Energi fra biomasse er utilsigtet med til at forværre klimakrisen

Avedøre kraftværk afbrænder 300.000 tons træpiller om året (foto: Colourbox)

(Vox.com)

Det er gået op for de fleste, at der er noget galt med klimaet, og en varmere planet vil gå ud over alt og alle – mennesker, dyr og planter, men de ledende politikere vil stadig ikke gøre det nødvendige for at stoppe udviklingen. Så kursen fortsætter mod en global opvarmning.

 

Det er lettere at narre folk end at overbevise dem om, at de er blevet narret!
It’s easier to fool people than to convince them that they have been fooled (Mark Twain)

 

Vi er gennem ca. 10 år blevet narret til at tro, at biomasse/træ var CO2 neutral og kunne afløse kul. Det var fake news, og nu er overskriften, at vi brænder verdens træer, der er til gavn for natur og biodiversitet, som biomasse i vore kraftværker! Vi er narret til at tro, at ‘bio’ står for noget godt!

 

OECD skriver i en rapport, at Danmarks miljø og natur ikke lever op til de forventninger, man har til et velfungerende rigt land som Danmark. Overskriften i Ingeniøren (15.11.19) var, at Danmark brænder verdens skove af – som biomasse! Det sker med 5,8 mia. kr. i årlig statsstøtte, der kunne være brugt til forskning i ren energi/kernekraft. Beløbet reduceres dog nu.

 

Vil en politiker bo nabo til en støjende vindmølle for 5.000 kr.?

 

Nu skal folk have kompensation for støj fra nærliggende vindmøller, så handlekraftige politikere kan fortsætte med at ødelægge dansk natur og miljø med statsstøttede vindmøller, der dræber milliarder af insekter og fugle (iflg. tysk undersøgelse) og bruger ressourcer af beton, stål og sjældne jordarter, som kun leverer ca. 8% af dansk energi – og får backup, når vinden ikke blæser!

 

Ida Auken, klimaordfører for de radikale, forklarede på TV2 News (17.11.19), at vi ikke i fremtiden skal fortsætte med biomasse, men hvad skal så være backup til de vindmøller, hun elsker men nok ikke ønsker at bo ved siden af! Ida Auken siger også, at der er brug for alle løsninger, der så burde inkludere atomkraft, som kan erstatte alle fossile brændsler. Befolkningen er narret til at tro, at atomkraft er ‘pissefarlig’ (Lars Løkke Rasmussen), men global opvarmning er farligere!

 

Der er sket en stor teknologisk udvikling i atomkraft, og Folketinget bør ændre beslutningen fra 1985 om ikke at have atomkraft i Danmark. Man kunne måske leje eller købe de to reaktorer på Ringhals i Sverige, som man er ved at lukke. De kunne fungere ca. 15 år længere og levere ren energi i stedet for at bruge ressourcer på flere vindmøller, der skal skrottes efter ca. 20 år.

 

De ‘grønne’ tror på ny teknologi fra videnskabelig forskning men vil ikke have atomkraft, som med ny teknologi og fx med thorium vil kunne give stabil, ren, rigelig og billig energi til den globale forsyning i 1000 år og endda kan anvende affaldet. Nej – de ‘grønne’ vil have ustabil vind og sol, som kun leverer få procent af energi med konstant backup af biomasse/træ, så verdens skove ryddes. Forbruget er steget voldsomt og biomasse er hverken bæredygtig eller CO2 neutral!

 

Køerne udleder metan, når de bøvser, men et større problem er det stigende udslip af metan fra de varmere arktiske egne. Metangas er 26 gange værre end CO2 og bedre at brænde af som faktor 1, end det siver ud i atmosfæren som faktor 26. Når isen smelter, vil gassen boble op fra de ca. 50 store metangaslommer – i større mængder end alverdens CO2 udslip – til stor skade for planeten. Olie- og gasindustrien kunne måske udvinde metan til brug i kraftværker i stedet for biomasse.

 

Vi er heldige at bo på en beboelig planet, men vi er ved at gøre den ubeboelig!

 

Det ser skidt ud for både natur, biodiversitet og klima, fordi økonomiske og ideologiske interesser har en dominerende rolle i valg af energi. Det er vanskeligt at overbevise en ‘grøn’ miljøaktivist, at atomkraft med ny teknologi er bedre end sol og vind. Derfor fortsætter vi med kul, olie og gas for at dække energibehovet, som vil stige i de kommende år sammen med befolkningstilvæksten.

 

Kilder:

nextbigfuture.com (fx Germany and California could made a faster move to 100% clean power by adding instead of removing nuclear power)

indblik.net

Ingeniøren fx 28.10.19

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…