S-regering har frataget IS-terrorister deres danske statsborgerskab – det øvrige ‘godhedssegment’ fortsætter som hidtil

Når henses til de lempelser af den stramme udlængepolitik, som den socialdemokratiske regering skyndsomst havde foretaget hurtigt efter sin tiltrædelse, var der nok ikke mange, der havde set det komme, da udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtalte: ”Vores førsteprioritet er befolkningens sikkerhed” og tilføjede, at han havde til hensigt at fratage IS-terroristerne med dobbelt statsborgerskab det danske.

 

En sådan udtalelse var aldeles uventet fra en regering med det Radikale Venstre og resten af venstrefløjen i ryggen. Så mon ikke mange modtog den meddelelse med et skuldertræk?

 

Vi havde jo hørt den slags løfter før. Det er ikke så længe siden, den fhv. statsminister Lars Løkke Rasmussen erklærede: ”Jeg er sat i verden for at passe på Danmark”. Mere pompøst kan det næppe blive. Men det var blot hule ord uden mening.

 

For LLR rejste herefter til Marokko for at underskrive FN’s absolut uforpligtende Marrakech-aftale, der forpligter de underskrivende lande til at aftage en stor del af de afrikanske landes fødselsoverskud.

 

Hvorfor i alverden en ikke-forpligtende aftale så overhovedet skulle underskrives, må stå hen i det uvisse. Vi har i hvert fald ikke fået nogen forklaring, udover at aftalen ikke er juridisk forpligtende, men blot politisk. Hvilken betydning det så får, er nok for de fleste af os lige så gennemsigtigt som en sort burka med niqab.

 

Handling følger ord

Vi er ikke vant til, at politiske løfter varer længere, end til valget er overstået. Men mistro blev til glæde vendt (for nok de fleste), da det lykkedes Tesfaye få flertal i Folketinget til at fjerne det danske statsborgerskab fra IS-terrorister med dobbelt statsborgerskab. 

 

Handling fulgte på ord, og hurtigt fik de første to IS-terrorister frataget deres danske statsborgerskab. Og endnu nogle stykker skulle stå på ventelisten. 

 

Den sædvanlige forfærdelse over hjerteløshed og mangel på kristen næstekærlighed på venstrefløjen og dens proselytter udeblev ikke. Med et administrativt frataget statsborgerskab kræver retsprincipperne ikke alene, at fratagelsen skal vurderes af en dommer, men tillige, at terroristerne skal opholde sig i Danmark under retssagen for at tale deres sag.

 

Når først de er tilbage i Danmark, vil vi aldrig, uanset udfaldet af retssagen, slippe af med dem. De hellige retsprincipper skal holdes i hævd, om vi så skal dø af det. 

 

Forsvarsadvokaten

Som det fremgår af indlægget i Jyllandsposten, får personen i retten en beskikket advokat til at føre sin sag.

 

Og forsvarsadvokat Mette Grith Stage er allerede på plads, så hun kan føre sagen ved Københavns Byret for den 25-årige (SK), der er den ene af de to første, der nu ikke længere er danske statsborgere. 

 

Om sagen kan ankes til landsretten og Højesteret, fremgår ingen steder. Heller ikke, hvem der betaler advokatsalærer for en udlænding, der opholder sig i udlandet.

 

Endelig kan det være, at SK appellerer til Menneskerettighedsdomstolen (EMD) for at få lov til at rejse ind i Danmark.

 

Menneskerettighedsdomstolen

Hvis den dynamiske og aktivistiske Domstol ikke har opfundet nye kriterier, der beskytter terrorister, narkohandlere, voldtægtforbrydere, mordere m.v., siden Theresa May var britisk indenrigsminister (2010-2016), så vil SKs ønske om at komme ind i Danmark under retssagen sandsynligvis blive afvist.

 

Da Theresa May endnu var indenrigsminister i Storbritannien, fratog hun et større antal ISIS-krigere deres britiske statsborgerskab. I 2013 drejede det sig om 20 personer, og mellem 2010 og 2013 havde i alt 37 personer fået frataget deres britiske statsborgerskab.

Alle med undtagelse af to var i Syrien, da statsborgerskabet blev frataget dem. De blev simpelthen ikke lukket ind i England igen.

 

Da det engelske retssystem ikke gav en IS-terrorist medhold i, at han kunne rejse ind i England, henvendte han sig til EMD. Han ville have Domstolens tilladelse til at komme ind i England, så han for en engelsk dommer kunne tale sin sag. Han fik ikke medhold. EMD meddelte ham, at han blot kunne oplyse sin advokat om, hvordan han ønskede sin sag ført.

 

Er det sikrest for os, at terroristerne er her?

Mens nok de færreste danskere ønsker at dele land med terrorister, er der unægtelig også en del, der, udover at vifte os om næsen med retsprincipperne, plæderer for, hvor langt mere sikkert det er, at terroristerne er midt iblandt os i bus, i tog, på gaden, i butikker.

 

Argumenterne er, at vender de tilbage (læs: vi henter dem selv), bliver de stillet for en dommer. Måske bliver de dømt (her er ”måske” nok nøgleordet) en kort straf, for der er ingen vidner. Efter at have udstået 1/3 af straffen, er de ude igen. Det er i øvrigt ligegyldigt, om der skulle være nogen, der får en meget lang straf. Alle kommer ud igen en dag.

 

For at betrygge danskerne en lille smule foreslås så, at der fortsat (til solen brænder ud, formentlig) nok skal blive holdt øje med dem. Det har vi så PET til, og de skal år ud og år ind  døgnet rundt overvåge alle de terrorister, der ikke nåede at blive slået ihjel i deres kalifat, inden vi hentede dem tilbage.  

 

Når godhedssegmentet hører os andre stønne under det kommende økonomiske åg, har de endnu et godt argument i posen. Terroristerne skal da bare have fodlænke på, så ved vi, hvor de er. Dermed er vi helt sikre. Eller?

 

Terroristen med fodlænke

Vi behøver ikke grave i hukommelsen efter en morderisk prøveløsladt terrorist med fodlænke. Terrorangrebet skete forleden igen i London. Denne gang med to myrdede og tre hårdt sårede som resultat.

 

Da – og det gælder sikkert de fleste vestlige lande – brønden først dækkes til, når barnet er druknet, overvejes det nu i England at stoppe med at prøveløslade terrorister.

 

Det betyder reelt, at myrderierne blot kommer til at vente nogle flere år. Når terroristerne efter fuldt udstået straf slippes løs på befolkningen, vil de myrdede og sårede blot være nogle andre end de, der forleden blev angrebet.

 

Gad vide, om godhedssegmentet er suicidale eller føler sig tryg ved tanken om, at terroren kun rammer os andre.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…