Det vælter ind med voldtægtsanmeldelser – sidste år var hver niende voldtægtsdømt en asylansøger

Arkiv, skærmprint fra britisk video

Danske piger og kvinder er nogle af de største ofre for indvandringen fra især mellemøstlige og afrikanske lande.

 

I hvert fald hvis man betragter den personfarlige kriminalitet, der udøves af de nævnte indvandrergrupper, ud fra et overordnet perspektiv.

 

Og voldtægterne ser åbenbart ud til ingen ende at ville tage.

 

Sidste år blev der anmeldt 1.013 tilfælde af voldtægt. Allerede her i årets første seks måneder er der nu anmeldt i alt 493 tilfælde af voldtægt.

 

Asylansøgere er stærkt overrepræsenterede

Det er svært for politiet at overbevise landets domstole, når man står med en person, man har arresteret og tiltalt for voldtægt.

 

Sidste år blev der ved de danske domstole afgjort i alt 216 sager vedrørende voldtægt, og af dem første blot de 72 til en ubetinget fængselsstraf.

 

Og blandt dem er asylansøgerne stærkt overrepræsenterede.

 

Således fik ikke færre end otte asylansøgere sidste år en ubetinget fængselsstraf for voldtægt.

 

Det svar til 11,1 procent af samtlige. Eller sagt på en anden måde, så var hver niende voldtægtsdømt med fængselsstraf sidste år en asylansøger.

 

Lidt over halvdelen af de fængselsdømte er registreret som danske statsborgere, men det er i den forbindelse en vildledende betegnelse i og med, at i alt ikke færre end 180.000 mænd over 15 år af ikke-vestlig oprindelse sidste år havde dansk statsborgerskab.

 

Langt over to hundrede asylansøger idømt fængsel

Alt i alt blev ikke færre end 271 asylansøgere sidste år idømt en ubetinget frihedsstraf, og heraf drejer omkring halvdelen eller i alt 120 domme sig om vold af forskelliggrad.

 

Inklusive et mord.

 

Det er ofte beskrevet, at handlende med butikker i nærheden af asylcentre har store problemer, men det er sjældent, at butikstyvene når frem til landets domstole.

 

Ikke desto mindre fik politiet sidste år dømt i alt 534 asylansøgere for butikstyverier, og i 22 af tilfældene blev det til en ubetinget fængselsstraf.

 

Fører sig også frem trafikbøller

Asylansøgere har tilsyneladende også råd til biler – og nogle af fører sig frem som trafikbøller i en sådan grad, at de havner i spjældet

 

I går skrev vi om Mohammed i Tyskland, der som eneste bilist i sin store hvide Audi nægtede at respektere en ambulances forkørselsret med et hårdt såret trafikoffer.

 

Og det er ikke kun Tyskland, der har det problem. Også Mohammed i Danmark har svært ved at respektere almindelig god opførsel i trafikken.

 

Selv når han er asylansøger og i princippet ikke skulle have råd til en bil.

 

Men det har asylansøgere, og nogle af dem fører sig frem som trafikbøller i den mere alvorlige ende af færdselsloven.

 

Seks asylansøgere i fængsel for at køre råt

Således blev ikke færre end seks asylansøger sidste år dømt for så grove overtrædelser af færdselsloven, at de fik en ubetinget fængselsstraf.

 

Alt i alt blev 258 asylansøgere i 2018 dømt for overtrædelser af færdselsloven, og af dem slap langt de fleste med en bøde.

 

Tilbage står, at asylansøgere ikke er ringere stillet, end at de også har råd til en bil, som de vel at mærke ikke har stjålet.

 

Sidste år blev kun 11 asylansøgere dømt for biltyverier, og af dem var det blot to, der endte med at få en ubetinget frihedsstraf.

 

Officielt kommer de herop for at søge beskyttelse som forfulgte og får husly og mad, men for adskillige af dem består takken til danskerne i voldtægter og anden kriminalitet.

 

Men, som man siger: Utak er Verdens løn.

 

Læs også:

https://www.statistikbanken.dk/10061 (Tabelkode: STRAF 42)

 

https://www.statistikbanken.dk/10061 (Tabelkode: STRAF 10)

 

https://www.statistikbanken.dk/10061 (Tabelkode: FOLK 2)

 

https://denkorteavis.dk/2019/ambulancen-skulle-igennem-for-at-redde-et-menneske-alle-bilister-holdt-tilbage-for-den-undtagen-mohammed-i-den-hvide-audi

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…