Det danske samfund tog mere hensyn til den afrikanske voldsforbryder end til de mulige ofre

Vangedhus på Østerbro, hvor de tre myrdede pensionister boede

Den 10. marts i år blev en 26-årig mand fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for at have myrdet en 81-årig kvinde på Østerbro i København den 7. marts.

 

Den 15. marts holdt politiet et pressemøde, hvor man oplyste, at den pågældende mand var sigtet for to drab mere – på henholdsvis en 80-årig mand og en 83-årig kvinde, også fra Østerbro.

 

Politiet omtalte ved den lejlighed manden som ”afrikaner”. Men denne information blev fortiet i TV2. Her blev han bare kaldt ”en mand”.

 

Dermed skjulte man, at manden var indvandrer. Det ville ellers have været en såre relevant oplysning, eftersom det danske samfund har et særligt problem med importeret kriminalitet via indvandring.

 

Forfærdende sag

Siden er det blevet klart, at denne sag har forfærdende dimensioner. Den pågældende afrikaner har med sikkerhed begået meget alvorlige overgreb. Og han kan stå bag tre mord.

 

Han hedder Lual Lual og kom til Danmark fra Sudan, da han var omkring 7 år gammel. Han blev dansk statsborger.

 

Hans indvandring til Danmark har påført en 14-årig pige og en kvinde store lidelser. Han har skabt frygt blandt andre. Og han er måske skyld i, at tre pensionister har mistet livet.

 

Det er nu kommet frem, at hans kriminelle adfærd kunne have været stoppet langt tidligere. Men det blev den ikke.

 

Det danske samfund tog mere hensyn til den afrikanske voldsforbryder end til hans mulige ofre.

 

Sexchikane og voldtægt

Da Lual Lual var 17 år, voldtog han en pige på 14 år.

 

Han sad varetægtsfængslet på den lukkede institution Sønderbro. Her fik han besøg af moderens veninde.

 

På sit værelse tog han kvælertag på hende, så hun besvimede. Derefter forsøgte han at voldtage den bevidstløse kvinde. Det havde åbenbart været meget voldeligt, idet værelset var stænket til af blod. (eb.dk).

 

I retten kom det frem, at Lual Lual som blot 10-årig var mistænkt for at forsøge at voldtage en seks-årig pige, ligesom han ofte befamlede mindreårige piger. Kvindelige lærere og elever var bange for ham. Det skrev tv2.dk i 2011.

 

Ifølge en indberetning fra en institution, han har boet på, har han ingen empati med andre. Han er narcissistisk og sexfikseret, og man frygtede, at han en dag for alvor ville forgribe sig på nogen.

 

Retslægerådet advarede

I forbindelse med retssagen kom Retslægerådet med en udtalelse, der var særdeles alvorlig. eb.dk skriver, at afrikaneren ikke var sindssyg, men:

 

I Retslægerådets udtalelse fremgik det dog, at ’efter en samlet vurdering af den påsigtede kriminalitet, sammenholdt med den svært forstyrrede personlighed og tidligere seksuelle krænkelser, er det Retslægerådet vurdering, at (tiltalte) udgør en så nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, at anvendelse af forvaring efter straffelovens § 70 med stor sandsynlighed er nødvendig til forebyggelse heraf’.

 

Denne advarsel tog Københavns Byret og Østre Landsret alvorligt. De idømte den 17-årige tidsubegrænset forvaring. I dommens begrundelse står der blandt andet ifølge dr.dk:

 

“Tiltalte frembyder uanset hans unge alder en så væsentlig fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, at det findes påkrævet af anvende forvaring i stedet for fængsel for at forebygge denne fare”.

 

Under sagen blev der lagt vægt på, at manden havde en svært forstyrret personlighed, at han havde en impulsiv adfærd, og at han var præget af manglende forståelse for gængse normer og manglende omtanke for andre, skriver DR.dk.

 

Højesteret ændrede dommen til en mildere straf

Men trods alle disse advarsler valgte Højesteret alligevel at se på Lual Lual med langt mildere øjne. Dommen blev ændret til syv års fængsel med henvisning til hans unge alder:

 

“Under hensyn til, at han var 17 år på gerningstidspunkterne og ikke tidligere har været straffet, finder Højesteret, at der – uanset karakteren af den pådømte kriminalitet og oplysningerne om hans person – ikke er fuldt tilstrækkeligt grundlag for at anvende forvaring i stedet for fængsel, står der i Højesterets dom fra 2012.” (DR.dk)

 

Lual Luals tidligere domme har det ikke tidligere været muligt at beskrive i detaljer, fordi han har været beskyttet af et navneforbud. Men mandag valgte Østre Landsret at stadfæste byrettens kendelse om ophævelse af navneforbud.

 

Højesterets dom betød, at Lual Lual for et par år siden kom ud af fængslet. Han ændrede navn til James Schmidt. Han fik job i den københavnske musikbranche.

 

”Hun var utryg ved ham”

Han begyndte at få sin gang i en boligblok på Østerbro. Her bor der mange pensionister. Flere af dem var urolige for afrikaneren.

 

En af dem var Malene Hasselblads mor, Inez Hasselblad på 81 år. Malene Hasselblad sagde til B.T. (2.5), at moderen var bange:

 

“Hun var utryg ved ham. Hun har før sin død sagt til flere, at hun håbede ikke at møde ham en mørk aften, når hun gik tur med hunden. Han havde ‘uhyggelige øjne’, syntes hun”.

 

Nu er Marlenes mor død. Myrdet i sin lejlighed.

 

Han kunne stadig have været bag lås og slå

Lual Lual alias James Schmidt er sigtet for mordet på hende. Han er desuden sigtet for mordet på to andre pensionister i samme boligblok.

 

Hvis Højesteret havde fastholdt den tidsubestemte forvaring var Lual Lual måske fortsat bag lås og slå.

 

“Forvaring er en tidsubestemt dom, der på linje med dom på livstid regnes som landets hårdeste straf. Forvaringsdømte sidder gennemsnitligt i 14-15 år, så hvis Højesteret havde fulgt by- og landsrettens afgørelse, ville han formentlig have afsonet den dom endnu.” (EB.dk)

 

Hensynet til forbryderen

Højesterets dommere har utvivlsomt gjort sig nøje overvejelser, før de idømte Lual Lual 7 års fængsel frem for tidsubestemt forvaring. Der er ingen grund til at betvivle deres motiver eller kvalifikationer.

 

Men også dommere er præget af, hvad man kan kalde tidsånden i deres samfund. De er påvirkede af de værdier og holdninger, som er blevet anset for ’de normale’ i ’pæne kredse’ på et givet tidspunkt.

 

I 2012, da Højesterets dom blev afsagt, var tidsånden i ’pæne kredse’ stærkt præget af politisk korrekthed.

 

Man gik langt for at beskytte kriminelles rettigheder. Og man var villig til at løbe en vis risiko for, at denne beskyttelse af kriminelle kunne ramme uskyldige borgere.

 

Den tidsbegrænsede fængselsstraf til Lual Lual indebar ganske klart en risiko for, at han ville ramme nye uskyldige mennesker med sin brutale adfærd, da han kom ud i 2017. Men Højesterets afvejning faldt altså ud til Lual Luals fordel.

 

Det kan have kostet tre mennesker livet.

 

Umenneskelige konsekvenser for ofrene

Man kan også tage et skridt længere tilbage og spørge: Hvorfor skulle han og hans familie overhovedet til Danmark fra Sudan omkring 1999?

 

Hvorfor han og hans familie fik lov til at slå sig ned i Danmark, står uklart. Men ligesom man dengang gik langt for at beskytte de kriminelles rettigheder, gik man også langt med at åbne dørene for ikke-vestlig indvandring.

 

Det blev anset for særlig humant at åbne for massetilstrømning fra helt andre kulturer. Og det blev anset for særlig humant at idømme en mand som Lual Lual en tidsbegrænset fængselsstraf.

 

Der er stadig stærke røster i Danmark, der taler for denne holdning. Disse røster er således stadig meget aktive hos Journalistisk Venstreparti i medierne.

 

Men én ting står klart i Lual Luals sag:

 

Det humane gælder her kun forbryderen. For de mulige ofre og deres familier fik det tilsyneladende frygteligt inhumane konsekvenser, at han slap med 7 års fængsel.

 

Der forelå meget tungtvejende grunde til, at han burde være idømt tidsubestemt forvaring.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…