Crépuscule af Juan Branco, en bog om Frankrig med kurs mod opløsning

Juan Branco

Af Bitten-Kirsti Nielsen

En særlig kaste med dybe historiske rødder sidder på magten i Frankrig. En elite bestående af politikere, embedsmænd og eksperter, diverse intellektuelle og plutokrater, som akkumulerer magt og har gjort penge til deres højeste mål. Det er en kaste med monopol på de vigtigste poster i samfundet, selvsupplerende, som laver love efter det, der tjener deres klasse bedst, og hvor der hamstres magt. En katastrofekurs er sat i gang.

 

Dette er essensen i Juan Branco’s afslørende analyse med bogen “Crépuscule”, frit oversat til “ind i mørket”, der beskriver denne kastes afsondrethed fra resten af det franske samfund, for hvem princippet om lighed ikke eksisterer.

 

Frankrig er et land, hvor den generelle samfundsorden mangler løsninger på landets voksende problemer i det stærkt splittede samfund med stigende fattigdom for mellemklassen. Og gabet er enormt mellem dem og magtens mænd og kvinder. Når den stenrige kastes børn forlader de dyre skoler og universiteter, hvor de ikke har haft berøring med børn uden for deres egen samfundsklasse, kan de se en fremtid i møde hvor de vil beklæde samfundets vigtigste, lukrative embeder.

 

Et oligarki, kalder forfatteren dette system, som siden 1789 har imødegået de lavere klassers utilfredshed med diktatur – i dag med massemanipulation gennem mainstream pressen, hvoraf 90 % ejes af få milliardærer.

 

Krisen i Frankrig har flere lag ikke kun socio-økonomisk, men også religiøst hvor religionen tilbage i historien var det samfundsmæssige rækværk, som nu er væk. Men også den kollektive tro på Republikken mangler i dag med Macron som den seneste legemliggørelse af denne republik, der er organisatorisk knyttet til den finansielle verden, som har bragt ham til magten.

 

Macron, tidligere økonomiminister, er magtelitens mand. Ikke desto mindre har han fulgt de normale retningslinjer ved valget, og at han har tildelt sine støtter til valgkampen en betydelig magt til at lede og reformere landet, er heller ikke ulovligt, men der er her tale om massive pengeoverførsler fra statskassen ad snørklede veje og diverse privilegier.

 

Macron er politisk bundet, men han betaler også en personlig pris. Han er rædselsslagen over de reaktioner han ser, og han støtter sig til politiet, som har fået beføjelser til at bruge vold mod demonstranterne, hvilket har kostet døde og sårede. Macron er så bange, så da han på et tidspunkt skulle deltage i en konference i provinsen, ryddede man et område på 1 km i diameter omkring ham, hvor kun indbudte gæster og pressen havde adgang. Denne episode blev ikke omtalt i pressen.

 

Crépuscule er en vel argumenteret kritik af begrebet “Macronisme” eller hård liberalisme med et økonomisk og skattemæssigt program, hvor overenskomster og aftaler ophæves, hvis de står i vejen for den ønskede politiske kurs. Juan Branco kalder systemet et demokratisk bedrag, fordi der skaffes særlige privilegier til bevarelse og optimering af den rige overklasses rettigheder, hvis formuer således er afhængige af staten.

 

Bogen giver flere eksempler på den førte politik. Men det er en politik med stigende fattigdom. Derfor er de gule veste gået på gaden bl.a. med krav om Parlamentets opløsning, som af mainstream pressen forklares med surhed hos gamle gubber og svagt begavede fra den yderste højre- eller venstrefløj, alt efter hvorhen vinden blæser.

 

Meget mangler ifølge Juan Branco at blive forklaret af pressen og de intellektuelle. Hvorfor er andre politiske partier tavse, og hvor er pressens kritiske analyser af den førte politik? Forklaringen er ifølge forfatteren, at de alle er fanget i systemet. Men hvilken rolle spiller så indvandringen, må læseren spørge? Dette så afgørende spørgsmål omtales ikke med et ord.
Bogen er grundig i sin beskrivelse af et samfund i forfald, men også krydret med farverige afsnit om omtalte magtelites smag og færden og ikke mindst dens omgang med pressen.

 

Bogen udkom i 2019 på forlaget Au Diable Vauvert/Massot Édition

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…