Efter frifindelse af fire ikke-vestlige voldtægtstiltalte: Nu advares kvinder mod at anmelde voldtægt – rystende, siger Peter Skaarup, DF

Arkiv, skærmprint fra britisk video

På Christiansborg er formanden for Folketingets Retsudvalg, Peter Skaarup (DF), rystet over en udmelding, der kommet fra to markante kønsdebattører.

 

Efter at fire voldtægtstiltalte mænd med ikke-vestlige baggrund først ved Retten i Herning og derpå ved Vestre Landsret blev frifundet for gruppevoldtægt af en 19-årig dansk pige, har to markante kønsdebattører advareret kvinder mod at anmelde voldtægt.

 

Ved Retten i Herning stemte tre domme for at kende skyldig, men her fik nævningene det afgørende ord, og frikendte.

 

I Viborg derimod, var det lige omvendt. Her stemte landsrettens tre dommere for at frikende, medens seks af de ni nævninge fandt de tiltalte skyldige.

 

Som stemmerne faldt ved de to retsinstanser, var der således ingen af stederne det nødvendige flertal for at kende de fire ikke-vestlige mænd skyldige i gruppevoldtægt.

 

Umuligt at blive dømt for voldtægt i Danmark

Lisa Holmfjord, der er tidligere formand for Dansk Kvindesamfund, var dybt forarget over afgørelserne og lagde den 14. maj ud med følgende tweet:

 

”Jamen klart … hun kunne bare have sagt fra. De var jo kun fire. Det er umuligt at blive dømt for voldtægt i Danmark, hvis du fastholder din uskyld. Jeg kan ikke råde kvinder til at anmelde, som forholdene er nu. Lad os få den samtykkelov.”

 

 

 

 

Herefter fulgte journalisten og kønsdebattøren Dorte Toft op den 17. maj med dette tweet:

 

”Fire mænd frikendt for gruppevoldtægt. Hård læsning, der igen får mig til at sige: Anmeld IKKE voldtægt, medmindre ædru habile vidner eller videooptagelse. Nå nej, video er heller ikke nok. Ved anmeldelse stor risiko for dobbeltovergreb. Det andet i retten.”

 

 

 

 

 

Bemærkningen ”Nå nej, video heller ikke nok” bunder i det faktum, at det meste af den seksuelle aktivitet mellem de fire mænd og den 19-årige pige var optaget på videoer, som blev vist for dommere og nævninge ved begge retsinstanser.

 

Peter Skaarup: Lyt ikke til disse uansvarlige råd

På Christiansborg tager formanden for Folketingets Retsudvalg, Peter Skaarup (DF), skarpt afstand fra opfordringerne, som han kalder dybt uansvarlige.

 

”Jeg er noget rystet over, at der nu lyder opfordringer til at lade være med at anmelde voldtægt alene af den grund, at der i en bestemt sag har fundet frifindelser sted. Sådanne opfordringer kommer der ikke noget godt ud af, siger Peter Skaarup til Den Korte Avis og fortsætter:

 

”Nu kender jeg ikke sagen til bunds udover, at der i den omtalte sag skete frikendelser ved både byretten og landsretten, men jeg ved, at både politi og anklagemyndighed gennem specielt de sidste år har haft stor fokus på voldtægtssager, selvom der er brug for endnu flere tiltag og nogle markant hårdere straffe”.

 

Rådene vil kun gavne voldtægtsforbryderne

Peter Skaarup understreger, at han er noget rystet ovre udmeldingen, som han mener kun vil gavne en bestemt persongruppe.

 

”At opfordre nogen til ikke at anmelde voldtægt er rent ud sagt dybt uansvarligt og gavner kun én gruppe, nemlig voldtægtsmændene,” pointerer Peter Skaarup og opfordrer:

 

“Lyt ikke til disse dybt uansvarlige råd. Politi og anklagemyndighed SKAL til hver en tid være til rådighed for hver eneste kvinde, der mener, at hun er blevet udsat for voldtægt, og gøre alt for at hjælpe hende og få voldtægtsmanden dømt.”

 

Politiet kører kampagne for at anmelde voldtægt

Udmeldingen fra de to såkaldte kønsdebattører kolliderer med det faktum, at myndighederne i øjeblikket gør, hvad de kan, for at få kvinder til at anmelde voldtægt.

 

Således kører politiet i øjeblikket en kampagne under sloganet: ”Selvom det startede godt, kan det stadig være voldtægt.”

 

Under overskriften ”I tvivl?” skriver politiet i sin kampagne blandt andet:

 

”Der melder sig ofte mange spørgsmål efter en voldtægt. Måske er du i tvivl om, hvad der egentligt skete. Hvis du kendte overgrebsmanden, kan du være usikker på, om det var voldtægt. Nogle er også usikre på, om de skal anmelde.

 

Ingen har lov til at gå over dine grænser. Hvis du har været tvunget eller udnyttet til sex mod din vilje, er det en kriminel handling, som du bør anmelde. Politiet er trænede i at tage hånd om din sag og hjælpe dig.”

 

Og slutter med: Anmeld voldtægt. Vi hjælper dig.

 

 

Over tusinde voldtægtsanmeldelser i 2018

Meget tyder på, at kvinder bestemt ikke holder sig tilbage med hensyn til at anmelde voldtægt.

 

Således er antallet af voldtægtsanmeldelser steget fra 382 anmeldelser i 2014 til i alt 1.079 anmeldelser i 2018.

 

I samme periode er antallet af sigtelser steget fra 284 tilbage i 2014 til i alt 615 sigtelser i 2018.

 

Med hensyn til domfældelser blev i alt 36 mænd dømt for voldtægt i 2014, og af dem var halvdelen eller i alt 18 af dansk herkomst, medens 1 vestlig og 17 mænd af ikke-vestlig herkomst det år blev dømt for voldtægt.

 

Sidste år blev i alt 86 mænd dømt for voldtægt, og af dem var under halvdelen eller i alt 40 mænd af dansk herkomst. De resterende fordeler sig med syv mænd af vestlig herkomst og ikke færre end 39 mænd af ikke-vestlig herkomst.

 

Indvandringen har også på dette område sat sine tydelige spor.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…