Gymnasierektor: “Når du har et vist antal elever med anden etnisk baggrund, forsvinder de danske elever”

Foto af muslimske studiner: Steen Raaschou

Der bliver flere ikke-vestlige indvandrere i Danmark og det giver store problemer på nogle gymnasier.

 

Der opstår nemlig flere gymnasier med høj andel af ikke etnisk danske elever.

 

Og de opdelte gymnasier er blevet mere og mere opdelte. Det skriver Altinget.

 

Men ikke nok med det.

 

Gymnasier med høj andel af ikke-etnisk danske elever har problemer med et elevtal, der falder:

 

“På 11 ud af de 13 gymnasier der har landets højeste andel af ikkeetnisk danske elever, falder det samlede antal elever, mens det går i den stik modsatte retning for andelen med anden etnisk baggrund end dansk, viser Altingets gennemgang af tal fra Danmarks Statistik.” (Altinget)

 

Høje-Taastrup Gymnasium er et af de gymnasier, der oplever, at elevtallet falder i takt med, at andelen af elever med anden etnisk baggrund stiger.

 

”Når du har et vist antal elever med en anden etnisk baggrund, så forsvinder de danske elever. Dernæst falder det samlede elevtal. Hurtigt,” siger rektor på Høje-Taastrup Gymnasium Mogens Andersen.

 

På længere sigt forudser en række rektorer, som Altinget har talt med, at gymnasierne må lukke på grund af tendensen.

 

Men kendte problemet for 20 år siden – men man har bare ladet det vokse

Mogens Andersen advarede allerede i 2002 om problemerne med etnisk opdelte gymnasier.

 

“En del tosprogede elever har dårligere forudsætninger for at gennemføre en gymnasieuddannelse end andre unge. De har problemer med det danske sprog. De har langtfra altid et grundigt kendskab til dansk historie og kultur. Og de har generelt sværere ved gruppearbejde, end danske elever har.”  (Politiken 2.11.2002)

 

“Vi har mange tosprogede elever, og mange har ikke forældre med en højere uddannelse, som kan støtte dem.” (Taastrup Avis 9.6. 2003)

 

Dengang var der omkring 5-6 etniske gymnasier i Storkøbenhavn samt enkelte andre i Aarhus og andre større byer.

 

Nu er antallet af elever med anden etnisk baggrund vokset. Men problemerne med at få elever med indvandrerbaggrund og danske elever til at fungere sammen er tilsyneladende ikke blevet mindre.

 

De giver store problemer. Men ingen vil rigtig taler om dem. De kan fortsætte med at vokse.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…