Hvordan får vi nedbragt antallet af danskere på offentlig forsørgelse?

Undertiden stilles der spørgsmål til nytten af Disruptionsrådets arbejde.

 

Noget er dog kommet ud af Disruptionsrådet. En meget stor gruppe danskere kan nemlig se frem til at blive presset ud af deres job i de kommende år på grund af ny teknologi. Det fremgår af en rapport fra konsulenthuset McKinsey, som blev offentliggjort mandag den 4. december 2017. Rapporten viser, at mellem 250.000 og 300.000 personer på det danske arbejdsmarked har et job, som gør, at de kan blive ramt ekstra hårdt af den teknologiske udvikling. Det, de laver, kan nemlig forholdsvis let udføres automatisk.

 

Rapporten, som Bjarne Corydon var med til at udarbejde, indgik i Disruptionsrådets drøftelser om ”fremtidens kompetencer”.

 

I de seneste år har det stået højt på den politiske dagsorden at flytte folk fra passiv forsørgelse og ind på arbejdsmarkedet. Årsagen er, at allerede inden vi rammes af den teknologiske udvikling, er alt for mange holdt uden for arbejdsmarkedet.

 

For få flyttes fra offentlig forsørgelse

På et tidspunkt hvor vi har højkonjunktur, hvor industrien skriger på arbejdskraft, hvor det er helt umuligt at få hjælp til helt almindelige serviceopgaver, hvor ældreforsorgen og sundhedsvæsenet mangler ”varme hænder”, og produktionen i landbrug og gartneri kun kan opretholdes med arbejdskraft fra Østeuropa, er det påfaldende, at der ikke er sat fuld turbo på at skaffe passivt forsørgede ind på arbejdsmarkedet.

 

Man må håbe, at netop dette vigtige spørgsmål bliver et vigtigt tema i debatten op til det kommende Folketingsvalg.

 

Allerede inden vi skal forsørge de 250.000 – 300.000, der kommer fra Bjarne Corydons fremtidsscenarie, har den offentlige forsørgelse i Danmark antaget groteske dimensioner og udføres under talrige betegnelser:

 

A-dagpenge, Kontanthjælp, Feriedagpenge, Førtidspension, Ressourceforløb, Efterløn, Revalideringsydelse, Sygedagpenge, Barselsdagpenge, Boligydelse, Boligsikring, Børneydelse, Ungeydelse, Arbejdsmarkedsydelse, Ydelser til aktiverede, Børnetilskud, Tilskud til friplads i daginstitutioner, Ledighedsydelse, Særlig uddannelsesydelse, Grøn check, Fleksydelse mv., SU, Folkepension, Tjenestemandspensioner, indekstillæg, delpension mv.

 

Problemets omfang

Danmarks Statistik har oplyst, at i 4. kvartal af 2018 var der:

  • 85.300 ledige på dagpenge eller kontanthjælp,
  • 4.461 på feriedagpenge,
  • 27.091 i gang med vejlednings- eller opkvalificeringsforløb
  • 97.820 i forskellige former for støttet aktivering,
  • 50.186 på barselsdagpenge,
  • 245.133 på førtidspension, efterløn og flexydelse samt
  • 182.711 øvrige modtager af overførselsindkomst.

 

Danmarks Statistik oplyser også, at der i 4. kvartal var 321.414 på SU. Det samlede antal på offentlig overførselsindkomst er altså på 1.014.115.

 

I 2018 var der ifølge Danmarks Statistik 1.139.489 personer på folke- og førtidspension, og det samlede antal personer på overførsel er altså ifølge Danmarks Statistik 2.153.604.

 

Hvis man medregner antallet af ansatte i offentlig forvaltning og service – 827.098 – kommer man op på, at der i Danmark i 4. kvartal 2018 i alt var 2.980.702 personer, der havde hele eller en væsentlig del af deres indkomst fra skattefinansierede ordninger.

 

Hvis der ikke gøres noget, kan vi forvente, at dette tal forøges med 250.000 – 300.000, således at vi i løbet af forholdsvis få år står med en forsørgerbyrde på knap 3,3 millioner!

 

Hvor kommer pengene fra?

Danmarks Statistik kan også oplyse, at efter den seneste opgørelse var der i danske virksomheder og organisationer i 4. kvartal 2018 ansat 2.117.943 personer.

 

Hver eneste privatansatte på det danske arbejdsmarked skal ifølge denne beregning allerede i dag understøtte og finansiere 1,54 personer, der får deres indkomst fra en offentlig kasse.

 

Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er situationen faktisk endnu værre – statistikken undervurderer den reelle forsørgerbyrde. Cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Erik Bjørsted, skriver, at: ”Der er nemlig en voksende gruppe af personer, som hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse, og som heller ikke modtager offentlig forsørgelse. Den gruppe er dermed overladt til sig selv, eller forsørges af familie eller venner”.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…