Hvad nu, hvis vedvarende energi ikke er så vidunderlig, som man vil gøre den til?

Vedvarende energi forbruger ikke-vedvarende ressourcer (beton, stål, sjældne jordarter)

 

Menneskenes planet (Planet of the Humans) – er en ny dokumentarfilm af den amerikanske filmproducer Michael Moore.

 

Den blev fremvist på filmfestivalen Traverse City Film i USA her i sommer 2019. Michael Moore (1954-) har tidligere lavet film og skrevet bøger om globalisering og kapitalisme ud fra en provokativ venstreorienteret holdning samt deltaget i politik, bl.a. i valgkamp mod Donald Trump.

 

Den lille dreng: Kejseren har jo ikke noget tøj på!
I sin film er Michael Moore som drengen i H. C. Andersens eventyr om Kejserens nye Klæder. Michael Moore vil afsløre, at de alternative energiformer ikke virker og kun handler om profit!

 

Vedvarende energi (vind/sol) har ikke indfriet løfterne om at bremse den globale opvarmning!

 

Michael Moore og mange andre er blevet klar over, at de såkaldt vedvarende energiformer trods ihærdige anstrengelser og stor finansiel støtte ikke i tilstrækkelig grad kan reducere CO2 og andre drivhusgasser i atmosfæren. Det er en ‘wake up call’, at vind og sol og biomasse i højere grad er blevet teknologier til at skabe vækst og profit til de forskellige industrier.

 

Spørgsmålet i Planet of the Humans er: Hvad nu, hvis alternativ energi ikke er så vidunderlig, som man vil gøre den til? (What if alternative energy isn’t all it’s cracked up to be?)

 

Der er grund til skepsis, når nogle siger, at det globale elforbrug kan dækkes af havvindmøller!

 

Man bør spørge danske organisationer og tænketanke, der beskæftiger sig med energi og vel også fremfører deres donorers holdning, om det ikke er et problem, at vindmøller står stille, når vinden ikke blæser. Når et firma fx lover gratis strøm i 3 mdr., er der vel andre, der skal betale?

 

Biomasse er 74% af den danske vedvarende energi (TV2 News 6.9.19)
Politikere siger, at den biomasse, der bruges i Danmark som nødvendig backup, når vinden ikke blæser (ca. 100 dage om året), er CO2 neutral, men iflg. biomassmagazine.com udgjorde dansk biomasse kun 5% af anvendt biomasse (træpiller og -flis), resten blev importeret. Oversigt for 2011 (Statistikbanken.dk) viste import af 1.969.141 mio. ton træflis og -piller fra 41 forskellige lande.

 

Danmark er nu 5. største forbruger af biomasse i Europa
Den 19.8.19 skriver professorer i klima, økonomi og energi Peter Birch Sørensen, Jørgen Eivind Olesen, Henrik Lund og Brian Vad Mathiesen, at regeringen bør bremse op for brug af biomasse til energi- og vareproduktion. Alene Ørsteds 4 værker brændte iflg. elskabets årlige 2018 rapport 2,3 mio t træpiller og -flis svarende til 6.000 t hver dag året rundt, og 90% af biomassen importeres!

 

I Danmark har vi ikke skovbrande som i Californien og andre steder, men vi brænder skove af i vore statsstøttede kraftværker som nødvendig backup til vore ustabile vindmøller. Ifølge Energy Supply DK er vor øgede brug af biomasse i energisektoren genstand for international klimakritik. IEA (International Energy Agency) anslår, at en voldsom udbygning af vindkraft inkl. infrastruktur vil koste omkring 1.600 mia. dollars til 2040 – og denne udbygning vil i samme periode kun nå til en global energiforsyning af 3-6% i 2040! IEA går også ind for atomkraft som nødvendig energi!

 

Den amerikanske investor og filantropist Warren Buffett (1930-) har givet en stor del af sin formue til Bill Gates (1955-, Microsoft grundlægger), der arbejder på at løse klimakrisen med to nye typer atomreaktorer – begge med stort potentiale. Bill Gates stiftede Atomkraftprojektet Terra Power i 2008. Den anden er en mere konventionel molten salt reaktor, som også andre udvikler med uran og eller thorium. Bill Gates har fokus på klimaet, og han har midlerne til at gennemføre projekterne, så verden kan blive forsynet med 100% ren, rigelig og billig energi med atomkraft.

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…