Muslimske ekstremister betaler penge til danske moskeer – det skal være slut nu

Da Københavns Stormoské i Rovsinggade på Nørrebro i København stod færdigbygget i 2014, var de 150 millioner kroner, byggeriet havde kostet, finansieret af den daværende emir af Qatar.

 

Der er her tale om et stærkt troende sunnimuslimsk land, hvor der er dødsstraf for sex uden for ægteskab, og hvor en 22-årig pige i juni 2016 efter en voldtægt blev idømt et års betinget fængsel for hor, selvom også voldtægtsmanden blev kendt skyldig og dømt.

 

Siden færdiggørelsen har moskéen ifølge Ekstra Bladet løbende modtaget tilskud til driften betalt via Qatars ambassade i Holland.

 

Men nu er det slut med den form for tilskud

Men nu skal det være slut med den form for tilskud, mener et flertal i Folketinget.

 

Udenlandske tilskud til religiøse aktiviteter i Danmark fra islamiske organisationer og lande vil fremover blive forbudt.

 

Således har regeringen og Dansk Folkeparti indgået en aftale om at etablere en forbudsliste rettet mod økonomiske donationer fra personer og organisationer i udlandet, som modarbejder demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

 

Det vil herefter være forbudt for eksempelvis trossamfund, foreninger og organisationer i Danmark at modtage økonomisk støtte fra de personer eller organisationer, der optræder på forbudslisten.

 

Imam: Du skal ikke gå til politiet

Ud fra disse kriterier er det helt åbenlyst, at imamer i blandt andet den Qatar-finansierede Københavns Stormoské helt klart modarbejder blandt andet friheds- og menneskerettigher.

 

Således kunne TV 2-udsendelsen ”Moskéerne bag sløret” afsløre, hvordan en imam her opfordrede en kvindelig muldvarp, ”Fatma”, til ikke at gå til politiet og anmelde sin mand for vold.

 

”Jeg råder dig til ikke at melde det til politiet. Det er jo din beslutning, om du vil anmelde det. Men vi har et ordsprog om håndens magt. Nu skal du lade det ligge. Jeg råder dig til ikke at tage det skridt,” advarede imamen på de skjulte optagelser.

 

På optagelserne siger imamen ligeledes, at ‘Fatma’ skal acceptere, at hendes mand gifter sig med en kone mere, ligesom hun ikke må nægte sin mand sex, hvis han kræver det, skrev TV 2 i sin tid i en foromtale af udsendelsen.

 

Da det er Qatar, der betaler gildet, er det ligeledes åbenlyst og dokumenteret, at der her prædikes en dybt konservativ islam, der er både integrationsfjendsk, kvindeundertrykkende og i direkte modstrid med dansk ægteskabslovgivning.

 

Et loft på 20.000 kroner

I den aftale, der er indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti, omfatter ordningen frivillige økonomiske bidrag på over 20.000 kroner.

 

Økonomisk støtte som for eksempel gaver, lån af lokaler, donation af udstyr, aflønning af personale og i visse tilfælde også lån og garantier vil ligeledes være omfattet af ordningen.

 

Som udgangspunkt etableres ordningen som et absolut forbud, hvorefter det bliver strafbart for alle i Danmark at modtage donationer fra donatorer på listen, fremgår det af aftalepapiret mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

 

Aftalen vil blive udmyntet som et lovforslag i folketingssamlingen 2019/2020 med ikrafttrædelse i 2021.

 

Kan ramme Erdogans moskéer i Danmark

Ifølge den seneste opgørelse fra 2018 over moskéer i Danmark er der i alt 41 tyrkiske moskéer i Danmark, hvoraf de 30 er tilknyttet det statslige Diyanet, som ifølge Kristeligt Dagblad er præsident Erdogans islamiske netværk.

 

Som det fremgår af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti omfatter forbuddet også udbetaling af løn.

 

Af opgørelsen over moskéerne i Danmark fremgår det, at firs procent af de tyrkiske moskéer har en fastansat aflønnet imam, og hvis deres løn enten direkte eller indirekte finansieres via Diyanet, kan deres løn blive omfattet af forbuddet.

 

Det kræver dog, at Erdogans islamiske netværk bliver omfattet af reglerne om forbud mod udenlandske donationer.

 

Europarådet opfordrer til stop for tyrkisk finansiering

Hvad angår netop Erdogans islamiske netværk i form af det statslige Diyanet har Europarådet vedtaget en resolution, fremgår det af et spørgsmål fra Dansk Folkepartis integrationsordfører, Marie Krarup, til udlændinge- og integrationsminister, Inger Støjberg (V):

 

”Vil ministeren på baggrund af, at Europarådet netop har vedtaget en resolution, der opfordrer til stop for udenlandsk finansiering af politiske aktiviteter camoufleret som religion, herunder særlig tyrkiske aktiviteter i Europa, oplyse, om der ikke er en fare for, at de tyrkiske moskeer er en trussel imod integrationen og herboende kritikere af Erdogan?”

 

Lød altså spørgsmålet fra Marie Krarup, som blandt andet fremhævede, at:

 

”Der bygges jo flere og flere tyrkiske moskeer i Europa, herunder også i Danmark. Og det er vi nogle, der er ret bekymret for. Og bekymringen blev så italesat i Europarådets resolution for nylig, og det er anledningen til, at jeg stiller spørgsmålet.”

 

På sin side gav ministeren udtryk, at hun opfattede Europarådets resolution som en opfordring til at skabe ”en større åbenhed om udenlandsk støtte”, og fremførte blandt andet:

 

”Jeg har ikke grundlag for at vurdere, hvordan bestemte trossamfund, skoler og foreninger påvirker integrationen, men vi kan og skal selvfølgelig kræve, at udenlandske forkyndere overholder dansk lovgivning,” lød det blandt andet fra Inger Støjberg, som fortsatte:

 

”Regeringen har da også tilkendegivet, at vi ser på, om der er behov for at regulere spørgsmålet om donationer yderligere.”

 

Det er så det, der nu er sket i form af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti, men tilbage står stadig, at Europarådet anbefaler et stop for især tyrkiske finansieringer af moskéer i Europa.

 

Det bliver således interessant at se, om Erdogan kommer på regeringens og Dansk Folkepartis forbudsliste.

 

Læs her om finansieringen af Københavns Stormoské:

https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/kontroversiel-koebenhavner-moske-fik-hemmelige-millioner/6421092

 

Her finder du en liste over lande med dødsstraf for visse seksuelle aktiviteter:

https://politiken.dk/udland/internationalt940px/art5625934/Her-er-de-ni-lande-hvor-der-er-d%C3%B8dsstraf-for-at-v%C3%A6re-homoseksuel

 

Læs her om TV 2 udsendelsen, ”Moskéerne bag sløret”

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-03-08-flere-moskeer-afsloeret-stormoske-raadgiver-imod-dansk-lovgivning

 

Læs mere her om Erdogans islamiske netværk:

https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/diyanet-er-praesident-erdogans-islamiske-netvaerk

 

Og her kan du læse meget mere om moskéer i Danmark:

https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/KIU/bilag/18/1840268/index.htm

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…