Der skulle spares på konsulenter: Nu har Mette Frederiksens regering ansat rådgivere for et tocifret millionbeløb

Mette Frederiksen (Foto: Privat)

Under valgkampen kørte Mette Frederiksen (S) hårdt frem med, at det offentlige skal spare på udgifterne til konsulenter.

 

Et beløb på tre milliarder kroner, der kunne spares, blev flere gange nævnt.

 

Nu har Mette Frederiksen selv dannet regering, og der er i den forbindelse ikke blevet sparet på pengene, når det gælder om ansættelser af såkaldt særlig rådgivere til regeringens ministre.

 

Altså ud over de embedsmænd, der i forvejen arbejder i de forskellige ministerier.

 

For tyve millioner kroner særlige rådgivere

I regeringens i alt tyve forskellige ministerier har hver af ministrene fået ansat særlige rådgivere til en samlet årlig hyre på næsten tyve millioner kroner årligt. Eller helt præcist 19.474.385 kroner.

 

Nogle ministre er blevet beriget med flere rådgivere, medens andre må nøjes med én, fremgår det af en oversigt fra Moderniseringsstyrelsen.

 

Netop fordelingen af særlige rådgivere og deres aflønning illustrerer regeringens prioriteter.

 

Således er Kirkeministeriet som det eneste ministerium ikke en eneste særlig rådgiver.

 

En opgørelse, som Den Korte Avis har foretaget, viser, at halvdelen af ministrenes særlige rådgivere, eller i alt elleve, alle er tidligere ansatte i det socialdemokratiske partiapparat.

 

”Når det regner på præsten, drypper det på degnen,” som vi siger på dansk.

 

Mette Frederiksen ligger i førerfeltet med tre særlige rådgivere

I Statsministeriet har Mette Frederiksen ansat ikke færre en tre forskellige såkaldt særlige rådgivere til en samlet årlig løn på 3,4 millioner kroner.

 

Her er den garanteret ufrivilligt berømte Martin Rossen ud over at være særlig rådgiver også ansat som stabschef til en årlig hyre på 1.229.578.

 

Inden ansættelsen i Statsministeriet kommer han fra en lignende stilling som stabschef i Socialdemokratiet.

 

De to øvrige særlige rådgivere kommer ligeledes fra stillinger i Socialdemokratiets partiapparat.

 

Nicolai Wammen med to særlige rådgivere

Det er kun i statsministeriet, at de særlige rådgivere hver især har en årsløn på over én million kroner.

 

I Finansministeriet har Nicolai Wammen to særlige rådgivere, der også begge kommer fra stillinger i det socialdemokratiske partiapparat.

 

Her ligger den årlige aflønning mellem 900.000 og én million kroner for hver af de to særlige rådgivere.

 

Regeringens øvrige ministerier har hver især kun én særlig rådgiver, men alt efter ministerium varierer lønningerne mellem 600.000 og 900.00 kroner årligt.

 

I alt fire ministerier ligger med aflønninger af særlige rådgivere i 900.000 kroners gruppen.

 

Udover Finansministeriet er der tale om Justitsministeriet, Skatteministeriet, samt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

 

Udenrigsminister Jeppe Kofod, Miljøministeriet med flere

I gruppen, hvor ministrenes særlige rådgivere får mellem 800.000 og 900.000 kroner i hyre om året, er der i alt fem ministerier.

 

Det er udenrigsminister Jeppe Kofod samt ministrene i Erhvervsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Social- og Indenrigsministeriet samt Sundheds- og Ældreministeriet, som alle har særlige rådgivere, der bliver aflønnet på det niveau,

 

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og de øvrige ministre

I alt ti af regeringens ministre har fået særlige rådgivere, der aflønnes mellem 700.000 og 800.000 kroner om året.

 

Her ligger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i midterfeltet med en aflønning på 738.378 kroner årligt til sin særlige rådgiver.

 

Der er tale om en tidligere politisk rådgiver i 3F’s industrigruppe.

 

Under valgkampen støttede 3F i Kastrup Peter Hummelgaard økonomisk med 12.000 kroner samt finansierede et af Peter Hummelgaards arrangementer under valgkampen med pølser, fadøl og sodavand.

 

Ud over Hummelgaards beskæftigelsesministerium ligger aflønningerne til ministres særlige rådgivere i Forsvarsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Kulturministeriet, Udviklingsministeriet samt Forsvarsministeriet i denne lønramme.

 

Dertil kommer Ministeriet for fødevarer, fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde samt Mattias Tesfayes Udlændinge- og Integrationsministerium med aflønninger på samme niveau til deres særlige rådgivere.

 

Børnenes statsminister har nedprioriteret børneområdet

Under valgkampen udnævnte statsminister Mette Frederiksen sig selv til også at være børnenes statsminister.

 

Som det fremgår af ovenstående, er det helt tydeligt, at lønniveauet for ministrenes særlige rådgivere er højest på de politikområder, regeringen prioriterer.

 

Så den med at være børnenes statsminister er åbenbart gået helt i glemmebogen.

 

Ud fra en vurdering af den særlige rådgivers løn, er børneområdet regeringens laveste prioritet med en årlig løn på 682.989 kroner til Børne- og Ungdomsminister Pernille Rosenkrantz-Theils særlige rådgiver.

 

I denne lønningsgruppe ligger også transportminister Benny Engelbrecht og boligminister Kaare Dybvads særlige rådgivere, der hver får 699.057 kroner årligt i løn.

 

En ny form for oversigt

Det er første gang, Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet en sådan oversigt over ministrenes særlig rådgivere

 

Styrelsen oplyser til Den Korte Avis, at man er i fuld gang med at lave en tilsvarende oversigt over den tidligere regerings særlige rådgivere.

 

Så vi ser frem til at få den til sammenligning.

 

Her kan du læse meget mere om ministrenes rådgivere:

https://modst.dk/media/35298/oplysninger-om-de-saerlige-raadgivere-september-2019-ver2.pdf

 

Læs her mere om Peter Hummelgaard og 3F her:

https://www.berlingske.dk/politik/peter-hummelgaard-bekraefter-oekonomisk-tilknytning-til-3f-kastrup-har

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…