Danmark under forandring: Befolkningens sammensætning ændrer sig hastigt, viser tal fra Finansministeriet

Arkivfoto: Steen Raaschou

Finansministeriet har beregnet, at der I 2018 er i alt 784.000 indvandrere og efterkommere i Danmark svarende til omkring 14 pct. af den samlede befolkning. Dette tal svarer ikke til et svar på et folketingsspørgsmål, der opgjorde andelen af indvandrere til 929.666 personer (link til folketingsspørgsmålet nedenfor).

 

I Finansministeriets befolkningsfremskrivning vil antallet af indvandrere stige til 1.475.000 personer i 2080 svarende til ca. 22 pct. af den samlede befolkning. Denne fremskrivning er baseret på faktuelt forkerte tal, da Finansministeriet regner med indvandring på 4000 – 6000 indvandrere pr år, men det reelle indvandringstal  i 2018 er ca 10.000 dvs næsten dobbelt så mange. 

 

 

Der er cirka en million udlændinge i Danmark

Det fremgår af Danmark Statistiks opgørelse, at der pr. 1. januar 2018 var 929.666 personer, hvor personen selv eller en af personens forældre har eller har haft udenlandsk statsborgerskab.

 

Se opgørelsen her.

 

 

Finansministeriet om ikke vestlig indvandring

 

Finansministeriet skriver på sin hjemmeside:

 

Ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere indebærer en varig udgift på de offentlige finanser på 33 mia. kr. pr. år (målt i 2018-niveau). Til sammenligning indebærer vestlige indvandrere og deres efterkommere en varig nettoindtægt på 14 mia. kr. pr. år”. 

 

OBS: Finansministeriet regner ikke indvandrere fra Tyrkiet som ikke-vestlige indvandrere og rapporten om udgiften til ikke-vestlig indvandring medregner ikke udgift til fængselsvæsen, retssystemet, politiudgifter, tryghedskabende foranstaltninger fx klodser ved alle gå-gader og indhegning af havne, og 24/7 bevogtning af debattører, tegnere og den jødiske synagoge og jødiske skole, beskyttelsesrum hjemme hos debattører og tegnere mmm.

 

Finansministeriet oplyser desuden om ikke vestlig indvandring:

 

Fremadrettet forventes den årlige nettoindvandring fra vestlige og ikke-vestlige lande at udgøre henholdsvis ca. 4.000 og 6.000 personer, hvilket er lavt i forhold til de seneste årtier. En nettoindvandring i denne størrelsesorden afspejler derfor en stram indvandringspolitik, og at indvandringen fra især Østeuropa aftager. I 2018 er der i alt 784.000 indvandrere og efterkommere i Danmark svarende til omkring 14 pct. af den samlede befolkning. I befolkningsfremskrivningen vil dette stige til 1.475.000 personer i 2080 svarende til ca. 22 pct. af den samlede befolkning”.

 

Finansministeriet oplyser her tallet;  ”mellem 4-6.000 indvandrere pr år”, men det tal er ikke svarende til de øvrige FAKTUELLE tal i dette indlæg. Tallene der modsiger Finansministeriets tal stammer fra Udlændingeministeriet og Flygtningenævnet, ser viser en tilgang på ca. 10.000 indvandrere pr år til Danmark ) og det er uden de kvoteflygtninge, som regeringen nu vil til at tage, er medregnet. Se nedenfor, hvor der fx i 2017 er 7.000 familiesammenføringer og i 2017 var der 4.600 spontane asylansøgere dvs samlet 11.600 indvandrere. I 2018 var der 3.500 asylansøgere og 6300 familiesammenføringer dvs samlet ca. 10.000 indvandrere.

 

Det er dermed næsten dobbelt så mange indvandrere som Finansministeriet oplyser. Det har dermed også betydning for fremskrivningen vedr. andelen af indvandrere i 2080, som Finansministeriet beregner til 22 % i 2080.

 

Link her til Finansministeriets forudsigelse i maj 2018 om den varige udgift til ikke vestlig indvandring på ca 33 milliarder PR. ÅR og befolkningsfremskrivning år 2080:   

 

 

Tal fra Udlændingestyrelsen:

 

Udlændingestyrelsen giver administrativt ca 5- 6.000 FAMILIESAMMENFØRINGER pr år i Danmark, som sker via Udlændingestyrelsen ( se link til Udlændingestyrelsens opgørelse:   Tal på udlændingeområdet pr. 31.05.2019 – Nyidanmark.dk). 

 

Der var i 2014 ca. 12.000 familiesammenføringer og i 

2015 ca 16.000 familiesammenføringer og i

2016 ca 9.000 familiesammenføringer

2017 ca 7.000 familiesammenføringer

2018 ca. 6.300 familiesammenføringer. 

 

Det betyder, at der er I ALT ET ANTAL INDVANDRERE SVARENDE TIL INDBYGGERTALLET i RANDERS BY bare i perioden 2014 – 2019. Helt mod danskernes ønsker.

 

 

Tal fra Flygtningenævnet

 

Tallene er fra Flygtningenævnets Årsberetning for 2018, der er udkommet i juli 2019:

 

Det fremgår blandt andet af beretningen, at Flygtningenævnet i :

  • I 2016 modtog 2.600 spontane asylsager og inddragelses-/nægtelse af forlængelsessager og 
  • i 2017 modtog 4.600 spontane asylsager og inddragelses-/nægtelse af forlængelsessager, hvilket var væsentligt flere end de foregående år. 

 

Det medførte, at antallet af verserende sager steg, så det, da det var højest i september 2017, lå på omkring 3.400 sager. 

 

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er i 2018 steget til 348 og 328 dage (asyl og inddragelse/nægtelse af forlængelse) det vil sige næsten et år

 

De største grupper af spontane asylansøgere i 2018 har været statsborgere fra Afghanistan og Iran, statsløse, statsborgere fra Irak samt personer af ukendt nationalitet, hvoraf hovedparten har oplyst at være statsløse fra Kuwait.

 

Opsummering

Når tallene for familiesammenføringer og asyl-ansøger-tallene lægges sammen ses, at der er en voldsom årlig tilstrømning af udlændinge (fortrinsvis ikke-vestlig indvandring) langt over Finansministeriets fremskrivning, der baserer sig på forkerte tal. 

 

Befolkningsudskiftningen fortsætter. På bare 5 år kommer der lige så mange udlændinge til Danmark, som indbyggertallet i en provinsby som Randers og rigtig mange kommer aldrig i arbejde (note 1, se link).

 

Desværre har beskæftigelsen af indvandrere intet med integration at gøre, da 2. generationsindvandrere er mere religiøse end 1. generationsindvandrere (se link til undersøgelsen nedenfor note 2).

 

Årsagen til, at et folk har en national-stat er, at national-staten skal passe på sit folk. Men nationalstaten beskytter ikke danskerne. Skiftende regeringer udskifter befolkningen og tror at multikulturalisme er vejen frem og arbejder direkte mod danskernes ønske om, at der ikke skal flere indvandrere ( note 3, se link: danskerne ønsker ikke flere indvandrere fra muslimske lande). Det har intet med demokrati at gøre.

 

Danskerne må bare betale de uhyre massive udgifter til udlændinge, der har ret til bolig, underhold, lægehjælp og tandlæge (som danskerne ikke engang har ret til) og retssikkerhed og prøvelse af dyre udlændingenævns-sager og Flygtningenævns-sager, der koster ca. 50 millioner pr sag, hvis de prøves i alle instanser. Danskerne må selv betale deres udgifter til advokat og retsafgifter, hvis de skal opnå retfærdighed ved domstolene. Note 4: link til udgiften til tandlæge for indvandrere.

 

Når slavehæren er travlt beskæftiget fra kl. 5 morgen til kl 19 om aftenen med at forsørge de indvandrede, så har de ikke så meget kraft til at modstå overtagelsen. Det som foregår er udemokratisk og direkte imod befolkningens ønske, fordi 2 uf af 3 danskere ikke ønsker indvandring fra muslimske lande (se note 3). 

 

Det er en besudling af tidligere slægters arbejde, som har knoklet i generationer – og det bortgives nu til indvandrere, der ikke ønsker vores samfund og kultur og som ikke har løftet en finger for Danmark – og mange af de indvandrere kommer aldrig til at løfte en finger – bare fordi de kan lade være/ikke har evnerne og det kræver faktisk hårdt arbejde hver dag, stress og jag og blodpropper og ussel levevis i et lommepengesamfund med verdens højeste skat, hvor det ofte ikke kan betale sig at være på arbejdsmarkedet ift sociale ordninger, der også betaler vuggestue, børnehave, boligsikring og meget mere.  

 

Link til undersøgelser mv :

Note 1: vedr beskæftigelsen for 25-64 årige mandlige indvandrere 2016: 58 %

Beskæftigelsesfrekvensen blandt 25-64 årige kvindelige indvandrere med ikke vestlig baggrund er 47 %.

Ifølge Danmarks Statistik er erhvervsfrekvensen for alle danskere: der kun 4, 8 % af arbejdsstyrken i alderen 15-74 år er ledige.

Note 2: Desværre har beskæftigelsen intet med integration at gøre, da 2. generationsindvandrere er mere religiøse end 1. generationsindvandrere. 

Note 3 : 2 ud af 3 danskere ønsker at begrænse indvandring fra muslimske lande.

Note 4:  De samlede udgifter til tandbehandling af asylansøgere i 2016 var over 20 millioner kroner. 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…