Danmarks modtagelse af IS-krigeren og hans børn kan sætte gang i et folkeligt oprør mod hele den danske udlændingepolitik

 

Danmark har åbnet sine døre for IS-krigeren Ahmad el-Haj. Han får lov til at slå sig ned her i landet, fordi han er dansk statsborger og ikke har noget andet statsborgerskab (dobbelt statsborgerskab).

 

Derefter er der lagt op til, at også hans børn automatisk kan få dansk statsborgerskab. Men regeringen forsøger nu at forhindre, at terroristens børn får et sådant automatisk statsborgerskab.

 

Mette Frederiksen bliver mere og mere klar over, at hun står med en tikkende bombe:

 

Det kan udløse meget stærke reaktioner i befolkningen, hvis terrorister og deres børn automatisk får dansk statsborgerskab og retten til at slå sig ned i Danmark.

 

Og det kan udløse et bredere oprør mod de store ændringer, der sker i befolkningens sammensætning.

 

Mette Frederiksen slog bak

Siden juli 2014 har det været sådan, at alle børn af danske statsborgere automatisk får dansk statsborgerskab ved fødslen.

 

Men for nylig slog S-regeringen bak. Den 15. oktober sendte den et lovforslag i høring, der skal sikre, at børn af ”fremmedkrigere”, der bliver født i såkaldte forbudszoner, ikke automatisk bliver danske statsborgere.

 

Ahmad el-Haj er sigtet for at have opholdt sig i en sådan forbudszone som IS-kriger i Syrien.

 

I bemærkningerne til lovforslaget står der:

 

”Regeringen ønsker ikke, at børn, der fødes i de områder, hvor en terrororganisation er part i en væbnet konflikt, automatisk bliver danske statsborgere. Disse børn fødes af forældre, som har vendt Danmark og de danske værdier ryggen, og børnene vokser ikke op under forhold, hvor det kan forventes, at der bliver skabt samhørighed med Danmark og de danske værdier.”

 

Her strammer man helt klart opfattelsen af statsborgerskab. Statsborgerskab er ikke bare en eller anden formel ret. Statsborgerskab skal gives til mennesker, der vil Danmark.

 

Problemet med el-Haj skubber på en stemning

Hidtil har et flertal i Folketinget givet statsborgerskab til masser af mennesker, der ikke har nogen loyalitet over for det danske samfund.

 

Når regeringen forsøger at lave denne ændring i forhold til IS-krigeres børn, hænger det nok sammen med, at man har fornemmet vreden over dette i befolkningen.

 

Denne folkelige vrede er også stærk i forbindelse med modtagelsen af Ahmed el-Haj.

 

De fleste danskere vil ikke have en sådan mand ind i Danmark. De vil fratage ham hans danske statsborgerskab og dermed retten til at slå sig ned.

 

Hvorfor skal man tage imod et menneske, der til fulde har vist, at han vil gøre det danske samfund alt muligt ondt?

 

Mette Frederiksen har fornemmet, at modtagelsen af el-Haj skubber på denne stemning. Det samme har oppositionens leder Jakob Ellemann-Jensen. Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har hele tiden været imod, at han blev modtaget.

 

Angreb på danske værdier

Men de folkelige reaktioner drejer sig ikke kun om statsborgerskab. Bag dette ulmer et oprør mod den danske udlændingepolitik i det hele taget.

 

Sammenlignet med de fleste andre lande har Danmark gennemført betydelige stramninger i udlændingepolitikken.

 

Men det står mere og mere klart for danskerne, at disse stramninger ikke formår at bremse den enorme ændring af befolkningen, som politikerne har sat i gang.

 

Den ikke-vestlige, især muslimske andel af befolkning vokser kraftigt. Den danske andel af befolkningen svinder ind.

 

Mange er ved at være klar over, at en fortsat udvikling i den retning vil rulle dansk kultur og danske værdier tilbage.

 

De centrale kvaliteter i det danske samfund får sværere ved at hævde sig: Friheden, demokratiet, ligestillingen, sammenhængskraften, samfundssindet, de åbne og fredelige relationer, viljen til at forhandle sig til rette.

 

Kraftigt advarselssignal

Men det politiske flertal på Christiansborg har lukket øjne og mund. Man har ikke villet se det, og man har ikke villet tale om det. Man har ikke anet, hvad man skal stille om med denne katastrofale arv fra politikere som Marianne Jelved og Mogens Lykketoft.

 

Journalistisk Venstreparti, der dominerer medierne, fortier konsekvent problemerne.

 

Men befolkningen reagerer. I en nylig undersøgelse mente mere end hver fjerde dansker, at muslimske indvandrere bør sendes ud af landet. Under halvdelen af danskerne erklærede sig uenige.

 

Dette er et meget kraftigt advarselssignal.

 

Oprør i luften

De fleste danskere vil ikke have disse krigere ind i vores land – punktum. Statsminister Mette Frederiksen er klar over dette, og derfor slår både hun og Jakob Ellemann i stigende grad på, at de er uønskede her i landet.

 

Men ingen af de to politiske ledere vil drage konsekvensen og forhindre alle IS-krigere i at komme hertil – også dem, der kun har dansk statsborgerskab. Det ville gøre dem statsløse i strid med international ret. Og den vej vil hverken Mette Frederiksen eller Jakob Ellemann betræde.

 

Det skaber i sig selv kritik i befolkningen. Men denne kritik begrænser sig ikke til spørgsmålet om statsborgerskab.  Den retter sig mod en indvandring, der kraftigt ændrer befolkningens sammensætning.

 

Danskernes flertal ønsker ikke en sådan ændring. Ligesom de ikke ønsker at lukke farlige mennesker ind i landet, fordi konventioner fra en svunden tid dikterer det.

 

Der er oprør i luften.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…