Ikke nok med at EU-borgere kan få børnepenge sendt til hjemlandet – de kan også få sendt penge for at passe børnene hjemme

Arkiv

Der er efterhånden ingen grænser for EU’s krav til den danske gavmildhed.

 

Ordningen med, at en udenlandsk arbejdstager fra et EU-land kan få danske børnepenge sendt hjem til lillemor i for eksempel Rumænien eller Polen, hvor de er en formue værd i købekraft, er stærkt kritiseret.

 

Der er tale om EU-regel, som jævnligt skaber debat og utilfredshed ikke blot i Danmark, men også i andre vestlige EU-lande med krav om at få beløbet indekseret, så det svarer købekraften i det land, som arbejdstageren kommer fra.

 

Nu viser det sig, at reglen også gælder i de kommuner, hvor man betaler forældrene for at passe børnene hjemme i stedet for at sende dem i vuggestue og børnehave med videre.

 

Pas børnene hjemme i Polen – kommunen sender penge

I halvdelen Danmarks 98 kommuner har man indført forskellige ordninger, hvor forældrene får penge for selv at passe deres børn og dermed aflaste de kommunale institutioner.

 

Nu viser det sig, at ordningen er omfattet af EU’s regler om vandrende arbejdstagere, fremgår det et svar fra Børne- og Socialministeriet til Horsens Kommune, hvor man i mandags den 27. maj besluttede at indføre ordningen

 

Og ikke nok med, at reglen ikke kun gælder, når den udenlandske arbejdstagers kone er fulgt med til Danmark og får penge for at passe deres børn hjemme.

 

Flytter hun på tidspunkt tilbage til eksempelvis Polen, medens hendes mand fortsat arbejder i Danmark, følger de kommunale penge for at passe børnene hjemme med hende til Polen.

 

Dog under forudsætning af, at hun ikke gør brug af en lignende ordning Polen.

 

Den polske mor med tre børn

Det var Dansk Folkepartis medlem af Horsens Byråd og medlem af Folketinget, Claus Kvist Hansen, som rejste sagen.

 

Med blandt andet dette konkrete spørgsmål til børne- og socialminister Mai Mercado (KF):

 

”Betyder det så f.eks., at en polsk mor med tre børn kan rejse op til sin mand, der bor og arbejder i Horsens, og derefter kan opnå ret til dette tilskud på linje med en dansk forælder? Er der krav om, at en EU-borger (eller en dansk borger) i tilskudsperioden skal være bosiddende i Danmark?”

 

Og fik dette svar fra ministeriet:

 

”Hvis den polske ægtefælle – efter bevilling af tilskud til pasning af egne børn i Danmark – rejser tilbage til Polen med børnene, vil hun være berettiget til at modtage tilskuddet i Polen, under forudsætning af, at hendes mand fortsat har status som arbejdstager i Danmark, jf. ovenfor, og af at hun ikke modtager lignende ydelser i Polen”.

 

Åbner for en ladeport af misbrug

I første omgang var Dansk Folkeparti i Horsens positivt stemt over for ideen med at forældre får et fast månedligt beløb per barn for at passe børnene hjemme.

 

”Men så ville jeg lige for en god ordens skyld have tjekket, om det er muligt for vandrende arbejdstagere at tage tilskuddet med sig hjem til et andet EU-lande, og jeg må indrømme, at jeg blev dybt overrasket,” siger Claus Kvist Hansen til Den Korte Avis og understreger:

 

”Det er jo skruen uden ende, hvor en kommune ikke kan gøre noget ekstra for sine egne borgere, uden at kommunen også skal betale for de samme goder til borgere i andre EU-lande.”

 

”Det her åbner jo for en ladeport af misbrug,” fortsætter Claus Kvist Hansen, ”eller i hvert fald for at bruge ordningen på en måde, der ikke var tanken.”

 

I Horsens blev enden på det hele, at byrådet som nævnt i mandags besluttede at indføre ordningen med 3.500 kroner per om barn om måneden til forældre, der ikke sender deres børn i de kommunale institutioner.

 

Det blev vedtaget af Konservative, Venstre, SF og Socialdemokratiet. Kun Dansk Folkeparti samt Enhedslisten stemte imod, men af helt andre grunde. Enhedslisten ønsker som bekendt, at alle børn skal passes i institutioner.

 

Således er Horsens nu blev en af de omkring halvdelen af landets kommuner, som nu betaler forældrene for at passe deres børn hjemme.

 

Må ikke overstige kontanthjælpssatserne

Den kommunale ordning med at give forældre penge for at passe egne børn indtil den skolepligtige alder blev indført i 2002 som en frivillig ordning, hvor det er op til den enkelte kommunalbestyrelse eller det enkelte byråd at beslutte, om man vil tilbyde kommunens forældre ordningen eller ej.

 

Hvordan ordningen skal skrues sammen, er op til den enkelte kommune. Dog med den begrænsning, at højeste ydelse ikke må overstige kontanthjælpssatserne.

 

Her kan du se, om din kommune betaler forældre for til hjemmepasning af deres børn og i givet fald for meget:

 

https://socialministeriet.dk/publikationer/2018/nov/kort-fortalt-halvdelen-af-landets-kommuner-yder-tilskud-til-pasning-af-egne-boern/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…