Fransk general kritiserer FN’s Marrakech-pagt om migration – det er “forræderi”

PARIS: Den franske præsident Macron har store vanskeligheder med demonstrationer og gadekampe, der bare ikke vil stoppe.

 

Men han har også andre problemer.

 

Et af dem er et åbent brev fra slutningen af december fra en stribe pensionerede højtstående franske militærfolk.

 

I et åbent brev fra general Antoine Martinez og tolv andre pensionerede generaler og admiraler blev Macron anklaget for forræderi mod nationen.

 

De gjorde de, fordi Macron – ligesom Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen – stædigt holdt fast ved i december at underskrive en FN-pagt i Marrakech uden at spørge menigmand gennem en folkeafstemning. Pagten blev senere endelig godkendt i FN-forsamlingen kort før jul.

 

FN-pagten, der ikke er juridisk bindende, blev voldsomt kritiseret for at åbne for ny indvandring til Europa og for begrænsning af ytringsfriheden. Flere lande med USA og Østrig i spidsen nægtede at underskrive pagten. Det skrev Den Korte Avis en stribe artikler om i december.

 

Macrons handling var en udfordring til demokratiet, skrev officererne.

 

Han gjorde sig ansvarlig for trusler mod ytringsfriheden, fordi FN-pagten forbyder kritik af  immigranter.

 

Og pagten vil udløse en ny flodbølge af uuddannede asylsøgere, som vil true natioaløkonomien.

 

FN-pagten er blevet underskrevet, selv om vælgerne aldrig har givet Macron carte blanche.

 

Læs mere i Le Parisien


Brevet med protesten over Marrakesh-pagten, oversat af Henning Duus:

Hr. Præsident,

De er ved at gøre dem klar til den kommende 19. december at godkende ” Den Globale Pagt For Sikker, Velordnet Og Regelmæssig Migration”, der etablerer en sand (véritable) ret til migration. Den kan påtvinge sig vores nationale lovgivning ved at gå omvejen over de allerede eksisterende traktater eller gennem princippet om fælles ansvar fastlagt i denne pagt.

 

Den vil vise sig at være den eneste suverænitet, hvor det alene er tilbage for Frankrig uhindret at fastlægge måden for, hvorpå pagtens mål skal sættes i værk.

 

De kan ikke afstå dette nye stykke af den nationale suverænitet uden en offentlig debat, når 80% af den franske befolkning er af den opfattelse, at det er nødvendigt at stoppe eller drastisk regulere immigrationen. Ved selv at beslutte at underskrive denne pagt vil De tilføje et yderliggere motiv for at revoltere i vrede hos en allerede hårdt medtaget (malmené) befolkning. De ville gøre dem skyldig i en tilsidesættelse af demokratiet, ja endog i forræderi i henseende til nationen.

 

For øvrigt er vores lands finanser udpinte og vores gældsættelse stiger. De har altså ingen beføjelse til at tage risikoen at give plads til kostbar migration uden at have vist på forhånd at De ikke vil være nødt til at søge tilflugt i flere skatter som svar på pagtens mål. På den anden side må De være i stand til rent sikkerhedsmæssigt (en terme sécuritaire) at kvæle (juguler) konsekvenserne forbundet med ankomsten af uden-europæiske befolkninger. Endelig kan De ikke se bort fra at selve politikkens væsen er at sørge for sikkerheden udadtil og enigheden indadtil. Men nu er det sådan at denne enighed ikke kan opnås på anden måde end ved at opretholde en vis intern sammenhæng i selve samfundet, der tillader at gøre ting sammen, dét, der bliver mere og mere problematisk i dag.

 

I virkeligheden indser den franske Stat en smule sent umuligheden af at integrere alt for talrige befolkninger med ovenikøbet fuldstændigt forskellig kultur, som omgrupperede sig i løbet af de sidste fyrre år i zoner, hvor de ikke længere er nødt til at underkaste sig Republikkens love.

 

De kan ikke selv beslutte at udslette vores civilisationelle kendetegn og berøve os vores kødelige fædreland.

 

Vi beder Dem derfor om at udskyde underskriften på denne pagt og appellere til franskmændene om via folkeafstemning (référendum) at udtale sig om dette dokument. De er regnskabspligtig for Deres handlinger over for franskmændene. Deres valg forsyner Dem ikke med en blankocheck (ne constitue pas un blanc seing).

 

Général Antoine MARTINEZ

Vi støtter General MARTINEZ’ initiativ imod tilslutningen til denne pagt, som skal anerkendes af medlemsstaterne af De Forenede Nationers Organisation den kommende 19. december.

  1. Charles MILLON – Ancien Ministre de la Défense

Général Marc BERTUCCHI

Général Philippe CHATENOUD

Général André COUSTOU

Général Roland DUBOIS

Général Daniel GROSMAIRE

Général Christian HOUDET

Général Michel ISSAVERDENS

Amiral Patrick MARTIN

Général Christian PIQUEMAL

Général Daniel SCHAEFFER

Général Didier TAUZIN

Colonel Jean Louis CHANAS

 

(Henning Duus’ oversættelse fra den franske originaltekst på https://volontaires-france.fr/lappel-des-generaux-contre-marrakech/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…