I disse dage får vi helt ind på livet, hvor naivt og tåbeligt danske politikere har håndteret den muslimske indvandring

I går ankom IS-terroristen Ahmad Salem el-Haj til Danmark. Han er blevet sendt hertil af de tyrkiske myndigheder.

 

El-Haj’s familie fik lov til at slå sig ned i Danmark under henvisning til, at den var på flugt. Hans ’tak’ har været at føre krig mod det land, der modtog ham. Som IS-terrorist har han kæmpet for alt det, som Danmark har kæmpet imod i Mellemøsten.

 

Det burde ikke være kommet bag på de danske myndigheder. Det har i mange år været velkendt, at væsentlige dele af den muslimske befolkning i Mellemøsten er påvirket af islamistiske holdninger og fjendtlighed over for de frie vestlige samfund.

 

De fleste danskere har ikke ønsket, at Danmark skulle importere en del af Mellemøsten. De kunne godt fornemme, at den var gal.

 

Men mange politikere og embedsmænd følte behov for at vifte med deres politiske korrekthed. Man indrettede reglerne, så vi fik en stor ikke-vestlig, specielt muslimsk indvandring – nu vokser den muslimske andel af befolkningen kraftigt.

 

Almindelige danskere måtte leve med konsekvenserne.

 

Allahs bud står over frihed, demokrati og ligestilling

Vi har for eksempel set Ahmad Salem el-Haj og andre skyde til måls mod billeder af tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen og den konservative Naser Khader. Og nu skal vi altså tage imod ham og hans hadefulde tankegang.

 

Men også andre problemer ved indvandringen trænger sig på i disse dage. Vi får helt ind på livet, hvor naivt og tåbeligt danske politikere har håndteret den muslimske indvandring.

 

Styringen af indvandringen har været katastrofalt svag. Og man har rundhåndet uddelt danske statsborgerskaber – også til folk med en udpræget fjendtlig holdning til det danske samfund og dets værdier.

 

En af dem har været Ahmad Salem el-Haj. Regering og Folketing har i sidste øjeblik forsøgt at forhindre, at Tyrkiet sendte ham tilbage til Danmark ved at fratage ham statsborgerskabet. Men for sent. Nu hænger vi på ham. Det er en trussel mod vores sikkerhed og en økonomisk belastning.

 

Den store ændring i befolkningens sammensætning, som politikerne har skabt, er i fuld gang med at styrke muslimske parallelsamfund og fundamentalistiske holdninger, der sætter Allahs bud over dansk frihed, demokrati og ligestilling.

 

En indvandrer gør op med politisk korrekthed og offerrolle

Samtidig med, at el-Haj vender tilbage til det danske samfund, som han hader, udkommer en bog, som er skrevet af en anden mand med baggrund i den muslimske verden.

 

Han hedder Ali Aminali, han kommer fra Iran, og han er i dag dansk socialrådgiver.

 

Hans bog ”Alis Danmarkshistorie” blev i går anmeldt i Den Korte Avis af Asger Aamund.

 

Ali Aminali gør op med den politiske korrekthed og den offerrolle, som den tildeler de ikke-vestlige indvandrere.

 

Hvordan undgår man at få et arbejde?

De politisk korrekte har blandt andet travlt med at forklare de mange indvandrere på offentlig forsørgelse med, at det danske samfund vender dem ryggen.

 

Men det passer ikke, skriver Ali ud fra sine erfaringer som socialrådgiver. En betydelig del af indvandrerne – han nævner blandt andet mange somaliske kvinder – gør alt, hvad de kan, for at undgå et arbejde, så de kan leve på offentlig forsørgelse.

 

Ali beskriver blandt andet et møde med ikke-vestlige kvinder som et led i hans anstrengelser for at få dem i arbejde. Han troede, at de gerne ville have hjælp til at få job, men han opdagede, at deres dagsorden var en helt anden:

 

”De sad i stedet lige foran mig og instruerede åbenlyst hinanden i, hvad de skulle sige til deres sagsbehandlere på Jobcenteret, når de ville tvinge dem ud i et aktiveringstilbud eller praktik.”

 

”De kendte lovgivningen ud og ind og vidste præcis, hvilke ord de skulle bruge for at undgå aktivering.”

 

En kæmperegning for den ikke-vestlige indvandring

Statistikken bekræfter, at der er alvorlige problemer. Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening var hver tredje ikke-vestlig indvandrer i 2018 på offentlig forsørgelse. Blandt folk med dansk oprindelse var det 18 procent. En del af disse indvandrere lever i mange år på kontanthjælp.

 

Selv om dansk økonomi og beskæftigelse har været i klar fremgang i disse år, lever mange indvandrere fortsat af deres medborgeres skattepenge.

 

I 2018 udbetalte de offentlige kasser knap 14 mia. kr. alene til forsørgelsesydelser til ikke-vestlige indvandrere. Udgifterne til deres manglende arbejde er dog reelt større, fordi man også skal medregne manglende skatteindtægter.

 

En analyse fra Finansministeriet viste, at ikke-vestlige indvandrere kostede de offentlige kasser 16 mia. kr. i 2016. Hvis man regner alt med, bliver beløbet endda klart større.

 

Hvad vi kan lære af IS-terroristens hjemkomst

Det koster også det danske samfund penge, at IS-terroristen Ahmad Salem el-Haj nu befinder sig i landet. Han ligner en kandidat til at blive forsørget af danske skatteydere.

 

Men problemet drejer sig om meget mere end penge. Manden er en trussel mod det danske samfund, og hans tilstedeværelse er en hån mod danske værdier.

 

Om ikke andet kan man bruge hans højst uønskede tilbagekomst til at besinde sig på, hvordan man får en så stram styring af dansk udlændingepolitik, at Danmark ikke gradvis bliver mere og mere mellemøstligt og muslimsk.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…