Danske kvinder føder stadigt færre børn – på verdensplan vil muslimske børnefødsler overstige de kristne i 2035, viser stor undersøgelse

Parallelsamfund i Toveshøj ved Aarhus (Arkivfoto: Privat)

Danske kvinders fødselstal rasler ned samtidig med, at ikke-vestlige kvinder føder flere og flere børn.

 

Alene i perioden 2007 til 2018 faldt antallet af børn født af danske kvinde med næsten otte tusinde, medens antallet af børn født af ikke-vestlige kvinder i samme periode steg med næsten tre tusinde.

 

Danske børn bliver færre og færre

I 2007 fødte danske kvinder små 55.500 børn og stod dermed for 86,5 procent af børnefødslerne i Danmark

 

Samme år fødte ikke-vestlige kvinder små 6.500 børn og stod dermed for 10,0 procent af samtlige nyfødte.

 

I 2018 faldt danske kvinders fødselstal til 47.800, og deres andel af nyfødte børn faldt til 77,8 procent.

 

Til gengæld steg ikke-vestlige kvinders fødselstal i 2018 til næsten 9.400 børn, og de stod dermed for 15,3 procent af samtlige nyfødte.

 

Alene tyrkerne og syrerne fødte i 2018 tilsammen lidt over 2.000 børn, medens eksempelvis somalierne bidrog med næsten fire hundrede.

 

Muslimer udgør en stor del af befolkningstilvæksten

Ifølge religionsforsker ved Københavns Universitet, lektor Brian Arly Jacobsen er der i øjeblikket 320.000 muslimer i Danmark, hvor de nu udgør 5,5 procent af befolkningen.

 

Det er en stigning på 36.000 i forhold til 2016, hvor der ifølge Brian Arly Jacobsen var 284.000 nuslimer i Danmark.

 

I samme periode steg befolkningstallet i Danmark med små hundrede tusinde indbyggere fra 5,7 millioner den 1. januar 2016 til i alt 5,8 millioner den 1. januar 2019.

 

Mere end en tredjedel af befolkningstilvæksten i Danmark i den nævnte periode er således baseret på muslimer, idet en del af dem eller i alt små 12.000 dog er flygtninge, der har fået asyl i samme periode.

 

Men disse flygtninge får jo også børn.

 

I 2007 blev der således født i alt 78 børn af syrisk oprindelse i Danmark, men det antal er steget kraftigt siden, og løb alene I 2018 op hele 1.161 nyfødte børn af syrisk oprindelse.

 

På verdensplan går det endnu hurtigere

I en befolkningsfremskrivning forudser det anerkendte Pew Research Center i 2017, at muslimer vil blive verdens hurtigst voksende befolkningsgruppe.

 

Og det hænger naturligt sammen med fødselstallene, hvor kristne kvinders fødselstal er stagnerende, medens det modsatte i høj grad gør sig gældende for muslimske kvinder.

 

Fremskrivningen dækker perioden 2015 – 2060, hvor den kristne befolkning globalt i 2015 var på 2,3 milliarder og den muslimske på 1,8 milliarder.

 

Således blev der i 2015 født anslået 223 millioner kristne børn og 213 millioner muslimske, men den kurve knækker i fremskrivningen, der er den seneste af sin art, allerede i 2035.

 

Her bliver det anslået, at antallet af muslimske børnefødsler vil nå op på 225 millioner mod 224 millioner kristne fødte.

 

Og når vi når frem til 2060 vil der blive født 232 millioner muslimske børn mod blot 226 millioner kristne.

 

Over en milliard flere muslimer i 2060

Som det fremgår af skemaet, vil den muslimske andel af verdens befolkning stige fra 24,1 procent i 2015 til i alt 31,1 procent 2060.

 

Omvendt vil den kristne befolkningstilvækst på det nærmeste stagnere med en beskeden stigning fra 31,2 procent i 2015 til i alt 31,8 procent af verdens befolkning i 2060.

 

Med begrebet ”Unaffiliated” i skemaet menes ateister med flere, og de udgør i øvrigt en overraskende stor andel af verdens samlede befolkning.

 

Ligeledes er det værd at bemærke, at for alle andre religioner end kristendommen og islam er der tilbagegang over hele linjen.

 

 

Ifølge rapporten vil det især være i Europa, USA og Canada, der bliver færre kristne på grund af lave fødselsrater og ”en religiøs udskiftning,” som det formuleres.

 

Altså at der her bliver flere og flere muslimer i forhold til antallet af kristne.

 

Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning er ikke dækkende

Når Danmarks Statistik i sin befolkningsfremskrivning anslår, at der i Danmark vil være små 762.000 personer af ikke-vestlig oprindelse i Danmark i 2060, skal det tages med et vist gran salt.

 

Her vil de udgøre små 12 procent ud af en samlet befolkning på 6,5 millioner indbyggere.

 

Der er helt afgjort ingen tvivl om, at Danmarks Statistik rammer rigtigt ud fra de forudsætninger, man selv har opstillet.

 

Men der er blot den hage ved det, at en indvandrer i tredje generation med blot en forælder, der er født i Danmark og har dansk statsborgerskab, helt automatisk af Danmarks Statistik bliver rubriceret som værende af dansk oprindelse.

 

Somaliere og tyrkere bliver til etniske danskere

Den metode medfører at rigtigt mange ikke-vestlige personer frem til 2060 må være blevet registreret som etniske danskere, uanset om de er af somalisk eller tyrkisk oprindelse.

 

Derfor kan man ud fra en kulturel og religiøs vurdering ikke basere sig hundrede procent på fremskrivningerne.

 

Danmarks Statistik har tidligere over for Den Korte Avis understreget, at man ikke vil ændre sin beregningsmetode, og det betyder blandt andet, at antallet af personer med ikke-vestlig kultur og religion uden tvivl er højere, end Danmarks statistik oplyser i befolkningsfremskrivningerne.

 

Og det er dybt bekymrende.

 

Du kan læse hele den omfattende PEW-rapport her:

https://www.pewforum.org/2017/04/05/the-changing-global-religious-landscape/?utm_source=adaptivema

 

Læs også:

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/hvor-mange-muslimer-er-der-i-danmark

 

https://www.statistikbanken.dk/10017 (Tabelkode: FODIE)

 

https://www.statistikbanken.dk/10021 (Tabelkode: FRDK219)

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…