Cepos:Rød bloks forhøjelse af børnecheck og integrationsydelse vil mærkbart reducere gevinsten ved at arbejde

Foto: Steen Raaschou

Denne nye analyse ser på rød bloks forslag om højere børnecheck for personer berørt af kontanthjælpsloft og integrationsydelse samt ophævelse af den vedtagne reduktion i integrationsydelsen på 2.000 kr. næste år.

 

Analysen konkluderer bl.a., at en forhøjelse af børnechecken med 63 pct. for personer berørt af kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen vil reducere gevinsten ved at tage et lavtlønsjob med 1.400 kr. om måneden for en enlig forsørger på kontanthjælp med to børn.

 

Baggrunden for beregningen er rød bloks forståelsespapir samt et notat fra Beskæftigelsesministeriet offentliggjort i Jyllands-Posten i dag. Beregningen tager højde for alle ydelser (kontanthjælp, boligstøtte, børnecheck, grøn check, børnetilskud og skat). Beregningen er foretaget af CEPOS på Finansministeriets familietypemodel.

 

”Rød blok opererer med en forhøjelse af børnechecken med 63 pct. for personer berørt af kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen. Desuden ophæves reduktionen i integrationsydelsen næste år på 2.000 kr. for en familie. Det indebærer, at forskellen mellem at være i job og kontanthjælp reduceres for mange børnefamilier. For en enlig mor med to børn er gevinsten i dag ved at tage et lavtlønsjob på 4.900
kr. om måneden. Det reduceres til 3.500 kr. om måneden efter forhøjelsen af børnechecken. Dvs. at guleroden ved at tage et lavtlønsjob reduceres med 1.400 kr. om måneden. For en enlig med 1 barn reduceres den månedlige gevinst ved et lavtlønsjob med 800 kr. om måneden,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

 

”Ser man på personer på integrationsydelse, så øges børnechecken også med 63 pct., ligesom den vedtagne reduktion i integrationsydelsen næste år ophæves. Tager man en enlig mor med to børn, så reduceres gevinsten ved et lavtlønsjob fra 6.400 kr. til 3.800 kr. om måneden. Det vil reducere beskæftigelsen og forringe integrationen på arbejdsmarkedet,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

 

”Det er ærgerligt, at Rød blok tilbageruller en betydelig del af kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen. Det er vigtigt, at der er en gulerod ved at tage et job. Og den gulerod bliver nu mindre. Det indebærer lavere beskæftigelse, og at færre er selvforsørgende,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Læs Analysen her

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…