Dansk – og europæisk – energipolitik er til skade for klimaet!

For 10 år siden advarede en ven (skovfoged) i helsidesannoncer mod skovrydning og anbefalede at forbyde motorsave i regnskove. Han anklagede bl.a. det tyske stålfirma Stihl for deres effektive maskiner, hvilket fik firmaet til at anlægge sag mod min ven, der fik en bøde på 100.000 kr. Min ven protesterer ikke længere – han er død, som mange af verdens træer, men hans profeti om effektiv skovrydning holdt stik, hvilket er til stor skade for jordens klima!

 

I dag bruges millioner af træer i form af træpiller og flis kaldet biomasse som backup til sol- og vindkraft. Hver gang der opstilles en ny vindmølle – til havs eller på land – skal der være en stabil backup, da vind og sol er ustabile energiformer, og man nødig vil stå i den situation som Venezuela i dag, hvor strømmen pludselig bliver afbrudt. Nu er ledende videnskabsfolk i USA begyndt at råbe op, at flere og flere skove ryddes og brændes af som energi for netop at skabe forsyningssikkerhed.

 

Brug af biomasse gør klimakrisen værre, og træ er ikke et alternativ til fossile brændsler!
Man kalder biomasse for vedvarende og CO2 neutral for at kunne leve op til de vedtagne klimamål med 20% reduktion af CO2 udledning (1990-) inden 2020 samt øge brug af vedvarende energi med 20%. Energieffektiviteten skulle desuden forbedres med 20%!

 

I Danmark udgør biomasse ca. 74% af den samlede vedvarende energi. Biomasse har fået statsstøtte, da man mente, at den var CO2 neutral, men biomasse/træpiller og flis er ved afbrænding 150% værre end kul mht. CO2, og når træerne er væk, kan de ikke længere optage CO2. Det vil også være umuligt at plante et tilsvarende antal nye træer med den fart, de i dag bliver brændt!

 

I dag udgør biomasse ca. 60% af Europas vedvarende energi, og ifølge Euroactiv.com er der kommet klager fra Estland, Frankrig Irland, Rumænien, Slovakiet, Sverige og USA mod den europæiske union (4. marts 2019), hvor EU retten i Luxembourg skal tage stilling til, om brug af træ er med til at forværre udslippet af CO2. Hvis klagerne vinder, skal kun sol og vind anerkendes som vedvarende energi og dækker ikke mange procent af den totale energi. Til erstatning for biomasse vil man måske bruge gas som backup, men gas udleder også CO2 – omend ikke så meget som kul!

 

Australien udleder ca. 500 mio. ton CO2 årligt. Nu planlægger man at plante en milliard nye træer for at leve op til Parisaftalen fra 2015. Træerne vil i 2030 kunne fjerne ca. 18 mio. ton drivhusgasser årligt fra atmosfæren. Vi burde også plante flere træer i Danmark til gavn for miljø og klima!

 

Hvis ikke størstedelen af verdens energi fortsat skal komme fra kul, gas og olie, er det nødvendigt at bruge atomkraft for at sikre forsyningssikkerheden. Selv FN’s klimapanel IPCC mener, at atomkraft skal være en del af klimaløsningen, og den tidligere NASA-klimaforskningschef James Hansen kritiserer den grønne klimabevægelse for dens antinukleare synspunkter og mener ikke, at vi kan få nok CO2 fri strøm uden atomkraft og holde temperaturstigningen under 1,5 gr. C.

 

Den svenske kernekraftingeniør Staffan Qvist, der for nylig foreslog en dansk overtagelse af to lukningstruede reaktorer på Ringhals 1-2 nær Gøteborg, mener, at Angela Merkels beslutning om at udfase de tyske atomkraftværker fra 2022 måske er den mest ødelæggende beslutning, der er taget for klimaet – langt værre end præsident Donald Trumps opbakning til USA’s kulindustri!

 

Politikerne i Danmark og EU opfører sig dumt ved ikke at støtte den nukleare forskning. De danske politikere drømmer om ny teknologi for at bremse den globale opvarmning, men teknologien er der allerede! Tilsyneladende er politikerne mere bange for atomkraft end for en global opvarmning, og de lytter ikke til videnskabelige fagfolk – men mere til deres spindoktorer! Der er jo snart valg!

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…