Man får lidt af et chok, når man læser FN’s holdning til migration på deres hjemmeside

foto: Steen Raaschou

En del af FN –organisationen arbejder for lovlig migration og mener det er løsningen på mange af de ikke- fungerende landes problemer og befolkningsoverskud.

 

På den danske del af FN-organisationens hjemmeside, står for eksempel: ”det er utroligt hvad migration medfører” !!!. Ved siden af står 2 personer med kufferter og på den ene kuffert står:

  • ”Jeg har multi-tasking evner og team spirit og de seneste dance moves” (på engelsk) og på den anden kuffert står:
  • ”Jeg kom med en kærlighed til at undervise og de bedste år af mit liv, som jeg kan give og min bedstemors lykkebringende halskæde”.
  • ”Jeg kom med 12 års uddannelse, ingeniør og mit ældste bonsai træ”.

 

FN har også lavet et site på linket ”iamamigrant.org” med mange positive fremstillinger af migration.

 

Migranter fremstilles som veluddannede (ingeniør) eksotiske og spændende dansere og med grønne fingre (bonsai) og ikke mindst ufarlige.

 

Virkeligheden er en anden

FN kunne trænge til at få et realitets-eleksir. Selv om FN og de venstredrejede medier forsøger at fremstile globaliseringen og indvandring som en mulighed at få spændende krydderier, dans og bonsai og en mulighed at få eksotiske mad-traditioner til Vesten, så viser VIRKELIGHEDEN, at der er stor forskel på hvilke værdier vi har i verden. Der er større kulturforskelle end bonsai -træer. Der er også forskel på uddannelsesniveau, da danskerne har næsten 15 års uddannelse i gennemsnit.

 

Nogle muslimer synes for eksempel, at Koranen er lov, at jøder skal udryddes og de vantro – faktisk alle andre end muslimerne og at Allahs ord gælder over de demokratiske landes love. Kvinder tæller som kvæg og så videre.

 

Desværre drejer det sig ikke om mulighed for nye krydderier og eksotisk mad

Der er forskel på, hvad folk har i lært gennem deres kultur, opdragelse og religion og dermed bærer videre af værdier fx undersøgelse af migrerede at de fx muslimer i Danmark ønsker, at Koranens sharia-love skal gælde før de danske lov. En undersøgelse viste, at 77 % af muslimer i Danmark mente, at Koranens anvisninger skal følges fuldt ud.

 

FN kan trænge til at læse kriminalitetsstatistikkerne og optællingerne af terrorangreb, forfølgelserne af kristne og jøder og hadforbrydelser mod homoseksuelle. FN bør indse, at migranterne ofte lever i parallel –samfund i vesten med helt andre værdier og normer og religioner og de lokale befolkninger i betydeligt omfang ingen interaktion har med de indvaderende styrker  – udover på bistandskontoret og fængselsvæsenet- og når de radikale skal kapre stemmer op til valgene.

 

Læs også: Superchat

 

Finansministeriet har beregnet at der er udgifter på 34 milliarder pr år, men det er uden udgifter til retsvæsen, fængsel, beskyttelse mod terror, havnebeskyttelse, 24/7 beskyttelse af debattører, tegnere, politikere, jøder, jødiske skoler i Danmark, beskyttelsesrum i deres hjem, exit programmer for bandemedlemmer osv osv.Hver behandling af en flygtningesag gennem 2-3 instanser vurderes at koste mellem 10-50 millioner kroner. osv osv. Det er mig som samlet set mener at en gennemgang af Finansloven viser at ca 100 milliarder kan henføres til indvandring jf ovenfor.

FN burde også læse rapporten fra Finansministeriets hjemmeside, hvor den abnorme udgift for indvaderingen sammenlagt beløber sig til ca 100 millarder pr år i Danmark.

 

Finansministeriet har beregnet at der er udgifter på 34 milliarder pr år, men det er uden udgifter til retsvæsen, fængsel, beskyttelse mod terror, havnebeskyttelse, 24/7 beskyttelse af debattører, tegnere, politikere, jøder, jødiske skoler i Danmark, beskyttelsesrum i deres hjem, exit programmer for bandemedlemmer osv osv.

 

Hver behandling af en flygtningesag gennem 2-3 instanser vurderes at koste mellem 10-50 millioner kroner. osv osv. Samlet set mener jeg, at en gennemgang af Finansloven viser at ca 100 milliarder kan henføres til indvandring jf ovenfor.

 

Det har betydet den højeste skat i verden, et moms-regime og højeste pensionsalder i verden 75 år.

 

FN må have en større lommeregner OG LADE VÆRE AT SKABE FLERE KONFLIKTOMRÅDER

Medmindre FN ikke kan regne, så må selv FN kunne se, at migration ikke fungerer og at vesten ikke kan absorbere 3 millarder befolkningsoverskud fra Afrika og Mellemøsten. De europæiske befolkninger  vil ikke have migranter fra de muslimske lande. Hvis FN laver de europæiske lande om til Afrika/Mellemøsten, så vil det betyde, at FN lukker, da FN er afhængig af de fungerende landes bidrag.

 

At spørge de lokale befolkninger om de ønsker migrationen bekymrer ikke FN. Det bekymrer heller ikke de ”demokratiske” regeringer i EU.

 

FN modarbejder dermed direkte de oprindelige befolkningers kultur, værdier og ønsker. Danskerne betaler over en milliard til FN og til modarbejdelsen af vores egen kultur.

Undersøgelse, der viser at langt størstedelen af de europæiske lande ikke ønsker mere migration fra de muslimske lande:

 

https://www.chathamhouse.org/expert/comment/what-do-europeans-think-about-muslim-immigration#

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…