Indlæg fra læserne 10. april: Misinformation # Løgnene i Sverige # Skal du til London?

Misinformation

Af Karsten Ibsen Hansen

 

Forleden aften åbnede jeg for TV-avisen og så Johs. Langkilde komme frem på skærmen. I sig selv
ikke overraskende, men forundringen meldte sig hurtigt, da det mest handlede om en omfartsvej ved
Mariager.

 

Hele udsendelsen handlede om toppede brosten og om, hvor få biler, der kom gennem byen. I det hele taget om, hvor idiotisk den nye vej vil være. Magen til misinformation skal man vist lede længe efter!

 

Det drejer sig overhovedet ikke om, at tung trafik skal gennem Mariagers bymidte. Det er i forvejen
ikke tilladt og i sig selv nærmest umuligt.

 

Som det er nu skal den tunge trafik ad vej 555 ned om havnen og videre mod Assens og Hadsund. Det
er en temmelig smal vej og støjniveauet er til tider voldsomt. Ret ærgerligt på så naturskøn en
strækning

 

Alene til saltfabrikken fragtes der årligt 50.000 tons flis, og der køres salt derfra i store
mængder. Derudover masser af andet gods. Forøvrigt undrer det mig, at man ingen tal bringer frem,
da vi har oplevet masser af trafiktællinger på den vej.

 

Hvor var de interviewede lokalpolitikere? Hvor var sagligheden? Hvor var den gode journalistik?

 

Det hele lignede mere en smædekampagne og en kærkommen lejlighed til at falde over DF i
almindelighed og Kim Christiansen i særdeleshed.

 

For fremtiden vil jeg stole endnu mindre på de informationer, jeg får gennem TV-avisen.

 

Og så skal man oven i købet betale for at få dem.


Løgnene i Sverige
Af Henrik Pedersen

Jeg har lige talt i telefon med min svenske tante, en elskelig gammel dame på 85. Samtalen drejede sig hen på Sveriges samarbejde med nazisterne under krigen, hvorunder hun udtalte, at nazismen var på fremmarch over hele Europa og specielt i Sverige. Da jeg noget undrende spurgte hende, om det var Sverigesdemokraterne, hun tænkte på, svarede hun, at de alle var nazister. Jeg påpegede, at det jo ikke var rigtigt, SD er jo ikke nazistisk. De dyrker jo ikke den racerene arier, og de er ikke antisemitiske, tværtimod. Desuden er to fremtrædende medlemmer, Kent Ekeroth og hans bror, jøder, og eftersom jeg aldrig har hørt om jødiske nazister, giver det jo ligesom sig selv. Men hun havde sin mening, sagde hun, og så syntes hun, at vi skulle stoppe med at diskutere politik og religion og være lige gode venner af den grund. Det gav jeg hende ret i, dels fordi hun er gammel og elskelig og fordi jeg ved, når jeg skal holde min kæft.

En svensk ven, jeg har, og som ellers er en ganske klog og belæst akademiker, blev ganske forfærdet, da han hørte, at jeg læste alternative medier, bl.a. Samhällsnytt og Katerina Janouchs sider. Det var noget forfærdeligt og løgnagtigt noget, og jeg burde virkelig udvise omhu med mine valg af kilder, blev jeg belært. Jeg svarede spagfærdigt, at det gjorde jeg sandelig også, idet jeg stolede mere på de alternative, fordi de i den grad granskes af de traditionelle medier, som ikke forsømmer nogen lejlighed til kritik, hvis blot et komma er sat forkert. Min ven havde iøvrigt ikke selv læst hverken Samhällsnyt eller andre, men blot hørt om dem.

Nu er det jo heldigvis Danmark, vi er i, så det koster ikke nødvendigvis venskaber at have mine holdninger, hvad det meget vel kunne have gjort i Sverige.

De to eksempler med min tante og min ven illustrerer, hvad man er oppe imod med svensk sindelagskontrol og politisk korrekthed. Det føles som om vi lever på hver side af en membran, hvor jeg kan se og høre dem, men de kan ikke høre mig, selv om jeg prøver at fortælle, at de har uret og ikke har sat sig tilstrækkeligt ind i tingene. Men jeg taler for døve ører.

Det virker bare helt håbløst. Sverige bryster sig af at være “Verdens største humanistiske stormagt med en feministisk regering” . Så kan vanviddet dårligt blive værre. Svenskerne fyldes med løgn fra alle partier undtagen SD, samt den etablerede presse. Det var engang et dejligt land, nu er svenskerne på vej ned i et selvskabt helvede, som de om kort tid ikke vil kunne komme op af igen. Jeg selv skal have en særdeles god grund for at rejse til Sverige, jeg sætter ikke mine ben der i dag. Stakkels Sverige!


Skal du til London?
Af Morten Dreyer
London Evening Standard har netop offentliggjort, at der er gennemsnitligt 40 kniv relateret handlinger i London hver eneste dag. Undersøgelsen viser, at der i 2017 og 2018 har været 29.232 kniv relateret sager, medregnet 9.030 stik med knive, machetter og sabler. Antallet af dræbte er en død hver fjerde dag. Alene i London.
Når du nu tager på ferie i London alligevel. Så se dig over skulderen, og hold dig fra visse områder.
Lige nu eftersøges en høj tynd mand, som gennem 4 dage hver dag har knivstukket en tilfældig fodgænger ned bagfra. Man må ikke nævne hans kendetegn. Drabene sker på almindelige gader med butikker og handlende.
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…