DF om forskellen på dem og Nye Borgerlige: De er liberalister, vi er nationalkonservative

Dansk Folkeparti eller Nye Borgerlige?

 

Det valg er der nogle islamkritiske vælgere, der kan stå i på valgdagen. Derfor er det vigtigt at forstå, hvor forskellene og lighederne er.

 

De to partier har nok indholdsmæssigt på lange stræk den samme udlændingepolitik, men de har to vidt forskellige metoder til at føre den ud i livet.

 

Stort set al anden politik i de to partier er helt forskellig. Det skyldes, at Nye Borgerlige ønsker et liberalistisk økonomisk system, mens Dansk Folkeparti ønsker at bevare det system, vi har i dag.

 

Nye Borgerlige støtter indirekte, at S kommer til magten

Nye Borgerlige har formuleret tre krav på det udlændingepolitiske område, som en statsminister skal opfylde, for at de vil støtte vedkommende. Gør den kommende statsminister ikke det, må regeringen falde. Det vil sige, at en evt. blå regering ikke vil kunne dannes, hvis Løkke siger nej til 1) asylstop nu, 2) udvisning af kriminelle udlændinge ved første dom, 3) selvforsørgelse for udlændinge.

 

Dermed kan vi stå i en situation efter et valg, hvor Mette Frederiksen faktisk vil kunne danne en Socialdemokratisk regering støttet af Radikale, Enhedslisten og Alternativet – fordi Nye Borgerlige siger nej til Venstre. På den måde kan Nye Borgerlige siges indirekte at støtte Socialdemokratiet som regeringsparti.

 

Det er ikke så godt efter Dansk Folkepartis mening.

 

DF arbejder på en anden måde

Vi har en anden arbejdsmetode i politik. Hvis partiet får tilbudt at få to ud af tre ønsker opfyldt, tager vi de to og arbejder videre for at få det tredje opfyldt senere. Ikke noget med at smide alting på gulvet, fordi vi ikke får det hele med det samme.

 

Men vi tror heller ikke på i Dansk Folkeparti, at Nye Borgerliges tre krav kan løse udlændingeproblemet i Danmark “fra bunden”, som Nye Borgerlige ynder at sige. De tre krav er slet ikke tilstrækkelige. For der skal også tales om hjemsendelser.

 

Nye Borgerlige vil gerne have arbejdskraft-indvandring

Dertil kommer, at vi ikke skal have indvandring fra muslimske lande. Læg mærke til, at Nye Borgerlige fokuserer på asyl og flygtninge. Det vil de have stoppet.

 

Men når det drejer sig om arbejdskraft-indvandring er de positive. Som de skriver i programmet: “Nye Borgerlige ønsker, at Danmark skal kunne drage fordel af globaliseringen. Derfor skal der være let adgang for udlændinge, der kan forsørge sig selv og bidrage til samfundet. ” (Lav skat høj vækst, Nye Borgerlige). Det vil sige, at erhvervslivet skal kunne bruge billig, udenlandsk arbejdskraft.

 

Men er det en god ide at tillade tyrkere, iranere, pakistanere eller andre muslimske indvandrere at komme til Danmark i store tal, fordi virksomhederne har brug for dem?

 

Sådanne personer vil, selvom de er selvforsørgende, bidrage til et muslimsk parallelsamfund i Danmark.

 

Det ønsker vi bestemt ikke i Dansk Folkeparti. Vi ønsker et Danmark, der bevares som dansk mange år ud i fremtiden, – også selvom virksomhederne efterspørger billig arbejdskraft fra andre lande. Vi vil i Dansk Folkeparti hellere bruge ekstra ressourcer på at få danske ledige i gang, end vi vil invitere udlændinge hertil.

 

Liberalister og nationalkonservative

Men Dansk Folkeparti er heller ikke et liberalistisk parti. Vi er nationalkonservative og vil derfor bevare det gode, vi har i Danmark. Også selvom det måske koster ekstra. Derfor er vi også meget optaget af at styrke dansk kultur og sprog.

 

Når man hører udtalelser fra Nye Borgerlige og læser deres program, ser man, at fokus hos dem er på en liberalistisk økonomi, hvor skatterne skal ned og så meget som muligt skal privatiseres og lægges ud til fri konkurrence.

 

Dansk Folkeparti vil derimod have en stærk stat og vil gerne give støtte til områder som medier og kulturliv. For vi mener ikke, at markedskræfterne bør være afgørende, når det kommer til disse områder. Danmark er så lille et sprog og kulturområde, at vi er nødt til at understøtte vores institutionerne fra statens side. Ellers bliver vi hurtigt engelsksprogede!

 

Dansk Folkeparti ønsker ikke en liberalistisk minimalstat, hvor markedskræfterne styrer vores skoler, medier og kulturliv. Og hvor virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft afgør, hvor mange udlændinge, der kommer til landet.

 

Dansk Folkeparti ønsker et dansk Danmark mange år ud i fremtiden. Nye Borgerlige ser på overfladen ud til at ville det samme. Men når man ser lidt grundigere på deres holdninger, bliver det klart, at den påstand ikke holder.

 

Så hvis du er islamkritisk og ønsker et dansk Danmark mange år ud i fremtiden, skal du stemme på Dansk Folkeparti.

 

Marie Krarup er integrationsordfører for Dansk Folkeparti

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…