De vil ikke lære dansk, og de vil heller ikke betale gebyr for tolkebistand: Indvandrere skylder millioner alene til Region Syd

Modelfoto: Privat

De vil ikke lære dansk, og de vil heller ikke betale gebyr for tolkebistand: Indvandrere skylder millioner alene til Region Syd

 

Poul Erik Andersen

 

Siden den 1. juli 2018 har indvandrere med mindst tre års bopæl i Danmark selv skullet betale en del af tolkeudgifterne, når de opsøger sundhedsvæsenet.

 

Begrundelsen for ordningen, der blev indført på initiativ af Dansk Folkeparti, er den enkle, at når indvandrere har boet i Danmark i tre år, bør de som et rimeligt krav være i stand til at tale dansk.

 

Men de nægter at betale, og skylder alene Region Syd lidt over to og en halv million kroner i gebyrer til tolkebistand.

 

Det er tale om penge, som regionen i første omgang lægger ud og derpå sender regningen til de indvandrere, som ikke vil lære dansk.

 

Peter Skaarup: Det skal der rettes op på – Venstre er enig

Det er som nævnt Dansk Folkeparti, der i sin tid fik gennemført ordningen, og her fastholder partiets gruppeformand og retsordfører, Peter Skaarup, at ordningen skal fastholdes.

 

”Der må rettes op på det, og det skal ikke ske ved at gøre det gratis,” understreger Peter Skaarup til Den Korte Avis og fortsætter:

 

” At indvandrere, der har nægtet at lære sig dansk, undlader at betale for den tolkning, som det danske samfund generøst stiller til rådighed for dem, det er simpelthen ikke i orden.”

 

Heller ikke hos Venstre er man indstillet på at afskaffe ordningen.

 

”Det er helt rimeligt, at folk der lige er kommet herop og ikke kan sproget, får betalt deres udgifter til tolkning,” siger Venstres integrationsordfører, Mads Fuglede, til Den Korte Avis, men understreger derpå:

 

”Til gengæld er det under al kritik, at indvandrere, der har været her i mindst tre år, ikke vil betale for tolkning. Det skal der ryddes op i.”

 

Mads Fuglede tilføjer, at:

 

”Når man har været her i tre år eller mere og endnu ikke har villet lære sproget, så er det helt fair, at man selv skal betale de udgifter, der er forbundet med den manglende vilje til at lære dansk.”

 

Men regerings røde støttepartier vil afskaffe ordningen

Medens Venstre og Dansk Folkeparti således står fast på, at ordningen er kommet for at blive, samt at pengene skal kradses ind, har man den stik modsatte holdning hos regeringens røde støttepartier.

 

Her mener både Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten samt De Radikale, at betalingen skal afskaffes, og de vil nu lægge pres på sundhedsminister Magnus Heunicke (S), skriver DR.

 

Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, skal på mandag mødes med sundhedsminister Magnus Heunicke, og her vil han tage sagen op.

 

”Nu har ordningen kørt i et år, og det er et oplagt tidspunkt at se på, om det har fungeret så dårligt, som forventet. Det er vores indtryk, at det har det. At afskaffe tolkegebyret vil være i overensstemmelse med de ting, der står i det forståelsespapir, vi blev enige med regeringen om,” siger Peder Hvelplund ifølge DR.

 

Det kommer hverken Enhedslistens ordfører eller de øvrige støttepartier dog ikke langt med.

 

Sundhedsminister Magnus Heuricke siger i en kort kommentar til DR TV, at regeringen ikke har planer om at afskaffe ordningen.

 

Har haft udgifter på tre millioner – men har kun fået 300.000 hjem

Siden ordningen som nævnt trådte i kraft den 1. juli i år, har Region Syd betalt knap tre millioner kroner for tolkning i sundhedsvæsenet for indvandrere, der har været her i tre år eller mere, skriver DR.

 

På nuværende tidspunkt har regionen i den periode sendt næsten 11.000 fakturaer ud til de pågældende patienter, men har fået blot 300.000 kroner retur.

 

Ordningen har ifølge regionrådsformand Stephanie Lose indtil videre kostet regionen 1,8 millioner kroner alene i administrationsudgifter.

 

Heri indgår også personaleforbrug til forhandlinger med indvandrerne om afdragsordninger.

 

Indvandrerne er begyndt at betale tolke sort under bordet

For at undgå at betale gebyr for tolkning er indvandrerne nu begyndt at betale tolke og andre under bordet, når de har kontakt med sundhedsvæsenet.

 

Således har overlæge på indvandrerklinik på Odense Universitetshospital, Morten Sodermann, oplevet, at patienter nogle gange begyndt at betale venner og slægtninge og nogle gange også tolke under bordet, når de har kontakt med sundhedsvæsenet.

 

”Det begynder at blive uforsvarligt, fordi man ikke aner, hvem det er, der er med, og hvem man deler ofte følsomme informationer med. Vi har patienter, der undlader at søge læge, og vi har underretninger om, at patienter aflyser operationer på grund af gebyret,” siger Morten Sodermann til DR.

 

Gebyrerne varierer alt efter karakteren af kontakt

Der er ikke tale om et fast gebyr, som de indvandrere der efter tre år i Danmark skal betale, hvis de ikke har villet lære dansk.

 

Gebyrernes størrelse varierer alt efter hvilken form for kontakt med sundhedsvæsenet, der er tale om.

 

Af ”Bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven” fremgår det således, at:

 

Der opkræves gebyr for hver indlæggelse på sygehus, hvert ambulant besøg på sygehus og hver konsultation hos alment praktiserende læge og praktiserende speciallæge, hvor der benyttes tolk, efter følgende takster:

1) Video-/teletolkning ved ambulant besøg på sygehus, konsultation hos alment praktiserende læge og praktiserende speciallæge: 191 kr.

2) Fremmødetolkning ved ambulant besøg på sygehus, konsultation hos alment praktiserende læge og praktiserende speciallæge: 334 kr.

3) Video-/teletolkning ved indlæggelse på sygehus: 957 kr.

4) Fremmødetolkning ved indlæggelse på sygehus: 1.675 kr.

 

Det er dog alle, der skal betale gebyr

Der findes en række undtagelser for gebyrpligten uanset længden af ophold i Danmark.

 

Således er indvandrer, som på grund af dokumenteret sygdom eller forskellige former for handicaps ikke har været i stand til at lære dansk, fritaget for at betale gebyr for tolkning.

 

Ligeledes skal folk fra Færøerne og Grønland heller ikke betale gebyr, og det samme gælder for det tyske mindretal i Sønderjylland.

 

Læs også:

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/patienter-betaler-ikke-tolkegebyr-region-syddanmark-har-ubetalte-regninger

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202255

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…