Tyskland: 25 procent har nu indvandrerbaggrund – Europas befolkninger under hastig forandring

Gadebillede fra Berlin (foto: Steen Raaschou)

Tysklands befolkning er under hastig forandring. Tyskernes andel svinder ind og indvandrernes andel vokser.

 

25,5 procent af befolkningen i Tyskland har nu indvandrerbaggrund. Det fremgår af nye tal fra Statistische Bundesamt, der er svarer til Danmarks Statistik. Det skriver blandt andre Welt.de

 

Tallene viser, at den tyske befolknings sammensætning ændrer sig med rivende hast.

 

Blandt børn og unge er det hele 42 procent, der har indvandrerbaggrund.

 

Ifølge statistikken har man indvandrerbaggrund, hvis man selv er er født i udlandet. Eller hvis én af forældrene er født i udlandet.

 

I faktiske tal drejer det sig om 20,8 millioner mennesker, der har indvandrerbaggrund ud af den samlede befolkning i Tyskland på 81, 6 millioner.

 

Dette antal er ny rekord.

 

I 2005, da man første gang lavede denne statistik, havde ‘kun’ 14 procent indvandrerbaggrund i den tyske befolkning – og dette tal er altså siden vokset til 25,5 procent.

 

I Danmark skelner man som hovedregel mellem indvandrere fra ikke-vestlige lande og indvandrere fra vistlige lande.

 

De tyske tal omfatter både indvandrere fra ikke-vestlige og fra vestlige lande.

 

Desuden har omkring halvdelen (52 procent) af mennesker med indvandrerbaggrund i dag tysk pas og er altså tyske statsborgere.

 

Men samlet set viser de nye tal under alle omstændigheder, at indvandrernes andel af den tyske befolkningen er meget stor, og at den vokser stærkt. Og det er der flere grunde til:

 

Indvandrerbefolkningen er langt yngre end tyskerne, og de føder flere børn end tyskerne, skriver Welt.de

 

Tyskerne føder så få børn, at antallet af tyskere falder. Således var der i 2005 66,4 millioner tyskere. I dag er der kun 60,8 millioner, skriver Welt.

 

Det faldende antal tyskere og det voksende antal indvandrere betyder, at etniske tyskere er ved at komme i mindretal i flere byer som Frankfurt, Offenbach og Stuttgart. (Samnytt.se)

 

Samme billede i flere vesteuropæiske lande

I fleste vesteuropæiske lande er billedet det samme. Indvandrernes andel af befolkningen vokser stærkt. Og den oprindelige europæiske befolknings andel falder.

 

I 2011 kom etniske briter i mindretal i tre store byer: Luton, Leicester og Slough.

 

Det samme er allerede sket i dele af London. Og det er på vej til at ske i Birmingham, der er Storbritanniens næststørste by. Men også mindre byer som Nelson er ved at være helt forandret. (DKA)

 

I 2060 vil etniske briter være i mindretal i Storbritannien – måske endnu før.

 

Det fremgår af fremskrivninger, som den anerkendte Oxford professor David Coleman lavede for avisen Daily Mail for tre år siden. (Daily Mail 28.5.16)

 

Samme udvikling ser man i Norge, Holland, Belgien, Frankrig, Østrig, Italien.

 

Samme billede i Danmark

Og i Danmark. I Danmark udgør danskere – eller personer af dansk oprindelse – en faldende andel af befolkningen. Samtidig stiger indvandrernes andel hastigt.

 

I årets første seks måneder blev befolkningen således øget med  5 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere for hver dansker. (DKA, 18.8)

 

Samtidig voksede andelen af vestlige indvandrere.

 

Siden Udlændingeloven fra 1983 er antallet af personer med ikke-vestlig baggrund steget med 447.000.

 

I samme periode er antallet af danskere steget med 55.000, står der i artiklen.

 

Danmarks Statistik begyndte i 2007 at registrere fødende kvinders oprindelsesland.

 

Siden er danskernes fødselstal faldet. I forhold til sidste år er danske kvinders fødselstal faldet med cirka 8000 nyfødte.

 

Samtidig er ikke-vestlige kvinders fødselstal steget med små 3000 nyfødte i samme periode. Og vestlige kvinder øgede deres fødselstal med 2000. (DKA 20.8)

 

Tyskland, Danmark og Vesteuropa bliver mere muslimsk

En stor del af indvandrerne kommer fra ikke-vestlige, muslimske lande.

 

I Tyskland for eksempel er den største gruppe fra Tyrkiet. De begyndte at komme i stort tal helt tilbage i 1960’erne. Men en betydelig del føler sig fortsat mere som tyrkere end som tyskere.

 

Det har man for eksempel oplevet i forbindelse med valg i Tyrkiet, hvor mange støttede Erdogan.

 

Desuden er der stærke parallelsamfund præget af en helt anden kultur end den tyske.

 

Det samme billede ser man i Danmark. Det blev beskrevet i blandt andet TV2’s serie “Moskeer bag sløret”.

 

I 2009 skrev Christopher Caldwell en bemærkelsesværdig bog: “Reflections on the Revolution in Europe.

 

Bogen handlede om de konsekvenser indvandringen havde på adfærd og kultur i Europa.

 

Og Caldwell stillede han spørgsmålet: Vil et land være det samme med en helt anden befolkning?

 

Svaret kan kun være nej. Indvandringen ændrer Europa dramatisk og uigenkaldeligt. Men denne debat er det næste umuligt at få selv efter årtier massiv indvandring.

 

Derfor vil befolkningen i Tyskland og andre vesteuropæiske lande fortsætte med at ændre sig – og det vil fortsætte med at have store konsekvenser.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…