Der blev stor uro i retten, da kravet lød: Seks mænd skal udvises – de er til fare for Danmark

Retten i Roskilde

Indvandrere bryder sig ikke om fængsel. Men der er næppe noget, de frygter så meget som en udvisning.

 

Det fik tilhørerne en fornemmelse af i Retten i Roskilde, da anklageren tog ordet. Hun krævede, at retten dømte seks af de tiltalte til udvisning.

 

Det udløste stor uro i ressalen, skriver sn.dk.

 

Anklageren, Anja Lund Liin, henviste til de stramninger Folketinget har vedtaget. Reglerne betyder, at udlændinge, der ikke har familie, skal udvises, hvis de får ét års fængsel. Hvis de har familie er det ud efter to års fængsel. Hun sagde ifølge avisen:

 

“Lovgivningsmagten mener, at udlændinge uden egen familie som får et års fængsel eller derover, skal udvises, hvis de bare har et minimum af tilknytning til oprindelseslandet. Det skal også ske med udlændinge, som har børn, hvis de idømmes to års fængsel. Der er ikke skyggen af tvivl om, at de seks, som det er relevant for i vores sag, også skal udvises af Danmark.”

 

Anklageren henviste til tidligere domme, der kan være relevant. Og her pegede hun på Højesterets dom om udvisning af den øverste leder af Loyal to Familia, den 32-årige Shuaib Khan, der blev udvist til Pakistan.

 

“Shuaib Khan viste ingen vilje til at integrere sig i det danske samfund. Han var leder af LTF, en bandegruppering, der er kendt for grov, personfarlig kriminalitet. Der er grund til at antage, at han også fremover vil begå grov personfarlig kriminalitet. Der lagte Højesteret vægt på hensynet til at beskytte samfundet,” sagde Anja Lund Liin.

 

Der falder dom den 4. april.

 

Loven blev strammet

Anklagerens krav bunder i en lovændring fra december 2017.

 

“Indtil december 2017 blev der afsagt ret få udvisningsdomme i Danmark. Der skulle meget alvorlig kriminalitet til, før at der skete en udvisning. Men i efteråret 2017 skete der noget. Menneskerettighedsdomstolen udgav to rapporter, der sagde, at man kunne udvise betydelig flere udlændinge, uden at Danmark overtrådte menneskerettighedskonventionen. Det betød, at man fra den danske lovgivningsmyndighed kunne komme med en ny vejledning til, hvornår der fra domstolene kunne ske udvisninger”, sagde Anja Lund Liin ifølge sn.dk

 

De bemærkninger retter sig mod kriminelle, der er født her eller kommet hertil som børn, forklarede hun.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…