Indlæg fra læserne 11. juni: Optøjer # Partistøtten # Politiker-rejser # Chefernes løn # Ny Imam

Fokuser på begivenheden som IKKE fandt sted

Af Frank Andersen

Nogen gange er det interessant at debattere/analysere den begivenhed som IKKE fandt sted. Det er bemærkelsesværdigt, at der er så stor forskel på hvordan “befolkningen” reagere på et demokratisk valgresultat. Når højrefløjen vinder (både i Danmark og USA og sikkert også andre steder), så sættes der bål i gaderne og kampe med politiet af utilfredse venstreorienterede borgere. Men når venstrefløjen vinder, så er der ro i gaderne. Højrefløjen respekterer med andre ord demokratiets spilleregler i højere grad end venstrefløjen.

Det synes jeg at medierne burde fokusere mere på!


 

Partistøtten

Af Visti Christensen

 

Hele den politiske slagsidepresse fryder sig over, at Danmark har stemt rødt. Selv ”Politiken light” (Jyllandsposten) kan ikke blive færdig med at fremhæve, at DF er mere end halveret, at Nye Borgerlige kun lige akkurat klarede spærregrænsen, og at Stram Kurs slet ikke kom ind.

 

Dette er der ikke noget nyt i. Men det nye er, at de store aviser – i lystigt tonefald – noterer, at Rasmus Paludan jo ikke kom ind, men at han (desværre) “sikrede sig 1,5 millioner kr. i partistøtte”.

 

Nu har det i årtier været gældende lov, at samtlige opstillingsberettigede partier modtog godt 30 kr. for hver stemme, der blev afgivet på partiet ved valgene i Danmark.

 

Alle partier står bag denne skatteyderbetalte ekstraskat. Ingen foreslår den afskaffet, og ingen taler højt om det urimelige i, at partiapparaterne holdes i live af kunstigt økonomisk åndedræt.

 

Men i stedet for så at fortælle, hvor mange partistøttekroner det enkelte parti kan holde fest og trykke deres valgmateriale for, så forarges man over, at Stram Kurs skal have 1,5 mio. i partistøtte.

 

Men sådan er den politisk korrekte parole. Så her er en oversigt over støttebeløb, som opstillede partier har tildelt sig selv i 2014: V: 28.431.750 kr. – S: 26.388.450 kr. – DF: 13.101.780 kr. – RV: 10.100.940 kr. – SF: 9.785.760 kr. – Ø: 7.105.800 kr. – LA: 5.297.550 kr. – C: 5.251.410 kr. – KD: 842.100 kr. – Til partier på Færøerne og på Grønland: 1.233.630 kr. – Alt i alt udbetalt: 107.539.170 kr.

 

Et stigende antal vælgere undlader at stemme. Også selvom partierne opfordrer alle til at gøre deres ”borgerpligt”, hvilket man jo så godt kan forstå. Men at stemme er en demokratisk ret. Ikke en pligt.

 

Men sjovt nok taler man på alle andre områder om menneskeret og ikke om menneskepligt. På det internationale plan findes der både en Menneskerettighedserklæring og en Menneskepligtserklæring.

 

Den sidste omtales aldrig. Måske fordi den citerer ret mange gode leveopskrifter fra Det nye Testamente. Og det er ikke længere et særlig udbredt, kendt og efterlevet skrift.


 

Hvordan rejser de mon?

Af Ejvind Bitsch

 

Det netop overståede EU-valg resulterede i, at vi som nation nu sender 14 politikere ned til EU-parlamentet – det, en kendt dansk politiker tidligere har kaldt et Mickey Mouse-parlament.

 

Pia Kjærsgaard havde uden tvivl de radikales Morten Helweg Petersen i tankerne, da hun benævnte nogle af de valgte politikere som miljøtosser. Rasmus Nordquist, Alternativet, som dog ikke blev valgt, var uden tvivl også i Kjærsgaards tanker. Hvordan agter Morten Helweg Petersen at lade sig transportere mellem København og Bruxelles – og hvordan agtede Rasmus Nordquist at lade sig transportere? Da vel ikke med fly? Hvad med de resterende 13 EU-politikere? Rejser de mon også med fly nu valgkampen er overstået? Da vel ikke hver dag!?


 

Chefernes løn

Af Ole Schmidt

 

Cheflønninger i skyhøjde, eller rettere sagt langt op over skyerne, er blevet et stort emne. Naturligt nok, da vi i nogle tilfælde taler om et lønniveau hinsides al forretningsmæssig fornuft. Men er det nu hinsides al fornuft? Chefernes løn er jo i sagens natur et anliggende mellem et selskabs ejere og dets chefer, og hvis ejerne mener, at det høje lønniveau giver mening, er lønningerne naturligvis afstemt efter ”logiske og forretningsmæssige” overvejelser i bestyrelseslokalet. Alt andet er da utænkeligt?

 

Selvfølgelig har bestyrelser gjort deres arbejde ”grundigt”, og sikret sig, at man ikke ansætter en direktør, CEO eller lignende, der ikke har forståelse for store tal. Hvilken bestyrelse vil kunne retfærdigøre ansættelsen af en direktør, som måske vil være tilfreds med en aflønning på blot en 8 – 10 mill. dkr. om året inkl. pensionsordning men uden særlige bonusordninger, optioner og lignende. Ville en sådan direktør på nogen måde kunne indfri de helt forventelige og opskruede budgetter hos en ambitiøs bestyrelse?

 

Generalforsamlingen i eksempelvis et aktieselskab ville uden tvivl undre sig over, at bestyrelsen turde ansætte en så lønmæssig tilbageholdende chef. Bestyrelsen kunne med rette risikere et mistillidsvotum fra generalforsamlingen for have ansat en leder uden den rette forståelse af få år helt forventelige indtjeningskrav, samtidig med at han ganske klart har vist sin tvivl på eget indtjeningspotentiale ved at acceptere en så beskeden og barberet aflønning uden diverse tillægsydelser.

 

Jeg er sikker på, at de fleste lønmodtagere har en stor og dybfølt forståelse for, at dygtige, progressive og fremadstræbende topledere også bør have et økonomisk sikkerhedsnet, således at de, hvis de i løbet af få år skal fratræde jobbet af den ene eller anden årsag, er sikker på en økonomisk kompensation på den helt rigtige side af 1 mia. kr.

 

Alt andet vil da være småligt. Helt ærligt, hvem kan klare sig med mindre?

Nå, spøg til side. Mange bestyrelser glemmer uden tvivl, at disse overbetalte ledere dybest set er ved at dø af grin over, at nogle bestyrelser er så naive, at de tilbyder mange af disse fuldstændigt urimelige og ekstreme aflønningsformer. At aktionærerne på en efterfølgende generalforsamlingen ikke kommenterer bestyrelsernes fuldstændigt tåbelige aflønningstilbud, er desværre blot udtryk for usædvanlig sløvhed.


 

Imam Østergård

Af Bo Pedersen

 

Jamen, det er jo ufattelig så mange stemmer Morten Østergård har fået. Især i de muslimske ghettoer. Fra 5 % sidste gang til over30% denne gang. Har han lover en del af Danmark væk til Muslimerne. Vi har fået en ny IMAM:

IMAM Østergård

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…