C40 klimatopmøde lige nu i København – snak eller handling?

Colourbox

Klimatopmødet i FN 23. september 2019 gav ikke megen genlyd eller handling. Måske skal byerne gå foran, da det er i byerne, tingene opstår og foregår og spredes ud over landet. Ideen er god og bør følges op. Byer er i forvejen sårbare pga. deres store befolkninger – fx synker Jakarta hvert år ca. 25 cm, fordi byens grundvand tømmes af de alt for mange mennesker, og andre byer tæt på havet er udsat for fremtidige tsunamier og storme pga. stigende vandstand i et varmere havvand.

 

Nu har man skabt et nyt forum med deltagelse af byer og deres borgmestre fra hele verden – det startede med 40 og er nu oppe på 94 byer, der alle har en interesse i at skabe mere bæredygtige forhold for deres indbyggere. Flere og flere mennesker flytter fra land til by, så det er nødvendigt at skabe bysamfund, der kan fungere. Man burde måske se på Singapore, hvor tingene virker?

 

København prøver at føre an, hvordan man kan gøre det umulige muligt, for byerne sviner mest og forbruger alt for meget. Men København er ikke det dydsmønsker, overborgmester Frank Jensen vil gøre det til – pga. alle vore cykler. Man vil gøre København CO2 neutral i 2025 bl.a. ved at opsætte vindmøller nær Ølgod og solceller ved Lemvig – hvorfor ikke månen eller Ukraine? Kvoter o.l. er ikke reelle reduktioner – man snyder på vægten – som man gør det med energi og varmesystemet.

 

Vort fjernvarmesystem bygger bl.a. på biomasse, der er afbrænding af træflis – ofte som backup til vindmøller og solceller – men denne ofte importerede træflis er 150% værre end kul, og er indtil i dag støttet af staten med milliarder – det reducerer ikke men øger den globale opvarmning. Københavns CO2 regnskab er falsk og bør ikke kopieres af andre byer!

 

Der er mange andre muligheder for at gøre byerne mere bæredygtige i fremtiden:

 

Vi bør stoppe svineriet på gaderne og der burde gives store bøder for at smide cigaretskod, som enten ædes af fugle eller går ned i kloakvandet og ud i havet. Pens. politifolk kunne opkræve bøder og samtidig tjene lidt til pensionen. Men med den bløde danske holdning om, at det måske vil ramme socialt skævt, er det svært at gennemføre de rette løsninger.
Man burde i byerne plante træer overalt, hvor det er muligt, fx en lille lund på Rådhuspladsen og i gaderne og især foran den besynderlige bygning ved smukke Østerport station. Flere træer og flere bænke at sidde på. Det ville have været smukkere og bedre at plante træer foran Christiansborg end anbringe de store granitkugler, som alligevel ikke kan holde terroristernes droner ude. Fremtidens våben er ikke de samme som i går!

 

Forurening fra de store krydstogtskibe bør stoppes ved at trække el fra land. Hvorfor skal det tage flere år at planlægge og gennemføre disse stik?

 

Kystbeskyttelse af byer skal planlægges, så man kan undgå de store oversvømmelser – og samtidig skal spildevand opsamles og genbruges.

 

Færre bilister i byzoner ved at sørge for parkeringsmuligheder nær Metro og S-togsstationer samt ladestandere til opladning af elbiler.

 

Omlægning af kost i offentlige institutioner til mere klimavenlig mad og mindre spild!
Byernes huse bør – hvis muligt – udstyres med grønne tage – evt. med solceller og planter.

 

De populære el-løbehjul bør sættes i båse og ikke smides overalt. Det kan gøres ved, at man betaler, indtil de er sat i bås!

 

Der er andre tiltag til at reducere svineri og gøre byerne mere bæredygtige og klimavenlige bl.a. ved byggeri og renovering af gamle bygninger, så byerne bliver bedre for folk at bo i og samtidig reducerer udledningen af drivhusgasser.

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk

 

Nedsættelse af bøde

Bøder er ikke bare ærgerlige – de er også dyre – og kan dermed gøre et alvorligt indhug i den private økonomi, men det kan lade sig gøre at opnå nedsættelse af bøde.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…