En syrer, der ifølge Flygtningenævnet ikke var forfulgt og stod til hjemsendelse, fik alligevel asyl på grund af en avisartikel

Modelfoto

Den 48-årige syrer Zaher kom sammen med sin hustru og to børn til Danmark i 2015, og parret fik opholdstilladelse som krigsflygtninge og står af samme grund formentlig til at blive sendt retur til Syrien.

 

Eller rettere stod til at blive sendt retur som nogle af de første syriske flygtninge. Det blev forhindret af en artikel i Berlingske Tidende og den arabiske TV-station Al-Arabia.

 

”Vi er forsøgsdyr i et dødeligt dansk politisk eksperiment,” udbasunerede han i torsdags den 20. juni i Berlingske.

 

Forsøgte uden held at få status som politisk flygtning

Ifølge hans beretning til Berlingske var han flere gange blevet fængslet og tortureret af det syriske regime på grund af deltagelse i demonstrationer, ligesom han skulle være deserteret fra den syriske hær.

 

Den historie har han tidligere fortalt til Flygtningenævnet, men her mente man, syreren var dybt utroværdig og afviste at give ham asyl som politisk flygtning

 

Set med asyløjne har det stor betydning, hvilken form for ophold, man kan få i Danmark.

 

Det er kun flygtninge, som er omfattet af FN’s Flygtningekonvention, det vil siger personligt forfulgte af politiske eller andre grunde, der kan få asyl i Danmark.

 

For krigsflygtninge gælder, at de ikke kan få asyl, men såkaldt midlertidig beskyttelsesstatus. Det betyder blandt andet, at de vil blive sendt retur, efterhånden som der bliver fred i det land eller den region, de er flygtet fra på grund af krigshandlinger.

 

Det er den situation, som mange syrere i Danmark står i og frygter, efter at et flertal i Folketinget har vedtaget det såkaldte paradigmeskifte med konsekvente hjemsendelser.

 

Og det var blandt andet den situation den 48-årige syrer Zaher stod i.

 

Men nu er han blevet politisk flygtning takket være Berlingske

Flygtningenævnet tror fortsat ikke på mandens historier, men efter hans udtalelser til Berlingske og den arabiske TV-station Al-Arabia har Flygtningenævnet set sig nødsaget til at ændre sin afgørelse og give manden og hans familie asyl som politisk forfulgte.

 

Det skyldes ganske enkelt, at han først nu i Danmark har erklæret sig som fjende af det syriske styre.

 

Således skriver Flygtningenævnet i en ny afgørelse, at:

 

”Uanset at den mandlige klager ikke har været politisk aktiv, vil han på grund af avisartiklen for de syriske myndigheder fremstå som værende modstander af det syriske styre,” hedder det i Nævnets afgørelse, som fortsætter:

 

”Med den angivne baggrund og eksponering må det lægges til grund, at i hvert fald den mandlige klager vil blive tilbageholdt og afhørt nærmere om sin baggrund og eventuelle aktiviteter ved en tilbagevenden til Syrien,” hedder det i afgørelsen, som munder ud i, at manden hans familie nu får asyl som politiske flygtninge.

 

Brugte livrem og seler: Både krigen og Sadat vil slå mig ihjel

I sit forsøg på at få asyl i Danmark havde syreren åbenbart helgarderet sig for i næstbedste fald at få midlertidigt ophold, fremgår det af den redegørelse, som Flygtningenævnet netop har fremlagt som følge af artiklen i Berlingske.

 

Først forklarede han, at han og has familie frygtede at blive slået ihjel som følge af krigen. Den historie ville give midlertidig beskyttelsesstatus.

 

Derefter kører han så frem med det tunge skyts.

 

Det er ikke kun krigen, der ville slå ham ihjel. Også Assad vil slå ham ihjel fordi han var udeblevet fra militærtjeneste og har deltaget i demonstrationer og blevet tortureret, hævdede han

 

I sin redegørelse skriver Flygtningenævnet således blandt andet:

 

”Den mandlige klager frygter endvidere, at han vil blive slået ihjel af de syriske myndigheder, idet han er udeblevet fra genindkaldelse til militæret. Han har deltaget i demonstrationer, været tilbageholdt tre gange, og hver gang undergivet tortur,” skriver Flygtningenævnet og fortsætter:

 

”Endvidere har han nu to svigersønner, som er deserteret og henholdsvis udeblevet fra militæret. Den kvindelige klager (asylansøgerens hustru, red.) har som asylmotiv henvist til, at hun ved en tilbagevenden til Syrien frygter at blive slået ihjel som følge af krigen, samt at den mandlige klager vil blive tvangsrekrutteret til det syriske militær og straffet som følge af, at han er udrejst af Syrien.”

 

Den bortførte svigersøn befandt sig i Danmark

Da det syriske ægtepar efter afslag på asyl klagede til Flygtningenævnet var deres forklaringer usammenhængende og direkte løgnagtige.

 

Således hævdede manden, at hans svigersøn var blevet bortført og ingen anede, hvor han opholdt sig.

 

Det gjorde Flygtningenævnet til gengæld. Han opholdt sig i Danmark.

 

”Flygtningenævnet bemærker, at klagerne såvel hver især som sammenholdt har afgivet divergerende forklaringer om alle centrale dele af asylmotivet, og det i så massivt et omfang, at dette ikke kan forklares,” fremfører Nævnet i sin afgørelse og fortsætter:

 

”Flygtningenævnet bemærker særskilt, at det er en manifest urigtig forklaring, at den mandlige klager – endog efter datterens og svigersønnens indrejse i Danmark – har forklaret, at svigersønnen er bortført, og at ingen ved, hvor han befinder sig. Der er således intet grundlag for at antage, at den mandlige klager har deltaget i demonstrationer, været tilbageholdt af myndighederne, eller været genindkaldt til militæret. Klagerne må således anses for at have været en almindelig upolitisk familie, boende i et kvarter i Damaskus.”

 

Flygtningenævnet fastholder således fortsat, at syreren ikke var politisk flygtning, da han kom til Danmark, men har set sig nødsaget til at ændre sin afgørelse, da manden på grund af medieomtalen først nu står som en fjende af det syriske regime.

 

Fire ud seks sager om hjemsendelse er nu afgjort

Udover sagen med den 48-årige syrer er yderligere tre sager om hjemsendelse nu afgjort med det resultat, at de pågældende har fået ophold af individuelle grunde, skriver Berlingske.

 

Det vil sige personligt forfulgte eller med risiko for forfølgelse, hvis de vender tilbage til Syrien.

 

De tre sager adskiller sig fra sagen med den 48-årige syrer, idet Flygtningenævnet fra start har troet på de pågældendes forklaringer.

 

Flygtningenævnet derimod ikke taget stilling til, om forholdene i visse områder af Syrien nu er så stabile, at folk kan vende tilbage.

 

Nævnet har udelukkende taget stilling på det grundlag, at de pågældende ved tilbagekomsten til Syrien kan risikere at blive personligt forfulgte af de syriske myndigheder.

 

Du kan læse Flygtningenævnets afgørelse i den aktuelle sag her:

https://www.fln.dk/~/media/FLN/Nyheder/Syrien%20sag%201.ashx

 

Læs også i Berlingske:

https://www.berlingske.dk/samfund/asylansoeger-stod-til-hjemsendelse.-men-saa-gik-han-i-medierne?fbclid=IwAR00UUId__XoFeKkIDNBr7kURhw0VdYLohZBgcAZkqX9JsLvnNQ1k4Izips

 

https://www.berlingske.dk/samfund/nu-skulle-syriske-flygtninge-hjem-men-udlaendingestyrelsen-har-tabt-de

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…