Det går for hurtigt med at gøre somaliere og andre ikke-vestlige til etniske danskere i statistikken – der skal flere generationer til, mener DF

Foto: Fra rights.no

Det er nu lykkedes for Dansk Folkeparti i det mindste at få nedsat en arbejdsgruppe, der skal kulegrave den måde, indvandreres etniske herkomst registreres på.

 

I dag er det sådan, at hvis eksempelvis en nyfødt somaliers bedstefar eller bedstemor havde dansk statsborgerskab og ligeledes barnets far eller mor, så vil barnet automatisk blive registreret som værende af etnisk dansk oprindelse.

 

Men den metode giver et forkert billede af befolkningens sammensætning, da der på denne måde registreres langt færre indvandrere og efterkommere, end der i realiteten er i landet.

 

Derfor vil Dansk Folkeparti have systemet ændret således, at man skal op i mindst fjerde eller femte generation, førend der kan blive tale om at blive registret som etnisk dansker, men det er der ikke umiddelbart flertal for i Folketinget.

 

Der er næsten 160.000 flere, end der er registreret

I Tyskland anvender man en anden metode, og bliver den overført til danske forhold, viser det sig, at antallet af personer med migrationsbaggrund er 160.000 højere, end de tal Danmarks Statistik hidtil har oplyst.

 

Det fremgår af et svar fra Danmarks Statistik til Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg, idet Danmarks Statistik dog tager det forbehold, at man ikke hundrede procent har kunnet overføre den tyske model til danske forhold.

 

Så tallet er måske endda højere, når det kommer til stykket.

 

Nu skal udvalg komme med forslag til ændret registrering

Den 1. marts i år lykkedes det for Dansk Folkeparti at skaffe flertal hos regeringspartierne og Socialdemokratiet for, at der nedsættes et ekspertudvalg, der skal komme med forslag til en mere retvisende registreringsmetode.

 

I udlændige og integrationsudvalget har flertallet nu udarbejdet retningslinjerne for det arbejde, et ekspertudvalg bestående af blandt statistiskkere, økonomer med flere skal arbejde ud fra.

 

Her hedder det blandt andet, at:

 

”Flertallet noterer sig, at stadig flere vil have forældre og bedsteforældre med anden herkomst end dansk. Der kan derfor være god grund til at vurdere, om de aktuelle definitioner og afgrænsninger også giver et godt og dækkende grundlag for at følge udviklingen i de kommende år.”

 

Og videre hedder det, at:

 

”Flertallet opfordrer på den baggrund økonomi- og indenrigsministeren til at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal kortlægge, om de eksisterende opgørelser af personer med indvandrerbaggrund er fyldestgørende, og komme med forslag til nye definitioner og afgrænsninger.”

 

Venstrefløjen raser: Det er politisk

Et mindretal i udvalget bestående af Enhedslisten, Alternativet, Socialistisk Folkeparti samt Det
Radikale Venstre er man dybt utilfredse med flertallets afgørelse.

 

Det er udelukkende tale politiske kampagner, fremgår det af mindretallets udtalelse, hvor det blandt andet hedder, at:

 

”Efter mindretallets opfattelse er det som udgangspunkt altid godt med en god og fyldestgørende statistik. Men vi vil kraftigt advare mod, hvis kravet til statistiske oplysninger bliver baseret på behovet for at understøtte bestemte politiske kampagner,” og videre hedder det, at:

 

”Mindretallet har tillid til, at Danmarks Statistik selv kan foretage en faglig vurdering som grundlag for eventuelle ændringer af sine statistiske opgørelser.”

 

Det skal i den forbindelse understreges, at Danmarks Statistik er en selvstændig institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet og er dermed ikke forpligtet til at følge de forslag, som folketingsflertallets og regeringens udvalg måtte komme med.

 

Martin Henriksen: Befolkningen ændrer sig hastigt

Hos Dansk Folkeparti betegner udlændinge- og værdiordfører Martin Henriksen løsningen som brugbar, selvom den efter partiets opfattelse ikke det maksimale.

 

”Vi havde naturligvis helst set, at forslaget var blevet stemt igennem, men når der nu ikke var flertal for det, så er det her bestemt også brugbart. Nu har vi nemlig fået vedtaget noget, som peger fremad og som kan danne baggrund for en ny måde at opgøre befolkningsudviklingen på,” siger Martin Henriksen til Den Korte Avis og fortsætter:

 

”Jeg håber selvfølgelig, at Dansk Folkeparti også efter valget får en god position, så vi har et godt udgangspunkt for at følge op på arbejdsgruppens indstillinger og overvejelser. Men nu må vi se. Nu er vi i hvert fald i gang.”

 

Martin Henriksen understreger, at selvom der kommer færre til landet, så er der ingen tvivl om at befolkningssammensætningen ændrer sig med hastige skridt.

 

”Det er en dramatisk udvikling, som i høj grad tager udgangspunkt i fortidens synder og så naturligvis i det faktum, at selvom der kommer færre hertil, så kommer der stadig nogen og de bliver lagt oveni puljen, hvis man kan sige det på den måde,” pointerer Martin Henriksen.

 

Håber, at ændret opgørelse vil vise behovet for flere stramninger

Martin Henriksen lægger ikke skjul på, at han er overbevist om, at en ændret opgørelsesmetode, der viser det reelle antal af indvandrere og efterkommere, vil blive en øjenåbner for Folketingets øvrige partier.

 

”Jeg håber, at Danmarks Statistik ender med at ændre i deres opgørelsesmetoder, så danskerne og de andre politiske partier indser, at behovet for flere stramninger, for mere grænsekontrol, for et asylstop og for endnu flere hjemsendelser er stort,” siger Martin Henriksen til Den Korte Avis og understreger:

 

”Men fremfor alt, så håber jeg, at bedre opgørelsesmetoder vil kvalificere den politiske og offentlige debat om indvandringen, for uanset om man er for eller imod en restriktiv indvandringspolitik, så skal man kende konsekvenserne af dels fortidens udlændingepolitik og dels af den politik, der bliver ført i dag.”

 

Læs også:

https://denkorteavis.dk/2019/over-hundrede-tusinde-med-indvandrer-baggrund-bliver-registreret-med-dansk-oprindelse-men-danmarks-statistik-vil-ikke-aendre-metode/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…