Ekstraskat # Overbefolkning

Forargelig ekstraskat

Af Visti Christensen

 

”Vi burde have skat på forargelse!” udtalte salig Simon Spies. Og det kunne også i dag virkelig give samfundsøkonomien et gevaldigt løft.

 

De toneangivende medier kappes om at ville udbrede en moderne, populistisk forargelse over, at de politiske partier, som ikke opnåede valg til folketinget, får udbetalt partistøtte.

 

Stram Kurs, Kristendemokraterne og Klaus Riskjær Petersens nu opløste parti får læst og påskrevet, og til forargelsens forøgelse bliver de spurgt om, hvad deres partistøttekroner dog skal bruges til.

 

Støtte til partier har været gældende lov siden 1985. Og ethvert opstillingsberettiget parti, der blot får over 1.000 stemmer, får del i partistøtten – alt efter, stemmeantal.

 

De tre partier, som ikke opnåede repræsentation i folketinget, får tilsammen udbetalt henved 8 mio. kr. i hvert af de næste fire år. Det skriver pressen latent forargeligt om.

 

Men sjovt nok taler man ikke så meget om, hvor meget de øvrige – og nu indvalgte partier – tilsammen modtager, fordelt over de næste fire år. Nemlig henved 450.000.000 kr.

 

Det er generelt forargeligt, at Partistøtteloven eksisterer. Den er udemokratisk, da den jo favoriserer og styrker partiopfattelser og mulighed for egen partireklame – og ikke tilgodeser alt folket (demos).

 

Endnu mere forargeligt er det, at der ikke tales højt, åbent og ærligt om, hvor mange penge det enkelte parti modtager i støtte i den partiegoistiske form for kunstigt økonomisk åndedræt.  

 

Men de folkevalgte har altid været gode til at skjule ting, der melede egen kage. Udover alle de mange frynsegoder får de efter folketingskarrieren en aftrædelsesløn på henved 1½ mio. kr. om året. I to år.

 

Men mest forargeligt er det dog, at partistøtten er en skjult skat, som er pålagt alle danske skatteydere, hvad enten de så afgiver deres stemme ved valgene eller ej. Partistøtteloven bør afskaffes.


 

Jordkloden er allerede overbefolket med 1,5 milliard mennesker. dette er en vigtig information

Af Thure Barsøe-Carnfeldt, ingeniør, forfatter, fhv.MF, foredragsholder og talsmand for Klimapanelet “Genrejsning af planeten”

 

Miljøbekymringerne kender ingen grænser, man glemmer helt at tale om den stigende overbefolkning som bærer en stor del af ansvaret for ulykken.

 

Jorden er siden 1990 langsomt blevet overbefolket. De ekstra 1,5 milliard mennesker vi er blevet til i dag, har overskredet jordens kapacitet og kan true menneskehedens fremtid..

 

Alle overbyder hinanden med nye løsninger. Ingen har kendskab til hvad grunden er til det skiftende vejrlig. Ingen tvivl om at vi mennesker har været nogle svin og at det er os som har forurenet jordens overflade med plast, kemikalier, gasser og meget andet bras.

 

Mange forskere går sammen og udsender snart den ene rapport efter den anden om jordens måske kommende undergang. Politikerne siksakker rundt i informationsvirvaret og forsøger at fremkomme med sporadiske forslag for at tilgodese de mange borgere som er oprørte og utilfreds med de overmåde mange trusler som medierne viderebringer.

 

Her på jorden er det kun menneskene som forurener med deres forskellige levemåder. Forureningen af vores planet er især taget til under opvæksten af den sidste halvanden milliard mennesker. Jorden nåede i 1990 sit mætningspunkt. Jorden protesterer nu mod overbelastningen, med alvorlige klimavariationer. Imens menneskene fortsætter med Krigshandlinger og samtidig lader milliarder af benzin og dieselbiler konstant tilsvine atmosfæren så det hele til sidst bliver varmet op.

 

Sandheden er, at ingen ved noget som helst konkret om årsagerne, men vi mennesker har levet over evne i mere end 50 år. Vi har svinet hinanden og jorden til med metaller, salte og plastik. Nogle af os, har været så uforsigtige og har sat alt for mange børn i verden, uden at tænke på konsekvenserne og Jordens maksimale kapacitet.

 

Hvornår hørte vi sidst fra FN og politikerne om jordens igangværende overbefolkning og følgerne heraf? Kina har i en årrække tvunget sin befolkning til kun at få ET ban per familie. Nu har de desværre tilladt at familier igen kan få to børn. Desværre oplever vi at det er befolkningerne i de fattigste og mest underudviklede områder i verden som føder flest børn.

 

Om det også er religiøstbetinget bør FN grundig undersøge. Der må kunne etableres motivations programmer som kan hjælpe befolkningerne til at føde færre børn. Det afgørende spørgsmål står tilbage: ”Kan vi bringe antallet af mennesker som beboer planeten-Jorden ned på 6 milliarder igen?

Det vil være fantastisk. En så kraftig reduktion af befolkningen vil kunne klares på ca. 80 år og kræve masser af motivation og international lovgivning under vejs. Samtidig skal vi genskabe de mange forskellige typer skove og brakarealer. Store dele af de CO2 reducerende regnskove er mange steder omlagt til fødevareproduktion. Vi skal stoppe med at handle med CO2 kvoter over grænserne, det medfører kun mere CO2. De næste 25 år bliver vi nød til at fortsætte med at genbruge så meget affald som muligt.

 

Det bliver meget svært at forhindre mennesker i at avle for mange børn, men det er en absolut nødvendighed.

 

Den som ikke tør gå med i kampen, skal bære heleskylden.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…