Danmark: Terrorister fra Islamisk Stat med dansk statsborgerskab kan komme tilbage til Danmark

I øjeblikket er der ifølge PET i alt 50 udrejste IS-terrorister fra Danmark, som stadig primært befinder sig i Syrien.

 

Af dem er de ti enten i fængsel eller på anden måde tilbageholdt og hævder, at de er danske statsborgere.

 

”Det allerbedste var, at de var faldet i kamp dernede, men det er de så desværre ikke alle sammen,” beklagede justitsminister Søren Pape Poulsen (KF) onsdag under et samråd i Udenrigsudvalget.

 

Menneskerettighederne beskytter IS-terroristerne

Udover justitsministeren var også udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) indkaldt til samrådet på initiativ af de to socialdemokrater, Trine Bramsen og Nick Hækkerup.

 

De ville have belyst mulighederne for at retsforfølge IS-terrorister med dansk statsborgerskab i blandt andet de områder, hvor de har begået deres terrorhandlinger.

 

Udover, at Søren Pape Poulsen helst så dem alle sammen dræbt, var han enig med Anders Samuelsen i, at den ideelle løsning ville være at retsforfølge dem i lokalområdet, samt lade dem afsone deres straf der.

 

Ud over en lang række praktiske forhold er den løsning under alle omstændigheder uholdbar, understregede Anders Samuelsen.

 

Udenrigsministeren henviste her til, at hverken retssystemerne eller fængselsforholdene i området opfylder selv de mindst fundamentale krav i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

 

Vi kan ikke nægte at tage imod dem – og det skal vi også

På sin side understregede justitsministeren, at Danmark ikke kan nægte at tage imod egne statsborgere, og det var han i øvrigt heller ikke interesseret i at gøre.

 

Det er bedre at få dem hjem og få dem retsforfulgt fremfor at de rejser rundt i Europa med et dansk pas og begår terrorhandlinger, understregede Pape Poulsen og tilføjede, at han håbede andre lande ville gøre det samme.

 

Til gengæld vil udenlandske IS-terrorister blive nægtet indrejse, uanset om har de haft opholdstilladelse og folkeregisteradresse i Danmark.

 

De IS-terrorister, der stadig er i Syrien og Irak, hører til den hårde radikaliserede kerne, pointerede justitsministeren:

 

”Man skal virkelig, virkelig ville kalifatet, hvis man er dernede nu, uanset om man er mand eller kvinde,” lød det fra Søren Pape Poulsen.

 

Ifølge PET er mindst 150 personer siden 2012 er rejst fra Danmark til Syrien og Irak, og hvor en hel del af dem efterhånden er blevet dræbt medens en del befinder sig i andre lande.

 

Er frisk på at hæve straffen for IS-deltagelse

Under et efterfølgende samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget ligeledes onsdag, hvor justitsministeren og udenrigsministeren atter deltog sammen med udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, kom straffen for IS-deltagelse op og vende.

 

Det var udvalgets formand, Martin Henriksen (DF), som henvendt til justitsminister Søren Pape Poulsen påpegede, at det det da er helt fint at smide IS-terrorister i fængsel, men de bliver jo på et tidspunkt løsladt igen.

 

”Vil ministeren være med til at se på strafniveauet, så livstid bliver livstid?” ville Martin Henriksen vide.

 

”Diskuterer det gerne. Jeg er ikke så tilbageholdende på det område,” lød svaret fra Søren Pape Poulsen.

 

Straffen for at have tilsluttet sig IS er i øjeblikket op til ti års fængsel og under særligt skærpende omstændigheder fængsel i op til 16 år.

 

I lighed med Martin Henriksen gav også Enhedslistens Søren Søndergård udtryk for, at straffen for IS-terrorister bør være livstid.

 

Men vil ikke afskaffe statsløsekonventionen

Det var Christian Langballe (DF), som havde indkaldt til samrådet, hvor udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg meddelte, at regeringen ikke har aktuelle planer om at trække Danmark ud af FN’s Statsløsekonvention.

 

Det understregede Inger Støjberg i et svar til Christian Langballe, som havde argumenteret for, at Danmark fratager IS-terrorister deres statsborgerskab in absentia, og efterfølgende nægter dem indrejse, uanset om de bliver statsløse eller ej.

 

Men det er slet ikke nødvendigt, at Danmark udtræder af konventionen, pointerede Langballe.

 

Han henviste til en artikel i konventionen, som giver en stat ret til at fratage en person sit statsborgerskab, også selvom det vil gøre vedkommende statsløs, hvis landets myndigheder vurderer, at der er tale om en person, som udgør en fare for statens sikkerhed.

 

Inger Støjberg svarede undvigende ved at henvise til den britiske sag, hvor en ung IS-pige fik frataget sit statsborgerskab, men hvor der var sandsynlighed for, at hun kunne få statsborgerskab i Bangladesh.

 

Søren Søndergaard: Kurderne ligger inde med beviser

I det nordlige Syrien, hvor den syrisk-kurdiske organisation, partiet PYD, nu helt har overtaget magten, det vælter nu ind med IS-terrorister, der har overgivet sig.

 

Her ligger myndighederne ifølge Søren Søndergaard inde med et hav af beviser mod blandt andre tilfangetagende danske IS-terrorister, og han var lettere forarget over, at de danske myndigheder ikke har kontaktet PYD.

 

Justitsministeren angav som begrundelse, at der er tale om en ikke-statslig organisation, samt at området forsat er usikkert.

 

Og jeg vil altså ikke sætte danske embedsmænds liv på spil, lød det fra Søren Pape Poulsen.

 

Tilbage står, at IS-terrorister med dansk statsborgerskab skal tilbage til Danmark og retsforfølges i det omfang, det står til regeringen at få dem hjem og få dem dømt.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…