Danmark går til valg i en stemning af mistillid til politikerne og utilfredshed med demokratiet – det stiller enorme krav til blå bloks valgkamp

Statsminister Lars Løkke Rasmussen vil udskrive valg inden længe. Måske bliver det afholdt sammen med EU-valget den 26. maj. Det skal senest finde sted den 17. juni.

 

Blå blok ligger langt bagud i meningsmålingerne, og den skal levere en helt ekstraordinær indsats i valgkampen for at genvinde magten.

 

Løkke og de blå partier er ikke bare ramt af en utilfredshed med det ene og det andet punkt i deres politik. De er ramt af en langt bredere stemning af utilfredshed med de ansvarlige politikere.

 

Denne stemning rammer naturligt nok især de partier, der har haft magten i de seneste år. Derfor står de blå over for en meget stor udfordring.

 

Vælgernes tillid er styrtdykket

Vælgernes tillid til politikerne er i øjeblikket helt i bund.

 

Valgforskere har regelmæssigt målt vælgernes tillid til politikerne i al almindelighed. Nu har analyseinstituttet Norstat på vegne af Jyllands-Posten lavet en ny måling, der opdaterer valgforskernes tal.

 

Den viser det nedslående resultat, at vælgernes tillid til politikerne har nået et historisk lavpunkt.

 

I 2005 og 2007 viste målingerne, at 70 procent af vælgerne havde meget stor eller ret stor tillid til politikerne.

 

I den aktuelle Norstat-måling siger kun 29 procent af de adspurgte vælgere, at de har meget stor eller ret stor tillid til politikerne.

 

Et voldsomt dyk på bare lidt over ti år.

Læs også
TV2 gik over stregen i forhold til Dansk Folkeparti, men trækker nu tilsyneladende i land

 

Demokratiet fungerer ikke, som det skal

En anden måling viser, at utilfredsheden med den måde, demokratiet fungerer på, er vokset kraftigt på internationalt plan.

 

Målingen er foretaget af det anerkendte amerikanske institut, Pew Research Center.

 

Helt overordnet spørger man folk i Europa og andre dele af verden, om de er tilfredse eller utilfredse med den måde, demokratiet fungerer på i deres land.

 

Generelt erklærer et flertal sig utilfredse med, hvordan demokratiet fungerer. 51 procent er utilfredse og 45 procent er tilfredse.

 

Udviklingen er gået i den gale retning over de senere år. Og det er vel at mærke også tilfældet i stabile demokratier. Tyskland har således oplevet det største fald af alle i tilfredshed med den måde, demokratiet fungerer på!

 

Læs også
Dansk Folkeparti ikke velkomne i området – partimedlemmer truet med tæsk og køller, da de ville hænge valgplakater op

Danmark indgår ikke i PEW-undersøgelsen. Men det er sandsynligt, at vi også rammes af utilfredsheden med, hvordan demokratiet fungerer. Det bestyrkes af, at danskernes tillid til politikerne er på et historisk lavpunkt.

 

Indvandring, EU og folkelig kontrol

PEW-undersøgelsen peger på, at presset personlig økonomi og følelsen af, at den politiske elite ikke lytter, styrker utilfredsheden. Det er ikke overraskende.

 

Men PEW går også nærmere ind på konkrete problemer, hvor mange mener, at politikerne svigter.

 

Utilfredsheden er således særlig stærk blandt folk, der mener, at ikke-vestlige migranter fungerer som fremmede i de samfund, der har modtaget dem. De lever deres eget liv og tager ikke de nationale værdier i modtagerlandet til sig.

 

Denne utilfredshed er meget fremtrædende i de europæiske lande, hvilket vi jo også kender fra Danmark. Man finder også særlig stor utilfredshed med demokratiets måde at fungere på blandt dem, der mener, at EU bestemmer for meget.

 

Saft og kraft, klare mål og stærke værdier

Læs også
De Radikale angriber Socialdemokratiets udlændingepolitik og sender Mette F. i krise

De to målinger fra Pew og Norstat understreger, at blå blok næppe kan vinde valget ved alene at komme med det ene og det andet afgrænsede forslag, der skal tilfredsstille bestemte vælgergrupper.

 

Så er der lidt tidlig pensionering, så er der lidt ekstra til de ældre, så er der lidt til uddannelserne. Og selvfølgelig noget til klimaet.

 

Det er jo ikke, fordi der er noget forkert i at komme med blå forslag på disse områder. Slet ikke. Men det rækker ikke. Og det rækker specielt ikke med den stemning, der hersker blandt vælgerne i øjeblikket.

 

Vælgerne efterlyser saft og kraft, klare mål og stærke værdier.

 

De vil have politikere, der er bevidste om, at årtiers indvandringspolitik har skabt en enorm tilstrømning af ikke-vestlige indvandrere – heraf en meget stor del fra den muslimske verden.

 

De vil have politikere, der er bevidste om, at en fortsat tilstrømning af denne type, vil gøre Danmark til et mere muslimsk land. Dette er ikke en eller anden skrækvision. Det er tørre kendsgerninger.

 

Læs også
Dansk Folkeparti vigtigste opgave er at bevare selvtilliden og føre en valgkamp, der ikke bliver dikteret af Journalistisk Venstreparti

De vil have politikere fra de store partier, der kommer med forslag til, hvad der kan og skal gøres for at fastholde den bærende kultur og de bærende frihedsværdier i det danske samfund, som har skabt en af verdens lykkeligste befolkninger.

 

De vil have politikerne til at svare på, om vi kan fortsætte med de store befolkningsændringer, som er i gang, uden at det rammer denne kultur og disse værdier.

 

Så får provokatøren Rasmus Paludan en chance …

Hvad gør vi Lars Løkke? Hvad gør Kristian Thulesen Dahl? Hvad gør Mette Frederiksen?

 

Hvis svarene på disse fundamentale spørgsmål ikke kommer fra blå bloks ledere, så får provokatøren Rasmus Paludan en stor bane at spille på. Og Mette Frederiksen får alt for let ved at blive statsminister.

 

Hvis de blå partier vil vinde valget, må de op i et højere gear. Ikke ved at spytte så mange forslag ud som muligt. Men ved at fortælle, hvordan de vil sikre, at den danske befolkning bevarer kontrollen med Danmarks udvikling.

 

Det er forudsætningen for at genvinde vælgernes tillid.

Læs også
Valgkampen bør bruges til at punktere tre store myter om indvandringens konsekvenser

 

https://www.pewglobal.org/2019/04/29/many-across-the-globe-are-dissatisfied-with-how-democracy-is-working/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…