Flygtninge udgør en værdifuld arbejdskraft, lød det forleden i kor fra oppositionen – men virkelighedens tal fortæller en helt anden historie

Arkivfoto fra Nørrebro: Steen Raaschou

Danmark kan ikke undvære flygtninge. De er en uvurderlig del af det danske arbejdsmarked og udgør en kulturel berigelse for det danske samfund.

 

Sådan lød det fra oppositionen, da Folketinget i torsdags den 21. februar endnu engang debatterede regeringens lovforslag om hjemsendelse af flygtninge med videre. Det såkaldte paradigmeskifte.

 

Fakta er, at over 40 procent af ikke-vestlige indvandrere var på fuld offentlig forsørgelse den 1. oktober 2018.

 

Alternativet og de radikale

Det var især Alternativet og de radikale, der førte an i lovprisninger af flygtningenes værdifulde bidrag til det danske samfund.

 

Værdifulde bidrag, som ifølge Finansministeriet de næste mange år vil koste det danske samfund intet mindre end 33 milliarder kroner årligt netto.

 

”Flygtninge, der kommer til vores land, potentielt set faktisk på sigt kan være progressive, frugtbare medborgere, som kan bidrage til Danmark og gøre Danmark rigere på alle mulige områder, både økonomisk og kulturelt,” lød det blandt andet fra Alternativets ordfører,” Carolina Magdalene Maier.

 

Hos de radikale gav Sofie Carsten Nielsen den fuld skrue og efterlod et indtryk af, at ældreforsorgen og restaurationsbranchen ville bryde sammen, hvis man begyndte af sende flygtninge hjem:

 

”Det er de medarbejdere, der i dag arbejder for vores ældre og syge, det er rigtig mange af dem, der arbejder i køkkenerne på vores restauranter og caféer og laver maden til os, og det er rigtig, rigtig mange af dem, der gør rent på vores arbejdspladser, til hvem vi siger: I er uønskede,” fastslog Sofie Carsten Nielsen.

 

Det plejepersonale, Sofia Carsten Nielsen omtaler, er organiseret i FOA, og havde man i juni 2018 registreret 3.158 nettoledige dagpengemodtagere.

 

Den radikale ordfører lovpriser her, at flygtninge gør danskere arbejdsløse. Hvis hun altså vel at mærke har ret.

 

Og det er der meget, der tyder på, at hun ikke har.

 

Over hundrede tusinde ikke-vestlige på fuld offentlig forsørgelse

Fakta er, at den 1. oktober 2018 var ikke færre end 139.159 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på fuld offentlig forsørgelse indenfor et hav af forskellige ordninger, hvor den eneste indtægt er en månedlig check fra det offentlige

 

Statistikken omfatter de 14 – 64 årige og dermed også i alt 36.291 SU-modtagere.

 

Tallene giver imidlertid et lidt skævt indtryk

Det antal ikke-vestlige personer, der i oktober sidste år var på fuld offentlig forsørgelse, kan ikke uden videre sættes i relation til samtlige ikke-vestlige indbyggere i Danmark.

 

Desværre omfatter Danmarks Statistiks definition på ikke-vestlige lande også Australien, New Zealand, staterne i Stillehavet samt staterne på Det Sydamerikanske Kontinent plus Indien, Kina, Vietnam samt flere andre lande, der ikke er flygtningeproducerende.

 

Der er her tale om ægte indvandrere, som primært er i beskæftigelse. Det drejer sig om lidt over 60.000.

 

De bliver automatisk på denne måde slået i hartkorn med dem, der er kommet hertil som flygtninge fra primært muslimske lande, og som rent statistisk også betegnes som indvandrere.

 

Men trækker man de omkring 60.000 ud af de i alt 384.338 ikke-vestlige personer, der blev registreret i Danmark den 1. oktober 2018, bliver der omkring 324.000 tilbage.

 

Og af dem, der altså stort set omfatter Alternativets og de radikales flittige og berigende flygtninge, var de omkring 43 procent på fuld offentlig forsørgelse.

 

Og så har mange af dem ovenikøbet fået dansk statsborgerskab

Til almindelig beroligelse for Folketingets flygtningebegejstrede opposition, er det dog ikke alle, der kan sendes ud af landet.

 

Ud af samtlige ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i alderen 14 – 64 år havde lidt under halvdelen, eller i alt 175.258 ud af 389.828 dansk statsborgerskab den 1. januar 2019.

 

Hos nogle er det endda langt over halvdelen.

 

Det gælder således somalierne, hvor 8.543 ud af i alt 14.878 somaliere i den pågældende aldersgruppe har fået dansk statsborgerskab.

 

I den modsatte ende af skalaen blandt de ikke-vestlige lande har blot 175 australiere ud af i alt 2.387 fået dansk statsborgerskab.

 

Noget kan tyde på, at det kun er kulturberigere med moskéer og undertrykte tilhyllede kvinder, der finder Danmark tiltrækkende.

 

Om ikke for andet, så må det da i det mindste vække glæde hos Alternativet og i Det Radikale Venstre.

 

Denne artikel er basereret på følgende kilder:

https://www.statistikbanken.dk/10037 (AUK04)

 

http://www.statistikbanken.dk/10316 (AUF02)

 

https://www.statistikbanken.dk/10021 (FOLK2)

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…