Himmelråbende naivitet og politisk korrekthed gjorde det muligt for leder af indvandrerbande at flygte

Hvordan kunne det ske?

 

Hvordan kunne en bandeleder, der er kendt for rå, brutal og farlig vold, bare spadsere ud fra den psykiatriske afdeling på Slagelse Sygehus og forsvinde i natten?

 

Det spørgsmål stiller mange sig selv. Én af dem er justitsminister Nick Hækkerup, der nu forlanger en redegørelse for forløbet. ”Det virker helt mærkværdigt, at det kan ske,” siger den tydeligt frustrerede minister.

 

Man må give Hækkerup ret.

 

Rå, brutal og farlig vold

Den flygtede Hemin Dilshad Saleh var leder af indvandrerbanden NNV fra Nørrebro og Nordvestkvarteret i København. En bande, der er hæmningsløst voldelig.

 

Saleh er sigtet for i september 2018 at have begået særlig rå, brutal og farlig vold mod en rivaliserende bandeleder i en frisørsalon.

 

Efter denne forbrydelse formåede han at være på flugt fra politiet i over et år.

 

Så blev han fanget den 10. oktober i år, og han blev varetægtsfængslet med den begrundelse, at der var risiko for, at han ville flygte igen, hvis han kom på fri fod.

 

Alligevel blev Hemin Dilshad Saleh anbragt på en psykiatrisk afdeling uden besøgskontrol.

 

Ifølge Ekstra Bladet var forklaringen, at han for nylig fik et ”psykisk sammenbrud” i arresten.

 

Man nærmest inviterede ham til at flygte

Det er ellers velkendt blandt fagfolk, at landets psykiatriske afdelinger er populære som flugtveje for kriminelle. De er lettere at slippe ud fra end fængsler. Specielt da, hvis den kriminelle ikke er underlagt besøgskontrol.

 

Tilsyneladende havde hans forsvarer fremskaffet en lægeerklæring for at få ham på et sygehus, og en dommer afgjorde så, at han skulle flyttes fra arresten til den psykiatriske afdeling.

 

Så let var det for Hemin Dilshad Saleh at få muligheden for at flygte.

 

Flugten skyldtes vel at mærke ikke en fejl fra sygehuspersonalets side – de har efter alt at dømme optrådt efter deres forskrifter.

 

Men når man anbringer en voldspsykopatisk bandeleder, der har vist sine evner til at flygte, under forhold, hvor det er pærenemt at flygte – ja, så inviterer man jo manden til at flygte.

 

Og det gjorde han så.

 

En hyggelig gang dansk kaffe og kage

En af hans kumpaner kom på besøg med en kageæske og gav indtryk af, at han skulle have en rigtig hyggelig gang dansk kaffe og kage sammen med sin bandeleder.

 

Det venlige personale bryggede kaffe. Men ligesom der skulle gang i hyggen, viste det sig, at den besøgende havde skjult to pistoler neden under kagen.

 

Med disse pistoler truede den besøgende og Saleh personalet med at skyde dem. Og for at vise, at de mente det alvorligt, fyrede de et skud af ned i gulvet ved siden af det rædselsslagne personale.

 

Derefter spadserede de uhindret ud fra hospitalet, fordi der jo ikke var nogen besøgskontrol. De kunne vel for den sags skyld have haft en maskinpistol under jakken.

 

Uden for ventede nogle af bandens medlemmer i deres biler. Og så kørte de ellers af sted uden problemer.

 

Naivitet

Man kan diskutere, om man skal kalde forløbet en farce eller en tragedie. Nok begge dele.

 

Årsagen ligger i, at en dommer anbragte en hyperfarlig forbryder, der har vist stærk vilje og evne til at flygte, på en helt ubeskyttet hospitalsafdeling med rige flugtmuligheder.

 

Det gjorde han tilsyneladende på baggrund af en lægeerklæring, der uden videre tog Salehs hulkehistorie om, hvor dårligt han havde det i arresten, for gode varer.

 

Der var ellers ikke noget i vejen for at gennemføre en psykiatrisk vurdering, mens Saleh befandt sig i arresten.

 

Saleh virker nu ikke ligefrem som typen, der hurtigt føler sig bange og forladt. Han har tværtimod demonstreret, at der for ham ikke findes et problem, der ikke kan løses med rå magt.

 

Han udnyttede den danske blødhed, der bliver til naivitet, når man tror, at en så afstumpet forbryder pludselig springer ud som en lille sart sjæl.

 

Hvis man endelig ville sende manden til undersøgelse på en psykiatrisk afdeling, skulle det være foregået under omstændigheder, hvor han kunne bevogtes.

 

Politisk korrekthed

Man får en mistanke om, at den forrykte fejlhåndtering faktisk skyldes mere end almindelig naivitet.

 

Den person, der har truffet beslutningen om hans anbringelse på et hospital – og det må jo være en dommer – har tilsyneladende været uvidende om, hvor langt Salehs verden og holdninger ligger fra danske traditioner for at give frie rammer og tale sig til rette.

 

Saleh kommer fra en voldskultur, der er radikalt anderledes end den danske friheds- og dialogkultur.

 

Det voldsomme kultursammenstød, der er resultatet af en naiv og slap udlændingepolitik, skaber jo generelt store problemer i vores samfund.

 

Men i dele af samfundet gør man alt for at fortrænge og fornægte disse problemer. Det gælder ikke mindst i samfundets akademiske grupper.

 

Måske skyldtes den fatale anbringelse af Hemin Dilshad Saleh på en psykiatrisk afdeling uden kontrol ikke bare almindelig naivitet. Måske skyldtes den politisk korrekthed.

 

Den brutale bandeleder er vist ligeglad, hvad man kalder det. Bare det betyder, at han er på fri fod.

 

På de sociale medier bliver han da også hyldet som en helt af sine støtter. Man kan næsten høre hans latter runge over det danske samfund.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…