Danske skatteydere betaler dyr uddannelse af flygtninge – men næsten halvdelen springer fra eller møder aldrig op

foto: Privat

Regeringen ville uddanne flygtninge til jobs – men næsten halvdelen af de tilmeldte sprang fra eller mødte ikke op

De flygtninge, der kommer til Danmark, er stort set åbenbart ikke interesserede i at lære hverken det danske sprog eller at komme i arbejde.

 

Regeringen lagde ellers i 2016 ud med en højt opreklameret metode, der ved en kombination af virksomhedspraktik og danskundervisning skulle kvalificere flygtninge til at komme ud på arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende.

 

Der er tale om den såkaldte Integrationsgrunduddannelse eller IGU’en, som den omtales, og den blev mere eller mindre præsenteret som den store åbenbaring.

 

Uddannelsen varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med en uddannelsesgodtgørelse, der svarer til integrationsydelsen.

 

Den henvender sig til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i alderen 18-40 år, der har folkeregisteradresse i Danmark og har haft det i mindre end fem år.

 

Forsøgte at skjule frafald

Uddannelsen er gennemført som følge af en såkaldt trepartaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

 

Her var man i juli 2018 ovenud begejstrede over, at næsten 1.900 flygtninge og familiesammenførte var tilmeldt et integrationsforløb i perioden juli 2016 – juli 2018.

 

Men nu viser det sig imidlertid, at det er sminkede tal, fremgår det af en opgørelse, Altinget.dk har indhentet fra Udlændinge – og Integrationsministeriet.

 

Af opgørelsen fremgår det således, at 37 procent af de oprettede IGU-forløb blev afbrudt før tid, medens otte procent af de tilmeldte flygtninge aldrig dukkede op.

 

Det har ikke været muligt for Altinget.dk at få en kommentar fra udlændinge- og integrationsminiser Inger Støjberg, men Venstres integrationsordfører, Mads Fuglede, siger blandt andet til Altinget. Dk, at man:

 

”Ikke skal forvente at få succesrater, hvor der ikke falder en vis andel fra. Især når man har med folk at gøre, som har en meget anderledes kulturel og erhvervsmæssig baggrund, så er det vanskeligt at få alle forløb til at sidde lige i skabet,” lyder det altså fra Mads Fuglede.

 

Men kun en brøkdel af flygtningene er tilmeldt

Ordningen, der er frivillig, omfatter som nævnt flygtninge og familiesammenførte i alderen 18 – 40 år, og som har haft folkeregisteradresse i Danmark i mindre end fem år.

 

Det vil sige flygtninge og familiesammenførte hustruer, som er kommet til Danmark i løbet af 2012.

 

Imidlertid begynder Danmarks Statistik først i 2014 at oplyse alderen på de flygtninge og familiesammenførte, der får opholdstilladelse i Danmark.

 

Dertil kommer, at man kun oplyser alder med fem-års intervaller, og det betyder, at redaktionen har været nødt til at tage udgangspunkt i 2014 samt sætte aldersperioden til 20 – 39 år.

 

I perioden 2014 – 2017 fik i alt 14.815 flygtninge og 4.205 familiesammenførte i den pågældende alder opholdstillade.

 

Det svarer som absolut minimum til i alt 19.080 flygtninge og familiesammenførte, der skulle være omfattet af IGU-ordningen, men hvor som nævnt kun 1.900 oprindeligt havde tilmeldt sig, og hvor lidt under halvdelen er sprunget fra under forløbet eller blot blevet væk.

 

Succeen er mildest talt svær at få øje på.

 

Læs mere her på altinget.dk:

https://www.altinget.dk/artikel/bag-om-loekkes-integrations-succes-hver-fjerde-igu-forloeb-ender-som-fiasko

 

Antal flygtninge finder du her:

http://www.statistikbanken.dk/10026 (Tabelkode: VAN77KA)

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…