Dansk Folkeparti kræver indrejseforbud for regeringsmedlemmer og diplomater fra lande, der nægter at tage mod egne statsborgere

Danmark vil alene i år give udviklingsbistand for i alt 385 millioner kroner, til seks lande, som nægter at tage afviste asylansøgere retur, hvis de tvangshjemsendes.

 

Det er Iran, Irak, Sudan, Congo, Syrien, Mayanmar.

 

Det skrev Den Korte Avis for to dage siden. Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, varslede i den forbindelse et initiativer fra Dansk Folkeparti.

 

Dansk Folkeparti vil blandt andet kræve en redegørelse fra ministeren for udviklingssamarbejde, Rasmus Prehn (S).

 

Desuden vil partiet tage initiativ til, at regeringen stopper hjælpen til de pågældende lande.

 

Men det stopper ikke her.

 

Vil sortliste i alt tolv udviklingslande

Som noget nyt vil Dansk Folkeparti nu sortliste samtlige lande, der nægter at tage egne statsborgere retur.

 

Det sker med et beslutningsforslag, som partiet med følgende ordlyd nu vil forsøge at få flertal for i Folketinget:

 

”Folketinget pålægger regeringen at søge tilslutning i kredsen af Schengenlande til, at schengenreglerne for visum til Danmark og resten af Schengenområdet ændres, så visum nægtes til personer, der er statsborgere i lande, der nægter at modtage egne statsborgere.”

 

Foreslår et helt nyt visumsystem

I realiteten forsøger Dansk Folkeparti med sit forslag at ændrede visumreglerne på en måde, så systemet ændres.

 

Derfor er det nødvendigt at få Schengenkredsen med på ideen, da et visum til et schengenland som for eksempel Polen også gælder i Danmark og omvendt.

 

Fem landegrupper

I øjeblikket er de visumpligtige lande er inddelt i fem hovedgrupper, hvor borgere fra lande i gruppe ét har lettest ved at få visum, mens borgere fra lande i gruppe fem har sværest ved at få det.

 

Hvad angår landene i gruppe fem frygter man, at folk fra disse lande går under jorden, når deres visum er udløbet og aldrig rejser hjem.’

 

Derfor gives der som udgangspunkt kun visum til statsborgere fra disse lande i et helt ekstraordinære situationer såsom sygdom hos et nærtstående familiemedlem med videre.

 

Ligeledes gives der i princippet også kun visum til statsborgere i denne gruppe til forretningsbesøg samt i forbindelse med kulturelle og videnskabelige besøg og kun efter, at de pågældende under en samtale kan godtgøre, at de vil rejse hjem, når deres visum er udløbet.

 

Men det skal ændres foreslår Dansk Folkeparti nu med sit beslutningsforslag.

 

En helt ny gruppe med totalt indrejseforbud også for regeringsmedlemmer

Indtil december 2018 var der kun to lande i gruppe fem. Det var Somalia og Syrien. Siden er gruppen med udvidet med yderligere fire lande, der alle nægter at modtage tvangshjemsendte asylansøgere og udviste kriminelle.

 

Men, som Dansk Folkeparti påpeger i begrundelsen for sit forslag, så er der i alt tolv lande, som i øjeblikket nægter at modtage egne statsborgere, hvis de hjemsendes med tvang.

 

På den baggrund foreslår Dansk Folkeparti, at der oprettes en ny gruppe med de for tiden tolv lande, der nægter at tage imod egne statsborgere.

 

En såkaldt gruppe seks med totalt indrejseforbud, der også skal gælde for regeringsmedlemmer.

 

”Borgere fra denne landegruppe skal så ikke under nogen omstændigheder kunne få visum til Danmark eller andre Schengenlande, og det skal også om muligt gælde for regeringsmedlemmer, diplomater med flere fra de pågældende lande, så forslaget får mærkbar effekt,” skriver Dansk Folkeparti i sin kommentar til forslaget.

 

Har intet mod udlændinge – blot de følger reglerne og rejser hjem

Morten Messerschmidt, der er ordfører for forslaget, fremhæver i den forbindelse, at:

 

”Afslutningsvis skal det understreges, at forslagsstillerne ikke har noget imod, at udlændinge besøger Danmark på et visum, så længe de følger betingelserne for visummet og problemfrit udrejser af Danmark igen, når besøget er tilendebragt,” skriver Morten Messerschmidt og fortsætter:

 

”Men når lande nægter at modtage enten af- eller udviste statsborgere, skal det have en konsekvens.”

 

Og det håber Dansk Folkeparti så på at få flertal for i Folketinget.

 

Læs hele beslutningsforslaget fra Dansk Folkeparti her:

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20191/beslutningsforslag/b37/20191_b37_som_fremsat.pdf

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…