Indlæg fra læserne 11. marts: Præsidenterne # Tanker om døden # Holger Danske vågn op!

Verden er truet af hele to præsidenter som har magten i Rusland og USA

Af Thure Barsøe-Carnfeldt

 

Mærkelig nok så lever vi stadig i den samme uvirkelige virkelighed, Donald Trump er efter to års forskrækkeligheder stadig USA’s præsident. Trump har omdefineret begrebet ”virkelighed”. Nu er pludselig al ting muligt, ikke bare i tankerne og hans mur er stadig første prioritet. Nu er fiktionens verden trådt i forgrunden hvor vi dagligt udsættes for den præsidentielle fiktions fantasi. Det kan minde om kloningen af fåret Dolli, Efter at vi nu ufrivilligt er blevet tilskuer til en begyndende kloning af præsident Trump og præsident Putin, som begrebet: ”Trupin”. Det fortælles, at Trump og Putin har noget på hinanden som skulle dreje sig om nogle eskapader optaget på et medie ved en tidligere lejlighed.

 

En såkaldt ekspert har vurderet, at så længe ingen af de to herrer afslører deres viden om hinanden, så længe kan den kolde krig og dermed freden opretholdes.

 

Det er ellers barske midler man har taget i brug i Putins Rusland. Vi oplever at Litvinenko-aflivninger gentages. Den som har opfundet dræbermidlet polonium-210 burde fjernes fra jordens overflade. Alle har en fornemmelse af, at det er Putin som trykker på farvelknappen, han kan ikke lide sine politiske modstandere.

 

Nu venter vi bare på, at det bliver en sindssyg amerikaner der forsøger at aflive Trump, eller om det bliver Putins lange arm som finder ham først. Det er blevet det almindelige indtryk i vesten, at både Putin og Trump er utilregnelige og, at de begge er uegnet til det hverv som de har ladet sig ”vælge” til.


 

Tanker om døden

Af Lene Andersen

 

Hver dag læser jeg aviser, papir og på nettet, ligesom jeg følger nyheder m.v. på TV.

Jeg er 78 år og nærmer mig afslutningen på livet, og jeg må tilstå at jeg siger heldigvis, hellere snart end senere. Det samfund vi har skabt til vore børn, børnebørn og længere, er et modbydeligt samfund med en masse modbydelige mennesker. Når man tænker på, hvad vi har fået givet af tidligere generationer, krymper det sig i mig og jeg får lyst til at græde.

 

Jeg ved selvfølgelig godt, at jeg nu vil blive gjort til den værste pessimist, men det skal tilføjes, at det eneste der p.t. kan få mig til at gå fra snøvsen er, hvis det mod forventning skulle vise sig, at der er et liv efter døden. Bare tanken gør mig skrækslagen og det er det eneste jeg ville ønske jeg kunne søge oplysninger om på google, men nej det kan selv ikke google give svar på.

Jeg må bare håbe på, at død er død og lade de stadig levende leve som de har gjort sig fortjent til.


 

Holger Danske vågn op, Danmark er under angreb!  

Af Svend Nielsen

 

Hvad sker der dog for vores kære gamle Danmark, her 800 år efter at vores stolte flag, Dannebrog, faldt ned fra himlen i Estland 1219. Er det begyndelsen til enden på en lille stolt nation og et dygtigt folk, der har udviklet sig fra et landbrugsland, til en industri og videns nation, og ligger i top 5 World Wide på alle positive parametre, højt respekteret i udlandet og et forbillede for mange.

 

Når jeg skriver at Danmark er under angreb, er det fordi den ”politiske laden stå til holdning” fører os direkte mod katastrofen – Danmarks undergang – som den nation og kultur vi kender. Vi har 2 store uløste problemer. Det ene er en total fejlslagen integrationen af ikke-vestlige indvandrere, og det andet er en total mangel på en seriøs og konstruktiv debat, om fremtidens immigrationspolitik, herunder hvor mange ikke-vestlige indvandrere vil den danske befolkning acceptere.

 

Det er forstemmende og fuldstændig uacceptabelt, at når der i folketingssalen henvises til forskningsresultaterne af den hollandske immigrationsforsker Ruud Koopman, og den fejlslagne integration af muslimer overalt i Europa, så beskylder man blandt andet v/ Pelle Dragsted, Enhedslisten, budbringeren for racisme, i stedet for at forholde sig til budskabet. Eller som Karsten Støvring & Mikael Jalving skriver i ”Danmark under angreb” 2018, enten har du det rigtige menneskesyn (læs Radikal/socialistisk humanisme) eller også er du et dumt svin.

 

Helt grotesk bliver argumenterne om hvem der har den rette humanistiske holdning, når man ved at en asylansøger i Danmark koster ca. kr. 221.000 årligt, samtidig med at de immigranter der når frem til Danmark, er de mest velhavende og resursestærke unge mænd. For det samme beløb kan ernære ca. 60 familier eller hvad der svarer til ca. 400 mennesker i deres hjemland årligt. Hvem er det så lige, der har et humanistisk menneskesyn, eller er fascist og et dumt svin?

 

Hvad er årsagerne til, at emnet er så tabubelagt, at man ikke kan diskutere hvorvidt indvandring og integration, eller mangel på samme, udvikler sig i den ønskede retning? Principielt burde man kunne tage en folkeafstemning om emnet, med samme begrundelse, som når vi stemmer om afgivelse af suverænitet til f.eks. EU, da det er 2 sider af samme sag – nemlig afgivelse af danskerne suveræne ret til, at bestemme over deres eget land og fremtidige udvikling. Min påstand er, at det ønsker politikerne ikke, enten fordi de allerede har indgået internationale aftaler, om at aftage fødselsoverskuddet fra de muslimske lande, jf. den ”Europæisk Arabiske Dialog” mellem USA, Mellemøsten og EF, ratificeret i 1973 med efterfølgende tillægsaftaler, eller fordi situationen faktisk allerede er ude af kontrol, og jo større problemerne bliver, jo mere ønsker man at undertrykke ytringsfriheden, og holde det indenfor ”The old Mens Network” i nationale såvel som internationale sammenhænge.

 

I ”Europas Undergang” skrevet af Douglas Murray 2018, kan man ved selvsyn konstatere, at ingen lande har løst den gordiske knude, for hvordan integrerer man en helt fremmed middelalderlig religionsbaseret kultur i et demokratisk Europa. Danmark er kendt for at gøre det umulige muligt, og på mange måder foregangsland, men når det kommer til integration er vi ikke et hak bedre end de øvrige lande. Hvis du er i tvivl så læs venligst ”Eksperimentet der slog fejl” af Anderson & Jespersen 2018, som er en gennemgang og analyse af de manglende danske resultater og fiaskoer på området. Informativt og veldokumenteret, men trist læsning, for hvor er løsningerne på den situation vores politikere har bragt os i – og det vel at mærke uden vi har haft mulighed for at tage stilling til en udvikling, der i dag betyder at der er ca. 930.000 mennesker i Danmark med indvandrer baggrund!

 

Nu burde indvandring i sig selv ikke være noget problem, og har ikke været det tidligere i historien med hverken franskmænd, hollændere eller polakker, men når tilstrømningen af ikke-vestlige immigranter i gennem de sidste 30-40 år, har medført en katastrofal mangel på integration og accept af Danmark og danske værdier, samt en omkostning på pt. kr. 33 mia. pr. år, må det være et rimeligt krav at forlange en ”timeout” og diskutere årsagerne, den fremtidige udvikling samt nødvendige tiltag.

 

Det kunne jo passende være i et valgår til både Europa Parlamentet og Folketinget! Det er jo ikke en udvalgsdiskussion om jernbanedriften de næste 25 år, men et spørgsmål om Danmarks og etniske danskeres overlevelse, som den nation vi kender, og som vores forfædre har opbygget i gennem de sidste mange hundrede år.

 

Kære venstrefløjspolitikere, hvad er det for en ”jeg alene vide” holdning og tilsvining af opponenter, hvilket i øvrigt er både uanstændigt og utilstedeligt, der gør at I ikke vil tage den principielle debat, og befolkningens demokratiske medbestemmelse med i beslutningen ift. den fremtidige nationale og kulturelle udvikling i Danmark?

 

For at det ikke skal blive til en langhåret venstrefløjsdiskussion, om hvem der er mest humanistisk, kunne man blot se på de konkrete konsekvenser af forskellige scenarier – det er ikke raketvidenskab at fremskrive udviklingen under forskellige forudsætninger som f.eks.:

 

  1. Opgør med konventionerne, hvilket betyder total stop for tilgangen udefra, hvilket vil mindske tilgangen betragteligt. (Fødselsraten for herboende muslimer kan man jo ikke ændre på).
  2. Fortsætte indvandringen og familiesammenføringer/fødselsrate m.v. som nu, estimeret til ca. 10.000 om året.
  3. Gennemførelse af de Radikale og Venstrefløjens politik, med ubegrænset indvandring og asylpolitik.

 

Til hvert af de 3 scenarier, kan man med rimelig sikkerhed forudsige de kulturelle konsekvenser, samt estimere omkostningerne, det fremtidige skattetryk og nedgangen i levestandarden for de syge og ældre, samt hvornår de ikke-vestlige indvandrere bliver en politisk magtfaktor og selv får direkte medbestemmelse på lovgivningen med elementer af Sharia. Konsekvenserne af disse scenarier mener jeg, at alle danske statsborgere af hensyn til vores elskede land, børn og børnebørn, ikke alene har krav på at vide, men også har krav på at have indflydelse på.

 

Uafhængigt af det valgte scenarie bør man give hele integrationsspørgsmålet et kraftigt serviceeftersyn, og opstille præcise forventninger og måltal for de offentlige forvaltninger på sagsområdet. Det er aldeles uacceptabelt at man efter f.eks. 3 år i Danmark stadig ikke kan dansk, ikke er i uddannelse eller beskæftigelse, uden at det har konsekvenser, men mere om dette i et efterfølgende indlæg.

 

Jeg desværre bange for at vi ikke får den tiltrængte objektive debat, og derfor imødeser jeg en øget polarisering i befolkningen og et dysfunktionelt demokrati i fremtiden, hvorfor jeg synes det er på sin plads at kalde på hjælp fra Holger Danske både af hensyn til den konkrete problemstilling, men også fordi jeg mener at politikerne svigter deres opgave og indirekte angriber vores fædreland inde fra demokratiets højborg – Folketinget!

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…