Har du styr på arvereglerne?

Arkiv

Familier består ikke længere kun af den traditionelle konstellation af far, mor og børn. I dag ser vi, hvordan den klassiske kernefamilie suppleres af sammenbragte familier, regnbuefamilier og andre nye former for familiemønstre. Opblomstringen af nye familiekonstellationer gør op med de traditionelle tanker og forestillinger om, hvad en familie er. Desværre er arveloven ikke fulgt med udviklingen, og den kan på mange måder virke ude af trit med samtiden og den verden, vi lever i i dag. Derfor kan det være en rigtig god idé at være opmærksom på, hvordan du og din familie er stillet, hvis I rammes af et dødsfald i den tætte familie.

Bør du skrive et testamente?

Hvorvidt du bør skrive et testamente, kan bedst besvares ved, at du ser på, hvor din arv ender, hvis du intet foretager dig, og arven dermed bliver fordelt efter arvelovens almindelige regler. Efter arvelovens regler er det dine børn og din ægtefælle, der deler din arv. Har du hverken børn eller ægtefælle, vil arvelovens 2. arveklasse træde i kraft. Her går arven til dine forældre, søskende og nevøer/niecer. Hvis du ingen familiemedlemmer har i 2. arveklasse går arveklassen videre til 3. arveklasse, hvilket betyder, at dine bedsteforældre, far- og morbrødre, fastre og mostre vil stå som arvtagere. Hvis du vurderer, at din arv efter arveloven ikke tilfalder dem, der burde få din arv, eller at der er et misforhold i fordelingen af arven, kan det være en god idé at skrive testamente. Hvis du er i tvivl om, hvor din arv ender, eller om du bør skrive testamente, kan du på testamente.dk få en gratis vurdering af dit behov for at oprette et testamente.

Vær opmærksom på tvangsarv på 25 %

Du bestemmer langt hen ad vejen selv, hvem der skal arve dig. Dog er der den såkaldte tvangsarv på 25 % af den samlede arv, som betyder, at en fjerdedel af arven skal deles mellem din ægtefælle og dine børn, når du går bort. Tvangsarven går derfor hverken til din samlever, dine forældre eller dine søskende. De resterende 75 % af den samlede arv kaldes friarven, og det er denne, du kan testamentere til lige præcis dem, du har lyst til.

 

Opnå juridiske fordele med et samlevertestamente

Er du og din kæreste ugifte samlevende, kan det være en rigtig god idé at se nærmere på et udvidet samlevertestamente. Et udvidet samlevertestamente kan sikre dig og din kæreste på (næsten) samme måde som ægtefolk er sikret via de juridiske bindinger, der træder i kraft, når et ægteskab indgås. Der er dog stadig den hage ved et samlevertestamente, at du eller din kæreste ikke slipper for boafgiften på 15 procent, som ægtefolk ellers gør.

 

Billede 

 

 

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…