Grænsekontrol virker: Over to hundrede udenlandske mennesmuglere fængslet, efter at de blev taget i grænsekontrollen

Selvom den danske grænsekontrol hverken er døgnbemandet eller konstant, er resultaterne til at tage og føle på.

 

Allerede her i løbet af årets første seks uger er ikke færre end syv menneskesmuglere blev pågrebet og sigtet, medens 188 personer er blevet afvist ved grænsen og nægtet indrejse i Danmark.

 

Den såkaldt midlertidige danske grænsekontrol mellem Danmark og Tyskland blev indført den 4. januar 2016, og siden da er flere hundrede menneskesmuglere blevet taget for fersk gerning.

 

Alt i alt er 342 udenlandske menneskesmuglere blevet taget i grænsekontrollen og dømt.

 

Af dem har de 261 fået en ubetinget fængselsstraf, medens de øvrige dels er idømt betingede fængselsstraffe og dels bøder.

 

Tallene over de dømte menneskesmuglere fremgår af et svar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (KF) til Folketingets Retsudvalg og dækker perioden frem til 18. januar i år.

 

Over 7.000 personer afvist og næsten lige så mange sigtede

Siden grænsekontrollen blev indført den 4. januar 2016, er et hav af personer blevet afvist ved den dansk tyske og flere tusinde kriminelle taget på fersk gerning.

 

Ifølge Rigspolitiets opgørelser drejede det sig ved udgangen af 2018 om ikke færre end 7.134 personer, som i den forløbne periode er blev nægtet indrejse i Danmark.

 

I samme periode blev der beslaglagt i alt 801 våben og rejst tilsammen 5.549 sigtelser for en række kriminelle forhold såsom narkosmugling, våbensmugling, menneskesmugling med videre.

 

Dansk Folkeparti vil udvide grænsekontrollen

Grænsekontrollen virker kun den ene vej, altså for dem, der rejser ind i landet, men ikke for dem, der rejser ud.

 

Det mener man i Dansk Folkeparti er en fejl, da det giver internationale tyvebander frit lejde til at komme ud af landet med deres tyvekoster.

 

”Vi skal være bedre til at dæmme op for den livlige trafik af tyvekoster ud af landet. Og når vi i forvejen har kontrol på grænserne på vej ind i Danmark, vil det jo være oplagt også at kontrollere trafikken af mistænkelige personer og tyvekoster den anden vej,” sagde Peter Skaarup således til BT den 16. oktober sidste år.

 

På grund af terrortruslen mod Danmark

Den midlertidige grænsekontrol blev i sin tid indført for at dæmpe strømmen af flygtninge, og skal efter tilladelse fra EU-Kommissionen forlænges hver fjerde måned.

 

Det er siden da lykkedes for regeringen at få den forlænget hver gang. Nu med henvisning til terrortruslen mod Danmark.

 

I forbindelse med forlængelsen af den midlertidige grænsekontrol i oktober sidste år udtalte integrationsminister Inger Støjberg (V) i en pressemeddelelse således blandt andet:

 

”Det er lykkedes regeringen at bringe indrejse- og asyltallet ned på et lavt niveau, og det glæder jeg mig over. Når det er sagt, så er der stadig en alvorlig terrortrussel mod Danmark og et væsentligt pres på Europas ydre grænser,” lød det fra integrationsministeren, som fortsatte:

 

 

”Derfor mener regeringen, at grænsekontrollen er nødvendig for at værne om Danmarks sikkerhed.”

 

Den nuværende midlertidige grænsekontrol udløber den 1. april.

 

Den omfatter den dansk-tyske landegrænser og havnene med færgeforbindelser til Tyskland. Det vil sige Rødby Havn med færgeforbindelser til Putgarden og Gedser med færgeforbindelser til Rostock.

 

Foruden Danmark har fire andre schengenlande midlertidig grænsekontrol. Det er Tyskland, Østrig, Sverige og Norge.

 

Desuden har Ungarn bygget et 175 kilometer langt grænsehegn mod Serbien. Det er forsynet med højtalere, der på flere sprog advarer:

 

”Vend om migranter – der er strøm i hegnet!”

 

Læs også:

https://www.bt.dk/krimi/df-kraever-omvendt-graensekontrol

 

https://www.google.com/search?q=Ungarns+gr%C3%A6nsehegn&oq=Ungarns+gr%C3%A6nsehegn&aqs=chrome..69i57j0.7783j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…