Muslim blev nyt medlem af USA’s kongres – hun aflagde troskabsed på Koranen

Rashida Tlaib aflægger ed med hånden på Koranen (skærmprint YouTube)

Tirsdag skulle de nyvalgte medlemmer af den amerikanske kongres aflægge troskabsed.

 

I år er to muslimske kvinder valgt til Repræsentanternes Hus for Demokraterne.

 

Rashida Tlaib er valgt i Michigan og Ilhan Omar er valgt i Minnesota.

 

De gjorde op med traditionerne lige fra den første dag.

 

Med eden lover de nyvalgte kongresmedlemmer at beskytte den amerikanske konstitution mod alle indre og ydre fjender.

 

Der er ikke noget krav om, at denne ed skal aflægges ved en bestemt tekst.

 

Men der er tradition for at bruge en bibel.

 

Men Rashida Tlaib valgte at bruge Koranen og ikke Biblen.

 

Hun har palæstinensisk baggrund. Og for at understrege det tilhørsforhold aflagde hun eden iklædt en traditionel palæstinensisk klædedragt, hun har arvet fra sin palæstinensisk fødte mor.

 

“Når jeg sværger ved Koranen er det fordi jeg ønsker at vise, at det amerikanske folk er sammensat af forskellige grupper, og at vi alle elsker retfærdighed og frihed”, forklarede Rashida Tlaib. (BBC)

 

Rashida Tlaib siger karakteristisk nok ikke, at vi alle elsker demokratiet. Koranen kan nemlig absolut ikke bruges til argumentere for demokrati. Tværtimod: Hvis man tager Koranen bogstaveligt, strider den direkte mod demokratiet.

 

Ifølge fundamentalistisk (bogstavtro) islam skal samfundet styres af de love og regler, som kommer fra Allah og er nedfældet i Koranen.

 

Disse love og regler i Koranen og andre hellige skrifter udgør shariaen. Shariaen står over alle love, som mennesker vedtager i deres politiske forsamlinger. Det være sig i Folketinget eller Kongressen i USA.

 

Hvis islams autoriteter siger, at nogle politiske love står i modstrid med shariaen, så skal en rettroende muslim følge shariaen og sige nej til de politiske love.

 

Men den enkelte muslimske politiker kan jo vælge, at han eller hun ikke vil indordne sine politiske beslutninger under, hvad Koranen og shariaen siger.

 

I så fald bør den muslimske politiker gøre det klar, at Koranen under ingen omstændigheder står over demokratiske beslutninger.

 

Derudover bør den muslimske politiker ikke aflægge ed på Koranen. Det kan nemlig skabe alvorlige tvivl om, hvilket grundlag vedkommendes parlamentariske arbejde foregår på. Netop fordi islamiske autoriteter sætter Koranen over demokratiske beslutninger.

 

Det behøver ikke nødvendigvis at betyde, at et muslimsk kongresmedlem skal aflægge sin demokratiske ed på Biblen, sådan som der er tradition for i USA.

 

Man kan vælge at aflægge eden uden at forbinde den med nogen religiøs tekst.

 

Men det har Rashida Tlaib ikke ønsket at gøre. Selv om hun erklærer: “Jeg tror på en verdslig regering”. (Detroit Free Press)

 

Hvis hun vil bygge sit arbejde på “en verdslig regering”, hvorfor inddrager hun så Koranen i sin ed i Repræsentanternes Hus? Der er ingen tradition for at bruge Koranen i den sammenhæng.Og hun siger jo selv, at lovgivningen ikke skal bygge på Koranen – den skal være verdslig.

 

Men selv om det er alt andet end indlysende, at den nyvalgte parlamentariker skulle aflægge ed på Koranen, er der tilsyneladende ingen journalister, der har stillet et kritisk spørgsmål til hende i den forbindelse.

 

Journalisterne har ikke engang kunnet finde ud af at stille de helt fundamentale spørgsmål:

 

Vil hun bekræfte, at de demokratiske beslutninger står over Koranen i styringen af samfundet?

 

Vil hun bekræfte, at de politiske beslutninger under ingen omstændigheder bør dikteres af shariaen?

 

Vil hun bekræfte, at demokrati og frihed er uforeneligt med, at Allahs ord er lov?

 

Den totalt ukritiske dækning af Rahida Tlaib vidner om, at mange journalister slet ikke er interesseret i kritisk granskende journalistik, når det drejer sig om muslimsk indvandring.

 

Det er den politiske korrekthed, de går efter.

 

Nu bliver hijab tilladt i Kongressen

Ilhan Omar er den anden af de to muslimske kvinder, der er valgt til Repræsentanternes Hus.

 

Ilhan Omar er 36 år. Hun kom fra Somalia med sin familie, da hun var 12.

 

Som muslim arbejder hun målbevidst for at øge islams synlighed i den amerikanske kongres.

 

Hun insisterer på at bære det islamiske tørklæde, hijab.

 

Det er ganske vist imod amerikansk lov.

 

Men nu bliver loven ændret til gavn for muslimer.

 

Loven, der stammer fra 1837, siger, at intet medlem af kongressen må bære nogen form for hovedbeklædning.

 

Det har Ilhan Omar været meget utilfreds med.

 

Hun mener, at hun ifølge den amerikanske institution har ret til at bære det muslimske tørklæde:

 

”Ingen tvinger mig til at gå med tørklæde, det er mit eget valg  – og det er beskyttet af ’first amendment’”, skrev hun på twitter

 

Og Demokraterne bakker hende op og vil ændre loven.

 

De vil bruge deres nye flertal i Repræsentanternes Hus til at ændre loven, så Ilhan Omar kan bære hijab.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…