Det er muligt at forbyde voldelige foreninger og organisationer

(Google Maps)

Dansk direktør Mchangama ”glemmer” at nævne regler, der beskytter danskerne og vores demokrati.

 

Direktør i Justitia, Jacob Mchangama, har udtalt, at det vil være mod Grundloven at forbyde en religion, da Danmark har religionsfrihed.

 

Mchangama er direktør i ”tænketanken” Justitia, der er stiftet i 2014. Justitia benævner sig selv som den første uafhængige, juridisk tænketank. Tænketanken Justitia har som formål

  • at styrke fokus på og respekten for grundlæggende retsstatsprincipper og
  • frihedsrettigheder i offentligheden, blandt myndigheder, eksperter og beslutningstagere i Danmark såvel som internationalt.

 

Mchangama glemmer imidlertid at nævne andre vigtige regler, som netop beskytter vores retsstat og dermed vores frihedsrettigheder. Det er helt KLART imod det formål, som tænketanken Justitia angiveligt har om at styrke focus og respekt for grundlæggende retsstatsprincipper og frihedsrettigheder. Mchangama bekender kulør.

 

For eksempel glemmer Mchangama at nævne de rettigheder, som beskytter demokratiet for eksempel:

 

Foreninger, der virker ved eller søger at opnå deres mål ved vold

Grundlovens § 78, stk. 2: Foreninger, der virker ved eller søger at nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom.

 

Det er denne regel, som anklagemyndigheden gennem mange år har overvejet at anvende for at forbyde Hitz but Tahrir.

 

Godkendelse af trossamfund

En anden regel, som skal beskytte Danmark mod ulovlige organisationer i Danmark, er ”Lov om trossamfund uden for folkekirken”. Efter denne lov skal trossamfund, som skal godkendes i Danmark fx have et lovligt formål. Når et trossamfund skal godkendes, skal trossamfundet oplyse almindelige praktikker i religionen. Følgende tilfældige nævnte passager fra en såkaldt hellig bog må anses som ikke lovlige i Danmark og burde derfor have betydet, at et trossamfund ikke blev godkendt:

  • Anprisning af afhugning af hoveder på vantro
  • Anprisning af drab af jøder, homoseksuelle og vantro
  • Hvis en muslim forlader islam skal han dræbes (det er imod Grundloven om religionsfrihed)
  • Sharialov (det erindres, at undersøgelser viser, at i Danmark er der 77 % af muslimerne, der mener sharia skal gå forud for dansk ret. Der henvises til Wilkes undersøgelse af 700 adspurgte muslimer, gengivet i Kristeligt Dagblad 2015). 77 % herboende muslimer ønsker dermed et kalifat og at fjerne demokratiet.
  • Ægteskabsbrud straffes med meget strenge straffe fx æresdrab (og disse regler er en del af sharia-reglerne)

 

Der kan mange steder på internettet findes citater fra Koranen. Det bemærkes, at de sidste og barske dele af Koranen har forrang fremfor de andre dele af Koranen fx indledningen som er rimelig harmløs og som efter sigende er skrevet før Mohammed blev hærfører.

 

Læs også
Islam og Grundloven

Store dele af Koranen må anses som ulovlige. Der henvises til dommen mod HitB-ut Tahrir, der sagde, at Hizb-Ut-Tahrir ikke måtte uddele pamflets, hvori Koranens bestemmelse om, at jøder skal dræbes, var gengivet.  Den dom viser, at Koranen ikke er i overensstemmelse med reglerne i Danmark, men alligevel har Kirkeministeriet tilladt, at Islam anerkendes som et trossamfund. Dette trods loven om godkendelse af trossamfund siger, at et trossamfund skal have lovlige formål.

 

Scientology er fx ikke anerkendt som en religion i Danmark og kan derfor fx ikke opnå skattefrihed og ret at vie folk.

 

En tilbagetrækning af godkendelse af en religion fra Kirkeministeriets side ville dermed være tilstrækkeligt til, at den danske stat ikke behøver at føre en sag om det grundlovsstridige i at en såkaldt religion ikke længere ville være anerkendt som en religion i Danmark.

 

Link til artiklen, hvor Mchangama klart viser, at det ikke er demokratiet, som Mchangama vil beskytte:

 

Mchangama var også i Deadline den 28. april 2019, hvor han bekæmpede demokratiet ved at undlade at oplyse om de regler, der beskytter demokratiet mod voldelige, ulovlige organisationer.

 

Helle Andersen er jurist

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…