Her er de store ændringer i Løkkes sundhedsreform, der fremlægges onsdag

Foto: Henrik Ræder Clausen

Onsdag fremlægger statsminister Lars Løkke Rasmussen sit forslag til en ny sundhedsreform. Alt tyder på, at der er lagt op til store ændringer i sundhedssystemet:

 

De nuværende regioner skal nedlægges.

 

Til gengæld oprettes der nye organer på mere lokalt plan, hvor politikere er repræsenteret. Mere konkret tales der om 21 såkaldte sundhedsfællesskaber.

 

De skal bygges op omkring de nuværende akutsygehuse, og i ledelsen af dem skal der sidde politikere i form af borgmestre og formænd for kommunernes sundhedsudvalg. Der vil også sidde repræsentanter for sygehusene og de praktiserende læger.

 

Formålet med disse nye sundhedsfællesskaber skal være at få sygehus, egen læge og kommuner til at arbejde bedre sammen. Det skal blandt sikre, at der bliver taget bedre hånd om patienter efter udskrivelse fra sygehuset.

 

I det nye system skal der også være organer på regionalt niveau. De skal omfatte de samme områder som regionerne i det nuværende system, og de skal have hovedsæde de samme steder. Men disse organer kommer fremover til at være administrative enheder med embedsmænd.

 

Politikerne skal ikke sidde på dette niveau. De får i stedet deres centrale plads i de kommunale sundhedsfællesskaber.

 

Sundhedsvæsnets økonomi skal ifølge planen administreres af en bestyrelse under Sundhedsministeriet.

 

Nedlæggelsen af regionsrådene vil betyde et farvel til 205 folkevalgte politikere. Det vides endnu ikke, hvornår denne nedlæggelse gennemføres.

 

Dansk Folkeparti støtter reformen. Også Liberal Alliance og De Konservative er med på at nedlægge regionerne.

 

Læs også
Regionerne har selv bedt om et serviceeftersyn!

Derimod er der intern splid i statsministerens eget parti, Venstre. Især blandt jyske og fynske Venstre-folk findes der en frygt for, at nedlæggelsen af regionerne vil svække det politiske demokrati omkring sundhedssektoren.

 

I disse kredse er man også på vagt over for, om reformen betyder mere centralisering og “københavneri”.

 

Men alt tyder på, at en reform efter disse retningslinjer bliver gennemført. Løkke synes at have flertallet på plads.

 

Hvor megen ballade der kan opstå undervejs i processen og efter gennemførelsen står foreløbig åbent.

 

Men én ting står klart: Løkke foretager en satsning ved at lancere en sådan reform så tæt på et folketingsvalg.

 

Den kommende tid vil vise, hvordan reformen modtages blandt medlemmerne i de blå partier og ikke mindst blandt vælgerne.

 

Læs også
Bag striden om budget og sundhedsreform i USA ligger kampen om den hvide middelklasse

Sundhedspolitik står i hvert fald til at få en central placering i valgkampen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…