Den grønne omstilling sker på en måde, der er ødelæggende for biodiversitet, natur og klima!

Colourbox

Året 2019 bliver måske endnu varmere end 2018, som var det varmeste, vi har målt. Tørken ramte Danmark, og udledningen af CO2 steg i stedet for at falde. Vi er alle ansvarlige og skal vælge de rigtige løsninger for klimaet, og man skal være åben for alle energiteknologier – også atomkraft.

 

I Tyskland er der stor opbakning for det grønne, men der er også kritik af de naturødelæggelser, som vindmøller skaber for miljøet – og da en vindmølle har en levetid på ca. 25 år, vil der blive en del skrot at behandle. De mange vindmøller dræber milliarder af insekter – i Tyskland ca. 1.200 tons årligt (World News 31.5.19), hvilket ikke blot går ud over fødevareproduktionen pga. manglende bestøvning men også fjerner fuglenes føde, så de dør, hvis de da ikke dræbes af vindmøllerne. Insekter er en vigtig del af fødekæden, så biodiversiteten er i fare, men Danmark fortsætter med udbygning af vindmøller endda med brug af træ som backup, hvilket er 150% værre end kul.

 

Tyskland lukker sine atomkraftværker og åbner i stedet brunkulminer. Der ryddes skove og bruges ressourcer af sjældne jordarter til vindturbiner, batterier, computere, militærudstyr, TV og andet avanceret elektronik. Industrien klager over mangel på arbejdskraft, og bygning af endnu flere vindmøller vil bruge flere end de ca. 50.000 personer, der er knyttet til vindindustrien i dag.

 

Ved valget til folketinget den 5. juni bør danskerne vælge de politikere, som vil gøre det, der er bedst for klimaet. Der har været stor deltagelse ved EP valget 26. maj både i Danmark og i resten af EU, hvor klimaet har haft 1. prioritet. Overalt er befolkninger – med rette – optaget af klodens tilstand, og det virkede uklogt, at Pia Kjærsgaard kaldte folk for klimatosser. DF fik et dårligt valg, og formand Christian Thulesen Dahl har prøvet at mane den morsomme bemærkning til jorden og siger, at DF er interesseret i klimaet men mere på et globalt plan og ved hjælp af nye teknologier.

 

SF fik næsten fordoblet sin opbakning, og Pia Olsen Dyhr har ført en dygtig valgkamp, men det plettede på regnskabet, at Karsten Hønge svigter sine vælgere og kun har stået til rådighed for at skaffe SF et godt valg, hvilket kan skade både partiet og Karsten Hønge ved det kommende folketingsvalg. ‘Ikke mere pis’ stod der på hans valgplakat – men han tog virkelig pis på folk.

 

Margrete Auken har siden 1980 sammen med broderen Svend Auken været en stærk modstander af atomkraft – og været med til at påvirke loven i 1985 om ikke at have atomkraft i Danmark, hvilket har øget den globale opvarmning med mere kul, olie og gas gennem mange år samt forurenet atmosfæren, så vi i dag står med et kæmpeproblem. Desuden er millioner af mennesker døde pga. luftforureningen. Danmark valgte ikke at følge i Niels Bohrs fodspor med udvikling af atomkraft til fredelige formål. Vi gik i Tvinds fodspor med statsstøttet vindmølleindustri, og i dag leverer vind kun ca. 7% af al dansk energi – og leverer globalt kun ca. 4% af verdens elektricitet (NY Times).

 

I udlandet er man klar over problemet med skovrydning, men i Danmark tror man bare, at der kan plantes tilsvarende mængde træer. Man vil dog forbyde private brændeovne, fordi de sviner, mens man giver støtte til de store brændeovne/kraftværker, der brænder millioner af tons træ. Margrete Auken var først en ihærdig modstander af EU – og er nu en brændende fortaler, så måske vil hun en dag agitere for atomkraft, hvis og når hun sætter sig ind i fakta om de nye generationer af reaktorer. I et moderne energimiks bør atomkraft inkluderes, hvis man skal stoppe den globale opvarmning. Finland, Sverige og Frankrig har med deres atomkraft billigere energi og mindre udledning af CO2.

 

Jeg og mange andre vil gerne stemme på et parti, der går ind for forskning og udvikling af atomkraft, men kun Pernille Vermund fra Nye Borgerlige går ind for kernekraft. De andre partier lurepasser måske pga. valget, men hvis folk kendte konsekvenserne ved ikke at inkludere atomkraft, ville flere nok gå ind for det – men foreløbig er det næsten et tabu i Danmark.

 

I en krisetid bør alle stå sammen og især, når det gælder vore børnebørns fremtid. Et forkert valg kan øge den globale opvarmning ved bl.a. rydning af skove til biomasse.

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…