Flygtninge bliver forgyldte, hvis de rejser hjem – men kun 247 har sagt ja tak til en stor pose penge

Foto: Privat

Når først de er kommet og har slået sig ned, er de svære at få ud igen.

 

Ikke engang en stor pose penge og løfte om varig pension fra Danmark til folk i pensionsalderen kan få flygtninge til at tage tilbage til deres hjemland.

 

Nye tal fra Integrationsministeriet viser, at i årets første halve år fra januar og til 1. juli har kun i alt 247 flygtninge og indvandrere taget imod tilbuddet om den såkaldte repatrieringsydelse.

 

Sidste år drejede det sig om i alt blot 360 flygtninge og indvandrere, der sagde ja-tak til pengene og rejste hjem.

 

Familie med to børn får langt over 300.000 kroner

Hvis en flygtningefamilie med to børn beslutter sig for at tage imod tilbuddet om hjælp, hvis de rejser hjem,  vil de som udgangspunkt få hjemrejsen betalt.

 

Dertil kommer en kontantydelse til forældrene på i alt 278.548 kroner tilsammen plus i alt 84.952 kroner til to børn under atten år, eller 42.476 kroner per barn.

 

For en familie med to børn drejer det sig som udgangspunkt om en kontantydelse på i alt 363.500 kroner for at rejse hjem.

 

Lid under halvdelen betales ved udrejsen fra Danmark og resten efter et års ophold i hjemlandet.

 

Diverse tilskud for over 100.000 kroner

Ud over kontanter dækker staten også forskellige udgifter i forbindelse med hjemrejsen.

 

Det gælder blandt andet transport af ejendele. Her er der et loft på 30.600 kroner per person, eller samlet set 122.400 kroner til transport.

 

Desuden gives der også et tilskud på 36.948 kroner til erhvervsudstyr inklusive transport af udstyret.

 

Er der ikke en offentlig sygesikringsordning i hjemlandet, betaler den danske stat 7.803 kroner per person under 18 år til en privat sygesikringsordning i fire år eller et tilsvarende beløb til lægebehandling.

 

Desuden ydes der et beløb 10.200 kroner til anskaffelse af pas og andre legitimationspapirer med videre i hjemlandet.

 

Folkepensionen følger med

Personer, der inden ansøgningen om repatriering, modtog dansk folkepension, kan få pensionens grundbeløb udbetalt i hjemlandet.

 

De får dog ikke udbetalt nogen kontant ydelse i forbindelse med afrejsen. Folkepensionen udbetalt i hjemlandet er således eneste repatrieringsydelse, de får.

 

Til gengæld kan førtidspensionister ikke tage deres førtidspension med sig.

 

Må gerne have 100.000 kroner på kistebunden

Det er en betingelse for at komme ind under ordningen, at ansøgerne om repatrieringstilskud ikke har formue.

 

Men der er dog en nedre grænse.

 

Således må enlige flygtninge og indvandrere godt have en formue på maksimum 50.000 koner, medens et ægtepar have op tll100.000 kroner på kistebunden og alligevel komme i betragtning til at få repatrieringsydelserne.

 

Skal frasige sig sit danske statsborgerskab

For flygtninge, der har fået dansk statsborgerskab, og som har dobbelt statsborgerskab, er det en betingelse, at vedkommende frivilligt annullerer sit danske statsborgerskab.

 

Således vil den resterende del af repatrieringsstøtten først blive udtalt, når de danske myndigheder har fået sikkerhed for, at vedkommende har frasagt sig sit danske statsborgerskab.

 

Hvis flygtningen fortryder og vender tilbage til Danmark, skal pengene tilbagebetales.

 

Kun få har været i arbejde, når de benyttede ordningen

Ordningen omfatter foruden flygtninge og deres familiesammenførte også udlændinge, der havde fået fast ophold i Danmark inden Udlændingeloven fra 1983.

 

En analyse, som Udlændinge- og Integrationsministeriet udarbejdede i 2017, viser, at kun fire procent af de udlændinge i alderen 18 – 64 år, der repatrierede i 2016, havde været i arbejde, da de valgte at rejse hjem.

 

Somalierne er blandt de flittigste til at bruge ordningen

Blandt flygtningene er det især somalier og bosnierne, der benytter sig af tilbuddene om repatriering.

 

Her i årets første halve år drejer det sig således om 33 somaliere og 26 bosniere. Ligeledes benyttede blandt andre seks irakere og ni iranere sig af ordningen og rejste hjem.

 

Sidste år forlod i alt 48 somaliere Danmark og rejste hjem med nogle hundrede tusinde kroner på lommen.

 

I den forbindelse skal det vedrørende somaliere dog understreges, at hvis de har fået frataget deres opholdstilladelse, er de berettiget til repatriering, hvis de er rejst ud af landet senest det tidspunkt, de har fået besked på at være ude.

 

Bedre at blive i Danmark på evig forsørgelse

Hvis de politikere, der i 2009 vedtog loven om repatriering, gjorde det ud fra den forudsætning, at flygtninge kun drømmer om at rejse tilbage, har de været naive og gjort regning uden vært.

 

Der er en bestemt kun til, at kun en meget lille brøkdel af flygtningene benytter sig af ordningen.

 

Den grund er ganske enkelt, at det er meget mere trygt og sikkert at blive i Danmark på evig forsørgelse resten af livet fremfor at forlade landet for evigt mod en få en pose penge, der hurtigt er brugt.

 

Her kan du læse meget mere om repatriering:

https://integrationsbarometer.dk/tal-og-analyser/repatriering

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209894

 

https://uim.dk/arbejdsomrader/Integration/repatriering/hvilken-stotte-kan-man-fa

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…