Danmark kom af med Said Mansour – men ud af mere end tusinde afviste asylansøgere kan over halvdelen ikke sendes tilbage

Arkivfoto af migranter fra YouTube

Når de først har fået foden indenfor, er de næste umulige at komme af med igen.

 

Det kan de tale med om i Rigspolitiet.

 

Her havde Nationalt Udlændingecenter ifølge en opgørelse den 4. december 2018 ikke færre end 1.146 afviste asylansøgere i såkaldt udsendelsesposition.

 

Der er tale om personer, som nægter at rejse frivilligt, og som derfor skal tvangsudsendes.

 

Men af dem er det kun et fåtal af dem, der umiddelbart kan tvangsudsendes til de lande, de kommer fra.

 

Ud af samtlige drejer det således om blot 215 personer.

 

En hård kerne på over fem hundrede

Rent faktisk står de danske myndigheder i den situation, at man må se i øjnene, at over halvdelen eller i alt 673 afviste asylansøgere er i en såkaldt fastlåst position.

 

Der er her tale om personer, som nægter at forlade Danmark, og som derfor skal tvangshjemsendes.

 

Problemet er imidlertid, at de kommer fra lande, som nægter at tage imod egne statsborgere, hvis de bliver sendt tilbage med tvang.

 

Der er aktuelt her tale 12 forskellige lande, som på den måde nægter at tage imod egne statsborgere.

 

Dertil kommer en gruppe på 141 afviste asylansøgere fra lande, hvor modtagerlandene ikke direkte nægter at tage mod egne statsborgere, men hvor sagsbehandlingen på grund af bureaukrati er meget langsom.

 

Aktuelt er der her tale statsborgere fra 18 forskellige lande, hvor de danske myndigheder hele tiden må presse på for at få en afvist asylansøger tilbagesendt.

 

Og så er der dem med usikker nationalitet

En pæn del af de folk, der kommer og søger asyl i Danmark, har under flugten hele vejen op igennem Europa mistet alle deres identitetspapirer, da de omsider nåede i sikkerhed på den danske side af den tysk-danske grænse.

 

Samtlige hævder, at de kommer fra et land, hvor de ved, at de har en stor chance for at få asyl i Danmark, men normalt gennemskuer Udlændingestyrelsens sagsmedarbejdere langt de fleste.

 

I den gruppe var der den 4. december 2018 der således i alt 117 afviste asylansøgere, som skulle tvangsudsendes.

 

Her er det Flygtningenævnet, der træffer en afgørelse om de pågældendes nationalitet. Problemet er herefter at få de pågældende lande til at acceptere dem statsborgere.

 

Alt 21 marokkanere skal tvangsudsendes

Det er Iran og Irak, der topper listen over afviste asylansøgere, der skal tvangsudsendes.

 

I alt drejer det sig om 412 iranere og 145 irakere.

 

På tredjepladsen kommer de 117, hvor Flygtningenævnet har truffet afgørelse om deres nationalitet.

 

Med i flokken er også helt aktuel 21 marokkanere, som nægter at forlade Danmark frivilligt.

 

Det vil nu vise sig, om Said Mansour blot er en enlig svale, som vi antydede her i avisen i lørdags, eller om Marokko nu er indstillet på at tage deres tvangsudsendte statsborgere tilbage.

 

Det skal undersøges, lyder det fra Martin Henriksen

FN’s såkaldte Migrationspagt forpligter de underskrivende lande til at tage egne statsborgere retur.

 

Det lagde både statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) vægt på, da de argumenterede for, at Danmark skulle tilslutte sig Migrationspagten.

 

Den blev som bekendt underskrevet i den marokkanske by Marrakesh den 10. december 2018 efter invitation fra Marokkos konge, Mohammed 6. af Marokko.

 

Og nu vil Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører, Martin Henriksen, have syn for sagen.

 

”Marokko bør naturligvis også tage imod de andre afviste marokkanere som befinder sig i Danmark. Derfor retter vi henvendelse til statsministeren og udlændingeministeren,” siger Martin Henriksen til Den Korte Avis.

 

Følger løbende arbejdet med at udsende

Martin Henriksen er formand for Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg, og han fortæller, at man her løbende følger arbejdet med at tvangsudsende afviste asylansøgere.

 

”Med jævne mellemrum holder vi møder med udlændingeministeren, Rigspolitiet, udenrigsministeriets folk og udviklingsministeren, hvor vi drøfter hvordan myndighederne kan optimerer arbejdet med at sende afviste udlændinge tilbage til deres hjemlande. Og heldigvis sender Danmark løbende afviste udlændinge ud af landet, siger Martin Henriksen til Den Korte Avis og fortsætter:

 

”De største problemer er i forhold til Iran og Irak, men vi har også fokus på de andre grupper. Det er vores opfattelse i Dansk Folkeparti at regeringen kan og bør gøre mere, og det er jo oplagt at regeringen tager endnu en runde med Marokko, efter at det lykkedes at sende Said Mansour ud af landet.”

 

Martin Henriksen understreger, at:

 

”Det er ganske enkelt uholdbart at det er så besværligt at sende afviste udlændinge hjem. Så vi bliver nødt til at følge op på disse ting overfor regeringen, for ellers frygter vi at der ingenting sker,” lyder det altså fra Martin Henriksen.

 

Over to tusinde udsendt i årets første elleve måneder

Medens der fortsat opholder sig over tusinde afviste asylansøgere i Danmark, er det lykkedes for Nationalt Udrejsecenter under Rigspolitiet at udsende det dobbelte antal i løbet årets første elleve måneder.

 

Det drejer sig om i alt 2.309 afviste.

 

Af dem er de 173 blevet sendt til hjemlandet med politiledsagelse, medens 2.058 er påset udrejst, hvilket vil sige, at politiet har fulgt dem til lufthavnen med en skatteborgerbetalt flybillet og set dem stige på flyet.

 

De resterende 78 er rejst ud af landet på eget initiativ.

 

Nu vil det så i årets løb vise sig, om statsministerens og udlændingeministerens forsikringer om, at dansk ratifikation af denne Marrakesh-aftale vil medføre, at landene vil tage deres egne statsborgere retur.

 

Som nævnt har Danmark i øjeblikket 673 udenlandske statsborgere, som deres hjemlande hårdnakket nægter at tage tilbage.

 

Er de mon her stadig ved årsskiftet – hvad mener læserne?

 

Læs også:

https://denkorteavis.dk/2019/terrordoemte-said-mansour-er-omsider-sendt-til-marokko-statsminister-lars-loekke-rasmussen-kan-nu-aande-lettet-op/

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…