Først var det brudte løfter i udlændingepolitikken – nu har regeringen fået et kæmpeproblem med klimapolitikken

Klimaminister Dan Jørgensen

Regeringen har kun eksisteret i et par måneder, og den har allerede fået to alvorlige problemer på halsen.

 

Først løb den fra sine løfter i udlændingepolitikken. Nu er der kaos i dens klimapolitik.

 

Regeringens eneste trøst i den sammenhæng er, at Journalistisk Venstreparti forsøger at sløre, hvor alvorlige disse problemer er for regeringen.

 

De venstreorienterede og politisk korrekte journalister optræder i vidt omfang som regeringens velvillige beskyttere og ikke som dens kritiske vagthund.

 

Derfor slipper regeringen billigt i medierne. Den almindelige borger får ikke indtryk af, at den er rystet af de to alvorlige problemer med udlændingepolitikken og klimaet. Men det er den.

 

Løftebrud i udlændingepolitikken

Regeringen undergravede med det samme det såkaldte paradigmeskift i udlændingepolitikken, der blev vedtaget før valget på Dansk Folkepartis initiativ.

 

Dette paradigmeskift indebærer, at krigsflygtninge skal sendes tilbage til deres hjemland, så snart der her er fredelige områder, som de kan vende tilbage til.

 

Men i den ”politiske forståelse”, som efter valget blev indgået mellem Socialdemokratiet og resten af rød blok, løb man fra denne forpligtelse.

 

Flygtninge kan alligevel blive hængende i Danmark, hvis de kan henvise til, at de har fundet sig et arbejde. Det er i strid med paradigmeskiftet, og det giver i øvrigt mulighed for fuparrangementer.

 

Samtidig har regeringen nu udskrevet ekstra offentlige ydelser, der overvejende går til flygtningefamilier. Dermed sætter man reelt kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen ud af kraft for disse flygtninge – til trods for, at Socialdemokratiet før valget gav indtryk af noget andet.

 

”Svindel” i klimapolitikken

Nu ryger S-regeringen så ud i nye store problemer med sin klimapolitik.

 

Regeringen har sat som mål, at drivhusgasserne i 2030 skal være reduceret med 70 procent i forhold til niveauet i 1990.

 

Men nu siger en stribe udenlandske og danske eksperter, at det grundlag, man bygger på i den forbindelse, er helt uholdbart. En fremtrædende amerikansk ekspert taler ligefrem om ”svindel” i forbindelse med dansk klimapolitik.

 

Problemet er, at næsten halvdelen – 47 procent – af den såkaldt vedvarende energi i Danmark kommer fra afbrænding af træ. Dette træ bliver helt overvejende importeret fra udlandet.

 

Eksperterne gør det klart, at denne afbrænding af biomasse overhovedet ikke er CO2-neutral.

 

Ved afbrændingen udleder man en masse CO2. Og den bliver slet ikke opvejet af, at man planter nye træer. For det varer meget lang tid, før de træer er vokset op og begynder at trække CO2 ud igen.

 

Men hvis regeringen skal se bort fra denne afbrænding af biomasse som en vedvarende energikilde, har den ikke en jordisk chance for at opfylde sit mål på en reduktion af drivhusgasser med 70 procent i 2030.

 

Den Korte Avis har længe påpeget problemet

Så er det, at man kan undre sig.

 

Det har længe været kendt blandt eksperter, at dette problem eksisterer.

 

Den Korte Avis’ klimaskribent Jonna Vejrup Carlsen begyndte allerede for et par år siden at påpege problemet. Og i den aktuelle situation omtaler eksperter problemet som ganske velkendt.

 

Hvorfor har regeringen så ikke taget højde for det?

 

Hvor var klimaminister Dan Jørgensen?

Det ville jo være oplagt for TV2, der meget fortjenstfuld bragte eksperternes kritik frem, at stille dette kritiske spørgsmål til regeringen.

 

Men det gjorde man ikke. Søndag, da historien kom frem, havde man overhovedet ikke en repræsentant for regeringen på skærmen.

 

Man behandlede sagen som en rent saglig strid mellem eksperter. Ikke en lyd om, at dette var en tikkende politisk bombe under regeringen. Ikke en lyd om, at der var akut behov for, at regeringen forklarede sig.

 

Længe kørte TV2 News indslag på indslag om eksperternes kritik uden at påpege det bemærkelsesværdige i, at klimaminister Dan Jørgensen forholdt sig tavs.

 

Søndag aften kunne Nyhederne på TV2 så oplyse, at man forgæves havde forsøgt at få en kommentar fra Dan Jørgensen.

 

Så fandt man en venstremand …

Hvis ministeren af en eller anden grund ikke kan eller vil stille op, vil man normalt hente ordføreren fra regeringspartiet ind. Men der kom ikke nogen ordfører, der kunne forklare regeringens standpunkt. Og TV2 problematiserede ikke denne bemærkelsesværdige tavshed.

 

Mandag morgen havde News omsider fået en politiker i studiet … nemlig venstremanden Thomas Danielsen! Han blev så interviewet i den inkvisitoriske stil, som anses for passende, når det drejer sig om borgerlige politikere.

 

Dan Jørgensen var stadig helt væk.

 

Siden er flere af partierne i rød blok kommet frem med forslag om afgiftsforhøjelser på biomasse. Men dette politiske problem er alt for stort til, at man kan klare det med lidt ekstra afgifter.

 

To muligheder

Når den ”vedvarende energi” i form af afbrænding af biomasse ikke duer, så mangler man en stor del af den vedvarende energi, som regeringens klimaplan hviler på. Det efterlader vel regeringen med to muligheder:

 

Enten må den skrue kraftigt ned for sine klimamål.

 

Eller også må man finde mere brugbare energikilder. Det kunne for eksempel være thorium, den mindre farlige kernekraft.

 

Nu må regeringen komme med en reaktion – og medierne, herunder TV2, må give en kritisk journalistisk dækning af denne reaktion. Ikke mere medløb, tak.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…